Strona Główna / Ekologia / Magazynowanie energii. Czy to się opłaca?

Magazynowanie energii. Czy to się opłaca?

5 marca 2022 31
REKLAMA

W dniu 26 stycznia 2020 roku  w  Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim odbyło się Forum Praktyków  Optymalizacji Kosztów Energii przy zastosowaniu OZE i magazynów energii. Organizatorem Forum była firma MEB GROUP oraz Viessmann.

Podczas Forum były poruszane bardzo ciekawe tematy  z zakresu energii, oze oraz magazynowania energii. Przedstawiono między innymi następujące tematy:

  • Prezentacja rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii w połączeniu z magazynami energii dla obiektów i zakładów produkcyjnych.
  • Zastosowanie magazynu energii w lodzie
  • Transformacja energetyczna widziana oczami prosumenta na bazie własnych doświadczeń oraz praktycznego zastosowania instalacji PV i magazynu energii.
  • Jakość energii elektrycznej w punkcie sieci elektroenergetycznej, współpracującej z wieloma mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

Była również możliwość zwiedzenia obiektu w Kamieniu Śląskim , w którym zainstalowane są pompy ciepła, kolektory słoneczne , ogniwa fotowoltaiczne oraz magazyn energii. Obiekt z zainstalowanych urządzeń OZE może czerpać energię prze 9 miesięcy w roku.

Od kwietnia zmienia się prawo prosumenckie.

W Polsce magazynowanie energii na durzą skalę nie jest jeszcze do końca uregulowane prawnie, Ministerstwo Energii nadal prowadzi w tej kwestii prace regulujące. Coraz większym wyzwaniem jest  potrzeba stabilizacji sieci, ponieważ udział odnawianych źródeł energii bardzo się rozwija i jest jej coraz więcej. Dlatego magazynowanie energii jest niezbędne  do stabilizacji sieci. Dzięki magazynowaniu energii lokalni wytwórcy unikną również  strat na przesyle.

Magazyny energii są bardzo dobrym rozwiązaniem dla prosumentów, ponieważ mogą odebrać tyle energii ile wyprodukują. W przypadku bilansowania 20% każdy z nich musi oddać do zakładu energetycznego, a od 1 kwietnia 2022 roku każdy posiadacz ogniw fotowoltaicznych będzie rozliczany na jeszcze mniej korzystnych warunkach. Również bardzo dobrze te urządzenia sprawdzą się w miejscach narażonych na częste przerwy w zasilaniu i z utrudnionym przyłączem do sieci.

Za magazyny służą ogniwa litowo- jonowe ,dlatego instalacja pozwalająca na magazynowanie energii jest zdecydowanie bardziej kosztowna, niż instalacja podłączona do sieci. Na rynku proponowane są akumulatory o zróżnicowanych rozwiązaniach, w zależności od proponowanej pojemności czy technologii. Pojemność urządzeń kształtuje się od 3 do ok. 10 kWh, a ceny zaczynają się od około 10 tysięcy zł. Żywotność baterii to około 10 tysięcy cykli ładowania , co wystarczy na około 5 do 8 lat. Gwarancją ochrony jest zazwyczaj instalacja i i serwis przez certyfikowanych instalatorów , a gwarancja wynosi około 10 lat.

Od kwietnia zmienia się system opustów na fotowoltaikę. Zmiany zakładają zakończenie systemu opustów, który funkcjonuje od 2016 roku. System zakłada, że prosumenci za każdą 1 kWh wprowadzonej do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii mogą odebrać 80% (mikroinstalacje do 10 kW) lub 70% (10-50 kW) tej energii.

Po nowelizacji osoby stające się prosumentami od 1 kwietnia 2022 r. mają korzystać już tylko z nowego systemu zakładającego sprzedaż nieskonsumowanej energii elektrycznej.

W planowanym od 1. Kwietnia systemie rozliczeń, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana.

Zgodnie z obowiązującą wersją ustawy, nowy system, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku.

Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.

Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci mają być rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.

Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

To oznacza, że osoby, które zdążą zgłosić do Operatora swoją instalację do 31.03.2022 roku będą mogły korzystać z systemu opustów. Instalacja zgłoszona po 31.03.2022, ale przed 30.06.2022 r. będzie funkcjonowała w systemie opustów przez trzy miesiące, a po tym czasie energia z niej wyprodukowana będzie rozliczana w net-billingu.

Polska ma zobowiązania wobec Unii Europejskiej co do systematycznego zwiększania udziału energii odnawialnej w produkcji energii, dlatego magazynowanie energii stanie się ważnym czynnikiem w rozwoju OZE. Magazyny energii będą kluczowym krokiem w drodze do transformacji energetyki.

 

Czy to oznacza że magazyny energii będą przechodziły w przyszłości swój rozwój i pomogą w przechowywaniu energii?

Źródło: Columbusenergy


Patrycja Borkowska

Były pracownik

Data publikacji: 5 marca 2022 Wyświetlenia: 499

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Jesienne dni innowacji

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Jesienne dni innowacji” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje stoisko informacyjno-promocyjne, pokaz, konferencję oraz szkolenie, w ramach realizacji operacji pn. „Jesienne dni innowacji” w ramach dwuletniego...

14 lipca 2023szczegóły
Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

5 czerwca 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”...

19 kwietnia 2023szczegóły
Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje nagranie filmu w ramach realizacji operacji pn. „Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego...

15 lutego 2023szczegóły
Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

8 lutego 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Wiosenne dni innowacji” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, stoiska informacyjno-promocyjne, pokazy oraz konferencję, w ramach realizacji operacji pn. „Wiosenne dni innowacji” w ramach dwuletniego planu operacyjnego...

7 lutego 2023szczegóły
Magazynowanie energii. Czy to się opłaca?

W dniu 26 stycznia 2020 roku  w  Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego w Kamieniu Śląskim odbyło się Forum Praktyków  Optymalizacji Kosztów Energii przy zastosowaniu OZE i magazynów energii. Organizatorem Forum była firma MEB GROUP oraz Viessmann. Podczas Forum były poruszane bardzo ciekawe tematy  z zakresu...

5 marca 2022szczegóły
Współczesne rolnictwo a Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) jest strategią rozwoju mającą na celu przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. To również odpowiedź na kryzys klimatyczny oraz intensywne procesy degradacji środowiska. W myśl założeń ogólnych Zielonego Ładu UE ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim z gospodarką...

4 lutego 2022szczegóły