Strona Główna / Transfer Wiedzy / Zaproszenie na demonstrację

Zaproszenie na demonstrację

15 maja 2023 18
REKLAMA

Demonstracje Z Zakresu Nowoczesnych Technologii Chowu I Hodowli Bydła Ras Mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnychw ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Temat demonstracji: „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy”

Miejsce realizacji operacji: Gospodarstwo Rolne w Kujakowicach Górnych, ul. Klonowa 43, 46-211 Kujakowice Górne

Forma realizacji operacji: demonstracja

Udział w demonstracji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Termin realizacji operacji:

Lp. Wizyta w gospodarstwie Grupa uczestników Daty demonstracji*
1 Pierwsza I 29.05.2023
Druga 04.09.2023
Trzecia 24.10.2023
2 Pierwsza II 05.06.2023
Druga 05.09.2023
Trzecia 15.11.2023
3 Pierwsza III 06.06.2023
Druga 23.10.2023
Trzecia 16.11.2023

               * Daty demonstracji mogą ulec zmianom

Ważne: Uczestnicy deklarują udział w 3 wizytach w gospodarstwie rolnym w Kujakowicach Górnych

Planowane wyniki operacji w województwie opolskim: przeprowadzenie demonstracji dla 45 ostatecznych odbiorców demonstracji

Zakres tematyczny wizyt:

Wizyta I:

 • przedstawienie tematu demonstracji,
 • prezentacja gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk,
 • zapoznanie się z rasami bydła mięsnego – przydatność danej rasy do modelu produkcji uwzględniającego warunki gospodarstwa, możliwościami krzyżowania towarowego, jakości mięsa wołowego,
 • najnowsze technologie utrzymania bydła, rozrodu, zarządzania stadem, w tym monitoringiem behawioru i zdrowotności, żywieniem bydła,
 • profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja i organizacja pracy.

Wizyta II:

 • efektywne zarządzanie pastwiskiem oraz wypasem bydła,
 • metody bilansowania pasz, monitoring zdrowotności, identyfikacje osobniczą na pastwisku, nowoczesne systemy wypasu bydła w tym model kroczący,
 • zwalczanie stresu termicznego u bydła poprzez pomiary temperatury,
 • zasady BHP i bioasekuracji w gospodarstwie,
 • profilaktyka Weterynaryjna i zootechniczna.

Wizyta III:

 • monitoring efektywności wypasu i opasu bydła w oparciu o dostępne urządzenia /wagi/,
 • monitoring zdrowotności bydła na pastwisku w okresie letnim, komputerowe i mobilne systemy zarządzania,

Uczestnicy demonstracji mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na demonstrację i powrotu do miejsca zamieszkania na podstawie rozliczenia kilometrów samochodem prywatnym.

Zapisy prowadzą: Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Telefon E-mail
Brzeg 77 4437104 brzeg@oodr.pl
Głubczyce 77 4852750 glubczyce@oodr.pl
Kędzierzyn-Koźle 77 4835049 kedzierzyn-kozle@oodr.pl
Kluczbork 77 4142301 kluczbork@oodr.pl
Krapkowice 77 4661960 krapkowice@oodr.pl
Namysłów 77 4102425 namysłów@oodr.pl
Nysa 77 4331127 nysa@oodr.pl
Olesno 34 3584031 olesno@oodr.pl
Opole 77 4575650 opole@oodr.pl
Prudnik 77 4369370 prudnik@oodr.pl
Strzelce Opolskie 77 4618918 Strzelce-opolskie@oodr.pl

Koordynacja projektu: Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Katarzyna Mazurek, tel.: 77 4437129, e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

Doradcy rolniczy gospodarstwa: Magdalena Jeziorna, Tomasz König – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kluczborku, tel.: 77 4142301, e-mail: magdalena.jeziorna@oodr.pl, tomasz.konig@oodr.pl

Opiekun naukowy gospodarstwa: dr inż. Agata Karpowicz – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Zaproszenie Na Demonstrację

Obiektem demonstracji, której tematem jest „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy – hodowla bydła mięsnego przy ograniczonych warunkach wypasu” jest gospodarstwo Pana Rafała Kolanusa, położone w miejscowości Kujakowice Górne, w województwie opolskim.

Zaproszenie Na Demonstrację

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo to posiada 49 ha gruntów ornych oraz 12 ha użytków zielonych, w tym pastwisk pochodzenia naturalnego utworzonych na gruntach ornych będących własnością gospodarstwa. Odległość pastwisk względem gospodarstwa wynosi maksymalnie do 100 metrów.

Struktura zasiewów w roku 2023 wygląda następująco:
– jęczmień ozimy – 5 ha,
– kukurydza na kiszonkę – 9 ha,
– owies – 0,7 ha,
– pszenica zwyczajna ozima – 22 ha,
– rzepak ozimy – 12 ha,
– trawy na gruntach ornych oraz TUZ – 12 ha.

Taka struktura zasiewów gwarantuje dywersyfikację przychodów – gospodarstwo uzyskuje wpływy zarówno z prowadzonej produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej, co w sytuacji wahań na rynkach zbytu gwarantuje stabilną płynność finansową.

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo oprócz wskazanej produkcji roślinnej zajmuje się również chowem i hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine, łącznie stado liczy 110 sztuk.

Struktura stada w roku 2023 kształtuje się następująco:
– 40 szt. krów mamek,
– 20 jałówek,
– 12 dorosłych opasów,
– 2 buhaje rozpłodowe,
– 36 szt. młodzieży.

Zaproszenie Na Demonstrację

Bydło w okresie sezonu pastwiskowego, tj. od maja do listopada utrzymywane jest na 10 wydzielonych kwaterach, na których przebywa od godz. 6.00 do 18.00. Wypasane są krowy mamki wraz z cielętami, jałówki cielne oraz buhaje.
Z kolei w okresie zimy zwierzęta przebywają w oborze, w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce. Do dyspozycji zwierząt jest także utwardzony okólnik.

Zaproszenie Na Demonstrację

Żywienie całoroczne oparte jest o poszczególne grupy żywieniowe i obejmuje kiszonkę z kukurydzy, siano oraz słomę i pasze treściwe. Pasze treściwe otrzymują jedynie opasy.

Zaproszenie Na Demonstrację

Pasza zadawana jest 1 x dziennie dla krów, cieląt, natomiast dla jałówek, opasów i buhajów – 2 razy dziennie, z ręki. Latem uzupełnienie dawki stanowi zielonka pastwiskowa.

Wiek pierwszego zacielenia wynosi 20 miesięcy. Okres międzywycieleniowy u krów wynosi 180 dni.  Krycie odbywa się w systemie haremowym, sezonowo w oparciu o 2 buhaje. Rozpłodniki wymieniane są w stadzie co 5 lat i pochodzą z hodowli zarodowych. Krycie następuje od maja do października. Porody w 50% odbywają się w sposób naturalny bez pomocy obsługi. Poziom brakowania krów w stadzie wynosi 10%, a głównymi przyczynami usuwania matek z hodowli jest ich wiek oraz problemy z kończynami. Cielęta rodzą się w wadze średnio ok. 45 kg, a odsadzane są od matek w wieku 210-240 dni w wadze ok. 280 kg. W gospodarstwie prowadzony jest opas trwający przeciętnie 400 dni, do wagi ok. 700 kg.

Zaproszenie Na Demonstrację


Pliki do pobrania
Karta zgłoszenia

mgr inż. Katarzyna Mazurek Główny Doradca Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 774437129
Data publikacji: 15 maja 2023 Wyświetlenia: 285

Podobne publikacje

Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Cykl spotkań on-line w sprawie KSeF

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”. W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać...

20 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023

Zarząd województwa opolskiego ogłosił „Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w dniu 3 września 2023r. Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. W tym roku...

4 lipca 2023szczegóły
Nowoczesna technologia chowu i hodowli bydła ras mięsnych

W maju i czerwcu bieżącego roku odbyły się pierwsze wizyty w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tematem demonstracji w gospodarstwie była „Racjonalna gospodarka pastwiskami...

22 czerwca 2023szczegóły