Strona Główna / Sir / Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda29
7 grudnia 2023 13
REKLAMA

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie.

O tym, jak istotne jest to zagadnienie, świadczy fakt, że woda była głównym tematem niedawnej konferencji, podczas której eksperci i praktycy zgłębiali różnorodne aspekty związane z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich.

W dniach 30.11-01.12.2023 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwiew ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbyła się w Podlesiu koło Głuchołaz. Jej uczestnikami byli partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy do spraw wody oraz osoby zainteresowane tematem. W sumie udział wzięło 50 osób.

Nadrzędnym celem operacji było rozpowszechnienie dobrych praktyk i przedstawienie innowacyjnych działań optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru, a także transfer wiedzy w obrębie działań lokalnych partnerstw ds. wody i omówienie zasad wsparcia spółek wodnych i ich związków. Konferencja stanowiła również okazją do budowania sieci kontaktów na rzecz SIR.

Gospodarka wodna na obszarach wiejskich nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Napotykane lub przewidywane są trudności w zaopatrzeniu wszystkich użytkowników w dobrą i czystą wodę. Wynika to z ograniczonych zasobów oraz niekorzystnych zmian struktury bilansu wodnego. Od prawidłowego użytkowania obszarów wiejskich w dużym stopniu zależy jakość i ilość dostępnej wody. Znaczenie wody dla człowieka i środowiska przyrodniczego jest podkreślane w wielu dyskusjach gospodarczych. Na konferencji zostały przedstawione główne zadania gospodarki wodnej oraz zjawiska, które powinny zostać uznane za nowe i dotychczas w praktyce gospodarowania wodą na terenach rolniczych nieuwzględniane. Przedstawione zostały również zagadnienia związane z procesem innowacji, polegającym na przekształceniu istniejących możliwości i wprowadzeniu ich do praktycznego zastosowania.

W pierwszym dniu konferencji Marcin Oszańca – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawił działania realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach PROW 2014-2020, natomiast Kierownik Nadzoru wodnego w Kluczborku – Krzysztof Peciak przybliżył Program Kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Tematykę związaną z gospodarką wodną na obszarze zlewni rzek województwa opolskiego omówił prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Innowacyjne metody monitoringu zmian w przestrzeni rolniczej przybliżyła słuchaczom dr inż. Barbara Wiatkowska z Uniwersytetu Opolskiego. Dane teledetekcyjne ze względu na szybki rozwój sektora kosmicznego są aktualnie jednym z podstawowych źródeł dostarczających informacji o charakterze przestrzennym na temat procesów i zmian zachodzących środowisku przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rolnictwa. W referacie przedstawione zostały możliwości zobrazowań satelitarnych w monitoringu zmian przestrzeni rolniczej na wybranych przykładach, m.in.: detekcja klas pokrycia i użytkowania gruntów, ocena stanu kondycji roślinności i struktury upraw oraz zróżnicowanie środowiska przyrodniczego i wyznaczanie stref buforowych. Poza interesującymi prelekcjami odbył się również panel dyskusyjny na temat wody w rolnictwie, na którym można było uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali wykładu dr hab. inż. Tomasza Kowalczyka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na temat wyzwań i perspektyw w kształtowaniu zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym w obliczu postępujących zmian klimatu. Z nowoczesnymi rozwiązaniami retencyjnymi dla sektora rolniczego zapoznała gości Pani Nadzeya Fialkouskaya z Grupy Pietrucha, a zasady wsparcia spółek wodnych i ich związków przez Wojewodę Opolskiego omówiła Anna Kabala, reprezentująca Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Omówione zostały także możliwości współpracy między gminami, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zadań związanych z retencją wody i jej wykorzystaniem na potrzeby rolnicze. Przykłady zrealizowanych działań sprzyjających retencji, na podstawie swojego gospodarstwa rolnego zobrazował Pan Marek Olejnik.

W ciągu dwóch dni konferencji zgodnie z założeniami poruszone zostały kwestie retencjonowania, metody monitoringu oraz problemy gospodarki wodnej, czyli tematy nabierające coraz większego znaczenia w obliczu zachodzących zmian klimatu. Wydarzenie umożliwiło wymianę wiedzy i doświadczeń, a także nawiązanie kontaktów pomiędzy samorządami, gminnymi spółkami wodnymi, Wodami Polskimi, doradcami, lasami państwowymi i indywidualnymi rolnikami. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Spotkania takie są nie do przecenienia, ponieważ tylko wiedza i współpraca mogą przynieść pozytywne efekty w szeroko pojętej gospodarce wodnej.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Anna Kruszyńska Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437133
Data publikacji: 7 grudnia 2023 Wyświetlenia: 142

Wydarzenia tematyczne

Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 17 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
Chrząstowice
Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 18 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
Chrząstowice
Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 24 lipca 2024 ul. Witosa 35 46-211
Kujakowice Górne
Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 25 lipca 2024 Pokrzywna 48 48-267
Jarnołtówek
Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 26 lipca 2024 Pl. Wolności 13 47-220
Kędzierzyn Koźle
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 31 lipca 2024 ul. Łucznicza 1 48-200
Prudnik
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 4 września 2024 ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 49-300
Brzeg
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 11 września 2024 Pl. Wolności 12a 46-100
Namysłów
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 17 września 2024 Pl. Wolności 12a 46-100
Namysłów
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 18 września 2024 ul. Witosa 35 46-211
Kujakowice Górne
Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 19 września 2024 ul. Witosa 35 46-211
Kujakowice Górne
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 24 września 2024 ul. Kilińskiego 1 47-303
Krapkowice
Szkolenie Normy i wymogi warunkowości 25 września 2024 ul. Opolska 15 46-053
Chrząstowice
Szkolenie Ekoschematy – wymogi i płatności 27 września 2024 ul. Łucznicza 1 48-200
Prudnik

Podobne publikacje

Szkolenie dla rolników dot. antybiotykooporności – e-Learning

Bezpłatne szkolenie dla rolników na platformie e-learningowej OODR  pn. „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt” Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z...

21 czerwca 2024szczegóły
XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów rozstrzygnięta

XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów finał regionalny w województwie opolskim już za nami. W dniu 02.06.2024 r. w Mosznej w pięknej scenerii Zamku odbył się konkurs z rekordową liczbą zgłoszeń. Laureaci tegorocznej edycji konkursu w kategorii produkt: I. W kategorii produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego Podkategoria:...

6 czerwca 2024szczegóły
Wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym”

W dniach 25-26.04.2024r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wzięło w nim udział 40 osób, w tym partnerzy LPW:...

30 kwietnia 2024szczegóły
Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej”  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w...

24 kwietnia 2024szczegóły
Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
XXIII edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Zapraszamy do udziału w XXIII-tej edycji konkursu “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Ogólnopolski Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest przedsięwzięciem, którego celem jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy na temat żywności wysokiej jakości. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego...

15 kwietnia 2024szczegóły
Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

12 marca 2024szczegóły
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Naturalne sposoby na zatrzymywanie wody – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Naturalne sposoby na zatrzymywanie wody – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje krajowy wyjazd studyjny, w ramach realizacji operacji pn.: „Naturalne...

12 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły