Strona Główna / Transfer Wiedzy / Zaproszenie na demonstrację

Zaproszenie na demonstrację

15 maja 2023 26
REKLAMA

Demonstracje Z Zakresu Nowoczesnych Technologii Chowu I Hodowli Bydła Ras Mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnychw ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Temat demonstracji: „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy”

Miejsce realizacji operacji: Gospodarstwo Rolne w Kujakowicach Górnych, ul. Klonowa 43, 46-211 Kujakowice Górne

Forma realizacji operacji: demonstracja

Udział w demonstracji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Termin realizacji operacji:

Lp. Wizyta w gospodarstwie Grupa uczestników Daty demonstracji*
1 Pierwsza I 29.05.2023
Druga 04.09.2023
Trzecia 24.10.2023
2 Pierwsza II 05.06.2023
Druga 05.09.2023
Trzecia 15.11.2023
3 Pierwsza III 06.06.2023
Druga 23.10.2023
Trzecia 16.11.2023

               * Daty demonstracji mogą ulec zmianom

Ważne: Uczestnicy deklarują udział w 3 wizytach w gospodarstwie rolnym w Kujakowicach Górnych

Planowane wyniki operacji w województwie opolskim: przeprowadzenie demonstracji dla 45 ostatecznych odbiorców demonstracji

Zakres tematyczny wizyt:

Wizyta I:

 • przedstawienie tematu demonstracji,
 • prezentacja gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk,
 • zapoznanie się z rasami bydła mięsnego – przydatność danej rasy do modelu produkcji uwzględniającego warunki gospodarstwa, możliwościami krzyżowania towarowego, jakości mięsa wołowego,
 • najnowsze technologie utrzymania bydła, rozrodu, zarządzania stadem, w tym monitoringiem behawioru i zdrowotności, żywieniem bydła,
 • profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja i organizacja pracy.

Wizyta II:

 • efektywne zarządzanie pastwiskiem oraz wypasem bydła,
 • metody bilansowania pasz, monitoring zdrowotności, identyfikacje osobniczą na pastwisku, nowoczesne systemy wypasu bydła w tym model kroczący,
 • zwalczanie stresu termicznego u bydła poprzez pomiary temperatury,
 • zasady BHP i bioasekuracji w gospodarstwie,
 • profilaktyka Weterynaryjna i zootechniczna.

Wizyta III:

 • monitoring efektywności wypasu i opasu bydła w oparciu o dostępne urządzenia /wagi/,
 • monitoring zdrowotności bydła na pastwisku w okresie letnim, komputerowe i mobilne systemy zarządzania,

Uczestnicy demonstracji mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na demonstrację i powrotu do miejsca zamieszkania na podstawie rozliczenia kilometrów samochodem prywatnym.

Zapisy prowadzą: Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Telefon E-mail
Brzeg 77 4437104 brzeg@oodr.pl
Głubczyce 77 4852750 glubczyce@oodr.pl
Kędzierzyn-Koźle 77 4835049 kedzierzyn-kozle@oodr.pl
Kluczbork 77 4142301 kluczbork@oodr.pl
Krapkowice 77 4661960 krapkowice@oodr.pl
Namysłów 77 4102425 namysłów@oodr.pl
Nysa 77 4331127 nysa@oodr.pl
Olesno 34 3584031 olesno@oodr.pl
Opole 77 4575650 opole@oodr.pl
Prudnik 77 4369370 prudnik@oodr.pl
Strzelce Opolskie 77 4618918 Strzelce-opolskie@oodr.pl

Koordynacja projektu: Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Katarzyna Mazurek, tel.: 77 4437129, e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

Doradcy rolniczy gospodarstwa: Magdalena Jeziorna, Tomasz König – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kluczborku, tel.: 77 4142301, e-mail: magdalena.jeziorna@oodr.pl, tomasz.konig@oodr.pl

Opiekun naukowy gospodarstwa: dr inż. Agata Karpowicz – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Zaproszenie Na Demonstrację

Obiektem demonstracji, której tematem jest „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy – hodowla bydła mięsnego przy ograniczonych warunkach wypasu” jest gospodarstwo Pana Rafała Kolanusa, położone w miejscowości Kujakowice Górne, w województwie opolskim.

Zaproszenie Na Demonstrację

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo to posiada 49 ha gruntów ornych oraz 12 ha użytków zielonych, w tym pastwisk pochodzenia naturalnego utworzonych na gruntach ornych będących własnością gospodarstwa. Odległość pastwisk względem gospodarstwa wynosi maksymalnie do 100 metrów.

Struktura zasiewów w roku 2023 wygląda następująco:
– jęczmień ozimy – 5 ha,
– kukurydza na kiszonkę – 9 ha,
– owies – 0,7 ha,
– pszenica zwyczajna ozima – 22 ha,
– rzepak ozimy – 12 ha,
– trawy na gruntach ornych oraz TUZ – 12 ha.

Taka struktura zasiewów gwarantuje dywersyfikację przychodów – gospodarstwo uzyskuje wpływy zarówno z prowadzonej produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej, co w sytuacji wahań na rynkach zbytu gwarantuje stabilną płynność finansową.

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo oprócz wskazanej produkcji roślinnej zajmuje się również chowem i hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine, łącznie stado liczy 110 sztuk.

Struktura stada w roku 2023 kształtuje się następująco:
– 40 szt. krów mamek,
– 20 jałówek,
– 12 dorosłych opasów,
– 2 buhaje rozpłodowe,
– 36 szt. młodzieży.

Zaproszenie Na Demonstrację

Bydło w okresie sezonu pastwiskowego, tj. od maja do listopada utrzymywane jest na 10 wydzielonych kwaterach, na których przebywa od godz. 6.00 do 18.00. Wypasane są krowy mamki wraz z cielętami, jałówki cielne oraz buhaje.
Z kolei w okresie zimy zwierzęta przebywają w oborze, w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce. Do dyspozycji zwierząt jest także utwardzony okólnik.

Zaproszenie Na Demonstrację

Żywienie całoroczne oparte jest o poszczególne grupy żywieniowe i obejmuje kiszonkę z kukurydzy, siano oraz słomę i pasze treściwe. Pasze treściwe otrzymują jedynie opasy.

Zaproszenie Na Demonstrację

Pasza zadawana jest 1 x dziennie dla krów, cieląt, natomiast dla jałówek, opasów i buhajów – 2 razy dziennie, z ręki. Latem uzupełnienie dawki stanowi zielonka pastwiskowa.

Wiek pierwszego zacielenia wynosi 20 miesięcy. Okres międzywycieleniowy u krów wynosi 180 dni.  Krycie odbywa się w systemie haremowym, sezonowo w oparciu o 2 buhaje. Rozpłodniki wymieniane są w stadzie co 5 lat i pochodzą z hodowli zarodowych. Krycie następuje od maja do października. Porody w 50% odbywają się w sposób naturalny bez pomocy obsługi. Poziom brakowania krów w stadzie wynosi 10%, a głównymi przyczynami usuwania matek z hodowli jest ich wiek oraz problemy z kończynami. Cielęta rodzą się w wadze średnio ok. 45 kg, a odsadzane są od matek w wieku 210-240 dni w wadze ok. 280 kg. W gospodarstwie prowadzony jest opas trwający przeciętnie 400 dni, do wagi ok. 700 kg.

Zaproszenie Na Demonstrację


Pliki do pobrania
Karta zgłoszenia

mgr inż. Katarzyna Mazurek Główny Doradca Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 774437129
Data publikacji: 15 maja 2023 Wyświetlenia: 367

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

10 kwietnia 2024szczegóły
Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

12 marca 2024szczegóły
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

15 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

1 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Cykl spotkań on-line w sprawie KSeF

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”. W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać...

20 listopada 2023szczegóły