Strona Główna / Sir / Wpływ innowacyjnych rozwiązań technicznych na wartość gospodarstw rolnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Wpływ innowacyjnych rozwiązań technicznych na wartość gospodarstw rolnych

29 grudnia 2023 15
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą wydaną w ramach realizacji operacji pn. „Wpływ innowacyjnych rozwiązań technicznych na wartość gospodarstw rolnych” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest przybliżenie wiedzy fachowej i dobrych praktyk w zakresie wprowadzania i stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w gospodarstwie. Dzisiejsze rolnictwo jest determinowane przez warunki przyrodnicze, technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne. Aby osiągnąć zadowalające wyniki produkcyjne w gospodarstwie niezbędnym staje się wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych w gospodarstwach rolnych, których stosowanie usprawnia pracę i przynosi korzyści ekonomiczne.

Wpływ Innowacyjnych Rozwiązań Technicznych Na Wartość Gospodarstw Rolnych

 

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Broszura do pobrania

Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 29 grudnia 2023 Wyświetlenia: 131