Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

2 lutego 2022 9
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje warsztaty, szkolenie z warsztatami, podcasty, apidomek w ramach realizacji operacji pn. „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie,

Termin realizacji operacji: II-IV kwartał 2022 r.

Forma realizacji operacji: warsztaty – 10, szkolenie z warsztatami – 1, apidomek – 1, podcasty o tematyce pszczelarskiej – 4.

Liczba uczestników: warsztaty – 100 , szkolenie z warsztatami – 30 (pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich)

Celem operacji jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, których stosowanie w gospodarce pasiecznej ma ułatwić i usprawnić wykonywaną prace, a także wspieranie pszczelarzy, zwłaszcza początkujących w zakładaniu i prowadzeniu własnej pasieki. Organizacja cyklu szkoleń połączonych z warsztatami, które będą odbywać się w trakcie sezonu pszczelarskiego stworzy szansę dla osób zainteresowanych pracą z pszczołami, nauką i pogłębianiem wiedzy z zakresu prowadzenia pasieki od podstaw z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z praktykującymi pszczelarzami pozwoli na przekazanie fachowej wiedzy zarówno w sposób praktyczny – podczas warsztatów oraz teoretyczny – na szkoleniu. W trakcie szkoleń i warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami zmierzającymi do utrzymywania siły rodzin pszczelich oraz wspierającymi zdrowotność pszczół. Prezentowane działania mają być przepisem na pozyskiwanie optymalnych zbiorów miodu. Celem operacji będzie również  zakup i montaż domku do apiterapii, który posłuży jako doposażenie istniejącej już mini pasieki w OODR Łosiów, a tym samym przyczyni się do pogłębienia wiedzy i podniesienia świadomości prozdrowotnej wśród społeczeństwa. Apidomek będzie integralnym elementem planowanych warsztatów oraz szkolenia. Odbywające się zajęcia dla początkujących pszczelarzy będą obejmować poszczególne etapy pracy w pasiece, w tym tworzenie odkładów i lokowanie ich w nowych ulach będących częścią apidomku.

Dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77 44 37 154, ewelina.stalska@oodr.pl


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 2 lutego 2022 Wyświetlenia: 174