Dział Laboratorium

Badanie gleby to podstawa budowy plonu

Analiza gleby jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem rzutującym na osiągnięcie satysfakcjonujących plonów roślin uprawnych. To właśnie dzięki niej możliwe jest określenie kondycji gleby na podstawie zawartości w niej pierwiastków chemicznych niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin a także ustalenia jej odczynu. Badanie gleby pozwala również na zaplanowanie odpowiednio zbilansowanego nawożenia co jest z kolei istotne także z ekonomicznego punktu widzenia z uwagi na wzrostową tendencję cen nawozów.

Gleby w kraju z reguły ubogie są w składniki mineralne takie jak fosfor, potas, magnez, mikroelementy oraz mają niski odczyn pH,  dlatego konieczne zaopatrzanie gleby w brakujące składniki. Właściwy dobór asortymentu nawozów dopasowany do rodzaju, zasobności, a także właściwości fizykochemicznych gleby umożliwiają badania gleby. Należy pamiętać, że racjonalne nawożenie uwzględniające zapotrzebowanie roślin uprawnych oraz zasobność gleby pozwala na określenie optymalnych dawek nawozów. Zawartość próchnicy w glebie sprzyja ograniczeniu strat związków mineralnych, które wypłukiwane są z gleby i wnikają w głębsze jej warstwy. Obecność próchnicy w glebie korzystnie wpływa również na poprawę jej struktury oraz gospodarki wodnej.

Zlecenie wykonania badania gleby

załącznik – informacja o glebie i oznakowaniu próbek

Oświadczenie RODO

obowiązek informacyjny RODO

Analiza pasz gwarancją właściwego bilansowania dawek pokarmowych

Prawidłowe żywienie zwierząt gospodarskich wymaga znajomości składu komponentów skarmianych pasz. Wykonując ich analizę uzyskujemy cenną wiedzę niezbędną do odpowiedniego bilansowania pasz a także do ich produkcji. Głównym wyznacznikiem jakości pasz jest wartość pokarmowa określana na podstawie składu chemicznego. Pamiętać należy, iż znając szczegółowe właściwości chemiczne paszy zadawanej zwierzętom możemy maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny zwierząt.

Badanie zbóż w laboratorium OODR

Laboratorium zajmuje się kompleksowym badaniem zbóż m.in. pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto i innych. Dokonanie odpowiednich badań pozwala na określenie parametrów zbóż takich jak: zawartość białka, glutenu, wilgotności czy liczby opadania. Dzięki znajomości tych parametrów możliwe jest zakwalifikowanie zboża do odpowiedniej klasy.

Omówione powyżej badania i analizy wykonywane są w laboratorium Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dysponujemy nowoczesną aparaturą badawczą oferujemy szeroką gamę badań laboratoryjnych.

Dane:
Godziny otwarcia 7:00 - 15.00
E-mail laboratorium@oodr.pl
Kierownik mgr inż. Kamila Niedzielska
Telefon do działu 774437132
Telefon do kierownika 774437128

Zespół:

mgr inż. Kamila Niedzielska
Kierownik774437128
mgr Agnieszka Sterczewska
Główny Specjalista774437132
Jolanta Potrz
Specjalista774473132