Strona Główna / Informacje SIR

Informacje SIR

12 stycznia 2022 93
REKLAMA

Wiedza

Innowacyjność w rolnictwie

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) ma wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie
i na obszarach wiejskich oraz ułatwiać kontakty i wymianę wiedzy pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

INNOWACJE – zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów, metod organizacji lub marketingu, poprzez praktyczne wykorzystanie.

[definicja PROW 2014–2020]

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020 podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach UE do wyzwań w przyszłości. Długookresowy program wzrostu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej zakłada 3 priorytety:

 • zrównoważony rozwój;
 • inteligentny wzrost;
 • włączenie społeczne.

Rolnictwo ma odegrać istotną rolę w realizacji tych priorytetów.

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – utworzona w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – ma na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Zadania SIR obejmują w szczególności:

 • rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • identyfikowanie i aktywizację partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych;
 • doradztwo w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz przygotowaniu przez nich projektów;

Zadania SIR realizowane będą w ramach Działania 2 i Działania 5 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020):

Działanie 2

Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Działanie 5

Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach Działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 13 ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Zarządzanie Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), obejmujące koordynację realizacji zadań
w ramach SIR, zapewniają:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR Brwinów) www.cdr.gov.pl – zarządzanie krajowe;
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR Łosiów) – zarządzanie regionalne, tj. w województwie opolskim.

Zarówno CDR Brwinów, jak i OODR Łosiów współpracują z Siecią Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP).

 rolnictwo

Zarządzanie Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), obejmujące koordynację realizacji zadań
w ramach SIR, zapewniają:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR Brwinów) www.cdr.gov.pl – zarządzanie krajowe;
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR Łosiów) – zarządzanie regionalne, tj. w województwie opolskim.

Zarówno CDR Brwinów, jak i OODR Łosiów współpracują z Siecią Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP).

 

Beneficjenci Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach Działania 5 „Współpraca”:

 1. Partnerzy SIR
 2. Kluczowi uczestnicy Grup Operacyjnych
 • rolnicy lub grupy rolników, posiadacze lasów;
 • naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie;
 • przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego;
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego;
 • podmioty doradcze;
 • konsumenci i ich organizacje;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje branżowe i międzynarodowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

 

Grupy Operacyjne na rzecz innowacji – złożone z co najmniej dwóch różnych podmiotów – mają za zadanie tworzenie i realizację konkretnych projektów innowacyjnych, ukierunkowanych na:

 • znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla szczególnych wyzwań i nowych możliwości;
 • łączenie różnych umiejętności, potrzebnych przy realizacji projektu (praktycznych i teoretyczno-naukowych);
 • działania ukierunkowane na praktyczne rezultaty dla grupy;
 • uzyskiwanie korzyści z interakcji przy współtworzeniu projektu.
Data publikacji: 12 stycznia 2022 Wyświetlenia: 2048