Strona Główna / Sir / Gala Opolskich Grup Operacyjnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gala Opolskich Grup Operacyjnych

30 listopada 2023 2
REKLAMA

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie.

Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker innowacji w województwie opolskim, przybliżył uczestnikom Działanie M16 „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 orazzałożenia funkcjonowania Grup Operacyjnych, metody tworzenia, a także dobre przykłady krajowe i zagraniczne. Podsumował również dotychczasowe nabory. Natomiast przybyły na konferencję Wojciech Maj, krajowy broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, zaprezentował zasady nadchodzącego w przyszłym roku wsparcia w ramach Interwencji 13,5 „Współpraca” w ramach WPR na lata 2023-2027.

Pierwszego dnia konferencji gleboznawcy, Dr Ryszard Bandurowski i Dr Katarzyna Łuczak, przedstawili wyniki badań nad nowymi trendami w stosowaniu azotu i technologii uprawy rzepaku.

W konferencji udział wzięli również członkowie kilku Grup Operacyjnych założonych podczas ostatniego naboru na KŁŻ, czyli Krótkie Łańcuchy Żywności. Pani Bogusława Szpak z Radyni, liderka Grupy Operacyjnej „Opolski Szlak Bursztynowy”, opowiedziała w jaki sposób przerabia mięso wołowe, robi domowe wypieki, wydaje gotowe posiłki oraz sprzedaje jaja i surowe mleko. Jej mąż, Leon Szpak, w drugiej grupie o nazwie „Górna Odra”, której jest liderem, opowiedział o tym, jak przerabia mleko krowie w ramach MLO, wytwarzając sery: dojrzewające podpuszczkowe i twarogi oraz jogurty. Na koniec dnia, przed ożywioną dyskusją, wystąpił pszczelarz, Szymon Artwik, który z kolei jest liderem kolejnej Grupy Operacyjnej „Nyskie Smaki Natury”.

Drugi dzień konferencji również obfitował w ciekawe wykłady i dyskusje. Prof. Katarzyna Szwedziak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentowała wykład o sztucznej inteligencji i innowacyjnej metodzie oceny wybranych wyróżników jakości ziarna w czasie magazynowania. Po niej wystąpił dr Marcin Markowicz, który jako pracownik Top Farms przedstawił relację z podróży po Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, wyspach Polinezji i Japonii w ramach stypendium „Nuffield International Farming Scholars – w poszukiwaniu praktyk rolnictwa regeneratywnego”. Jako ostatni zaprezentowali się prowadzący gospodarstwo demonstracyjne i liderzy Grupy Operacyjnej „Rolnicy z Okolicy” Anna i Sławomir Górka z Masowa.

Gala Grup Operacyjnych wzbogaciła środowisko rolnicze na Opolszczyźnie, sprzyjając wymianie wiedzy, tworzeniu sieci kontaktów oraz wspieraniu innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Działania te mają na celu ułatwienie powstawania i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI, a także opracowanie projektów innowacyjnych przez rolników, jednostki naukowe i przedsiębiorców.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


dr Mariusz Drożdż Broker PZDR Opole 774575650
Data publikacji: 30 listopada 2023 Wyświetlenia: 52

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

15 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły