Strona Główna / Agrotechnika / Produkcja Roślinna / Kukurydza na kiszonkę – kiedy zbierać?

Kukurydza na kiszonkę – kiedy zbierać?

Kiszonka1kukurydza6
27 sierpnia 2022 25
REKLAMA

Kukurydza na kiszonkę

Odpowiedź na pytanie – kiedy zbierać kukurydzę? –  wydaje się oczywista. Gdy będzie gotowa do zbioru!

Jednak określenie gotowości roślin do żniw, tak oczywiste już nie jest. Wpływa na nią wiele czynników, jak choćby odmiana, przebieg wegetacji, warunki pogodowe czy region uprawy. Zależy także od kierunku użytkowania.

Gotowość kukurydzy ziarnowej do zbioru determinuje wilgotność ziarna. Bardziej skomplikowana jest ocena gotowości odmian kiszonkowych.

Przygotowując kiszonkę tniemy i rozdrabniamy całe rośliny – łodygę, liście i kolby z ziarniakami. Oprócz wysokiego udziału skrobi z ziarniaków w kiszonce zależy nam na wysokim plonie suchej masy o jak najwyższej strawności włókna surowego. Strawność włókna zależy w głównej mierze od terminu zbioru, który powinien nastąpić, gdy sucha masa całych roślin kukurydzy wynosić będzie 32-38%. Jedną z metod oceny przydatności kukurydzy kiszonkowej do zbioru jest obserwacja zmian położenia linii mlecznej w ziarnach. Jej zlokalizowanie na wysokości ⅓ ziarniaka świadczy o tym, że zawartość suchej masy w zielonce wynosi 32-33%. W sytuacji, gdy linia mleczna znajduje się w połowie ziarniaka (od góry część wypełnia skrobia szklista, a drugą połowę od dołu skrobia mączysta) możemy założyć, że kukurydza znajduje się w optymalnym terminie do zbioru. Sucha masa rozdrobnionych roślin wynosi 35%. O końcowej fazie optymalnego terminu do zbioru świadczy przebieg linii mlecznej na wysokości  ⅔ ziarniaka. Możemy wtedy założyć, że zawartość suchej masy w zielonce będzie wynosić około 38%. Opisana metoda jest łatwa do przeprowadzenia i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Wydaje się jednak być mocno subiektywna i pozostawia duży margines błędu.

Bardziej precyzyjna wydaje się być ocena suchej masy z wykorzystaniem kuchenki mikrofalowej. Badanym materiałem jest tutaj zielonka – możemy ją pozyskać poprzez rozdrobnienie całych roślin kukurydzy w specjalnym rozdrabniaczu lub pobierając materiał z sieczkarni. Z reprezentacyjnej próby ważącej około 1 kg pobieramy 100 g zielonki. Następnie próbkę umieszczamy na tacce w kuchence mikrofalowej, do której wstawiamy szklankę do połowy wypełnioną wodą. Po 10 minutach ogrzewania otwieramy kuchenkę w celu odparowania wody. Czynność powtarzamy, lecz skracamy czas ogrzewania do 5 minut. Analogicznie wykonujemy czynność 2-3 razy ogrzewając próbkę minutę, sprawdzając jej wagę. Gdy masa próbki pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego ważenia, przyjmuje się, że uzyskany wynik jest zawartością suchej masy. Przykładowo, gdy ze 100 g badanego materiału pozostało 35 g, to zielonka zawiera 35% suchej masy. W tej metodzie zamiast kuchenki mikrofalowej możemy wykorzystać także suszarkę do żywności.

W ocenie optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę, coraz częściej stosuje się bardziej precyzyjne i zaawansowane metody. Przykładem może być tu technologia NIRS, dzięki której uzyskamy informacje nie tylko o suchej masie, ale także o zawartości skrobi, białka, tłuszczu, popiołu czy poszczególnych frakcjach włókna (w tym jego strawności). Niestety jest ona wciąż mało popularna, ponieważ wymaga dostępu do specjalistycznej aparatury. Alternatywą jest tu zlecenie wykonania tego typu analizy w wybranym laboratorium paszowym. Materiał do badania w tej metodzie pozyskuje się tak samo, jak w poprzedniej. Otrzymując precyzyjne dane na temat zawartości suchej masy w zielone, możemy przewidzieć optymalny termin zbioru kukurydzy – wiedząc, że w naszych warunkach klimatycznych sucha masa przyrasta około 0,5% na dobę w słoneczny, wietrzny dzień. Warto wspomnieć, że analizę NIRS możemy wykorzystać także do sprawdzenia parametrów innych komponentów dawki pokarmowej dla krów.

Obecnie można także zaobserwować szybki rozwój technologii bazującej na algorytmie analizującym dane pogodowe, aktualne zdjęcia satelitarne i widma światła odbitego do oceny zawartości suchej masy w kukurydzy. Poprzez różnego rodzaju aplikacje możliwe jest monitorowanie aktualnego poziomu suchej masy w kukurydzy, jak i otrzymywanie raportów na temat jej prognoz na kilka najbliższych dni.

Niezależne od tego czy zamierzamy zbierać kukurydzę na ziarno czy na kiszonkę, efektywność produkcji uzależniona jest od wielu czynników. Istotne jest minimalizowanie ryzyka niepowodzenia w uprawie poprzez wybieranie sprawdzonych odmian

Przeprowadzenie zbioru kukurydzy kiszonkowej w optymalnym czasie jest bardzo ważne. Wpływa na jakość i wartość pokarmową kiszonki. Decyzja o zbyt wczesnym koszeniu kukurydzy może skutkować niską zawartością skrobi w zakiszanym materiale oraz wysokim wyciekiem cennych soków komórkowych ze zwiezionej z pola biomasy podczas jej ubijania. Z kolei kukurydza zebrana zbyt późno zawierać będzie włókno z dużym udziałem niestrawnej dla krów ligniny. Przesuszony, zdrewniały materiał będzie mało plastyczny i trudny do ubicia.

Autor treści: Wojciech Pieczewski


Administrator Witryny Specjalista 774437121
Data publikacji: 27 sierpnia 2022 Wyświetlenia: 535

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

24 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd do obiektów demonstracyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – II etap. Wyjazd jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w...

4 kwietnia 2023szczegóły
Podwójne Złoto platformy doradczej eDWIN na targach Polagra Premiery!

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, otrzymała dwa Złote Medale na targach Polagra Premiery. Nagrody są przyznawane produktom wyróżniającym się innowacyjnością przez ekspertów oraz samych konsumentów i uczestników targów. – To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do dalszej, wytężonej pracy nad rozwiązaniami,...

16 grudnia 2022szczegóły
Kukurydza na kiszonkę – kiedy zbierać?

Kukurydza na kiszonkę Odpowiedź na pytanie – kiedy zbierać kukurydzę? –  wydaje się oczywista. Gdy będzie gotowa do zbioru! Jednak określenie gotowości roślin do żniw, tak oczywiste już nie jest. Wpływa na nią wiele czynników, jak choćby odmiana, przebieg wegetacji, warunki pogodowe czy region uprawy. Zależy także od kierunku...

27 sierpnia 2022szczegóły
Platforma doradcza eDWIN oficjalnie zaprezentowana na targach w Sielinku! Prapremiera za nami

Platforma doradcza eDWIN jest już dostępna dla wszystkich chętnych! Podczas targów w Sielinku, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, platforma została oficjalnie zaprezentowana w ramach prapremiery. Od teraz rolnicy mogą korzystać już z Wirtualnego gospodarstwa, dzięki któremu będą otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach na polu, występowaniu szkodników, ostrzeżenia...

5 czerwca 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Gdy kwitnie rzepak

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na...

13 maja 2022szczegóły
Magazynowanie ziarna zbóż w gospodarstwach rolnych

Zakończenie prac żniwnych nie oznacza końca procesu postępowania z zebranym ziarnem zbóż. Znaczna część rolników, którzy nie decydują się na sprzedaż ziemiopłodów bezpośrednio w okresie żniw magazynują ziarno w gospodarstwie. Takie praktyki mają jednak swoje wady i zalety oraz ekonomiczne uzasadnienie, gdyż racjonalna organizacja prac żniwnych w gospodarstwie pozwala...

20 stycznia 2022szczegóły