Strona Główna / Transfer Wiedzy / Zaproszenie na demonstrację

Zaproszenie na demonstrację

15 maja 2023 4
REKLAMA

Demonstracje Z Zakresu Nowoczesnych Technologii Chowu I Hodowli Bydła Ras Mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnychw ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Temat demonstracji: „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy”

Miejsce realizacji operacji: Gospodarstwo Rolne w Kujakowicach Górnych, ul. Klonowa 43, 46-211 Kujakowice Górne

Forma realizacji operacji: demonstracja

Udział w demonstracji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Termin realizacji operacji:

Lp. Wizyta w gospodarstwie Grupa uczestników Daty demonstracji*
1 Pierwsza I 29.05.2023
Druga 04.09.2023
Trzecia 24.10.2023
2 Pierwsza II 05.06.2023
Druga 05.09.2023
Trzecia 15.11.2023
3 Pierwsza III 06.06.2023
Druga 23.10.2023
Trzecia 16.11.2023

               * Daty demonstracji mogą ulec zmianom

Ważne: Uczestnicy deklarują udział w 3 wizytach w gospodarstwie rolnym w Kujakowicach Górnych

Planowane wyniki operacji w województwie opolskim: przeprowadzenie demonstracji dla 45 ostatecznych odbiorców demonstracji

Zakres tematyczny wizyt:

Wizyta I:

 • przedstawienie tematu demonstracji,
 • prezentacja gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk,
 • zapoznanie się z rasami bydła mięsnego – przydatność danej rasy do modelu produkcji uwzględniającego warunki gospodarstwa, możliwościami krzyżowania towarowego, jakości mięsa wołowego,
 • najnowsze technologie utrzymania bydła, rozrodu, zarządzania stadem, w tym monitoringiem behawioru i zdrowotności, żywieniem bydła,
 • profilaktyka weterynaryjna, bioasekuracja i organizacja pracy.

Wizyta II:

 • efektywne zarządzanie pastwiskiem oraz wypasem bydła,
 • metody bilansowania pasz, monitoring zdrowotności, identyfikacje osobniczą na pastwisku, nowoczesne systemy wypasu bydła w tym model kroczący,
 • zwalczanie stresu termicznego u bydła poprzez pomiary temperatury,
 • zasady BHP i bioasekuracji w gospodarstwie,
 • profilaktyka Weterynaryjna i zootechniczna.

Wizyta III:

 • monitoring efektywności wypasu i opasu bydła w oparciu o dostępne urządzenia /wagi/,
 • monitoring zdrowotności bydła na pastwisku w okresie letnim, komputerowe i mobilne systemy zarządzania,

Uczestnicy demonstracji mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na demonstrację i powrotu do miejsca zamieszkania na podstawie rozliczenia kilometrów samochodem prywatnym.

Zapisy prowadzą: Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Telefon E-mail
Brzeg 77 4437104 brzeg@oodr.pl
Głubczyce 77 4852750 glubczyce@oodr.pl
Kędzierzyn-Koźle 77 4835049 kedzierzyn-kozle@oodr.pl
Kluczbork 77 4142301 kluczbork@oodr.pl
Krapkowice 77 4661960 krapkowice@oodr.pl
Namysłów 77 4102425 namysłów@oodr.pl
Nysa 77 4331127 nysa@oodr.pl
Olesno 34 3584031 olesno@oodr.pl
Opole 77 4575650 opole@oodr.pl
Prudnik 77 4369370 prudnik@oodr.pl
Strzelce Opolskie 77 4618918 Strzelce-opolskie@oodr.pl

Koordynacja projektu: Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Katarzyna Mazurek, tel.: 77 4437129, e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl

Doradcy rolniczy gospodarstwa: Magdalena Jeziorna, Tomasz König – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kluczborku, tel.: 77 4142301, e-mail: magdalena.jeziorna@oodr.pl, tomasz.konig@oodr.pl

Opiekun naukowy gospodarstwa: dr inż. Agata Karpowicz – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Zaproszenie Na Demonstrację

Obiektem demonstracji, której tematem jest „Racjonalna gospodarka pastwiskami w aspekcie występowania okresowych suszy i niedoborów paszy – hodowla bydła mięsnego przy ograniczonych warunkach wypasu” jest gospodarstwo Pana Rafała Kolanusa, położone w miejscowości Kujakowice Górne, w województwie opolskim.

Zaproszenie Na Demonstrację

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo to posiada 49 ha gruntów ornych oraz 12 ha użytków zielonych, w tym pastwisk pochodzenia naturalnego utworzonych na gruntach ornych będących własnością gospodarstwa. Odległość pastwisk względem gospodarstwa wynosi maksymalnie do 100 metrów.

Struktura zasiewów w roku 2023 wygląda następująco:
– jęczmień ozimy – 5 ha,
– kukurydza na kiszonkę – 9 ha,
– owies – 0,7 ha,
– pszenica zwyczajna ozima – 22 ha,
– rzepak ozimy – 12 ha,
– trawy na gruntach ornych oraz TUZ – 12 ha.

Taka struktura zasiewów gwarantuje dywersyfikację przychodów – gospodarstwo uzyskuje wpływy zarówno z prowadzonej produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej, co w sytuacji wahań na rynkach zbytu gwarantuje stabilną płynność finansową.

Zaproszenie Na Demonstrację

Gospodarstwo oprócz wskazanej produkcji roślinnej zajmuje się również chowem i hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine, łącznie stado liczy 110 sztuk.

Struktura stada w roku 2023 kształtuje się następująco:
– 40 szt. krów mamek,
– 20 jałówek,
– 12 dorosłych opasów,
– 2 buhaje rozpłodowe,
– 36 szt. młodzieży.

Zaproszenie Na Demonstrację

Bydło w okresie sezonu pastwiskowego, tj. od maja do listopada utrzymywane jest na 10 wydzielonych kwaterach, na których przebywa od godz. 6.00 do 18.00. Wypasane są krowy mamki wraz z cielętami, jałówki cielne oraz buhaje.
Z kolei w okresie zimy zwierzęta przebywają w oborze, w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce. Do dyspozycji zwierząt jest także utwardzony okólnik.

Zaproszenie Na Demonstrację

Żywienie całoroczne oparte jest o poszczególne grupy żywieniowe i obejmuje kiszonkę z kukurydzy, siano oraz słomę i pasze treściwe. Pasze treściwe otrzymują jedynie opasy.

Zaproszenie Na Demonstrację

Pasza zadawana jest 1 x dziennie dla krów, cieląt, natomiast dla jałówek, opasów i buhajów – 2 razy dziennie, z ręki. Latem uzupełnienie dawki stanowi zielonka pastwiskowa.

Wiek pierwszego zacielenia wynosi 20 miesięcy. Okres międzywycieleniowy u krów wynosi 180 dni.  Krycie odbywa się w systemie haremowym, sezonowo w oparciu o 2 buhaje. Rozpłodniki wymieniane są w stadzie co 5 lat i pochodzą z hodowli zarodowych. Krycie następuje od maja do października. Porody w 50% odbywają się w sposób naturalny bez pomocy obsługi. Poziom brakowania krów w stadzie wynosi 10%, a głównymi przyczynami usuwania matek z hodowli jest ich wiek oraz problemy z kończynami. Cielęta rodzą się w wadze średnio ok. 45 kg, a odsadzane są od matek w wieku 210-240 dni w wadze ok. 280 kg. W gospodarstwie prowadzony jest opas trwający przeciętnie 400 dni, do wagi ok. 700 kg.

Zaproszenie Na Demonstrację


Pliki do pobrania
Karta zgłoszenia

mgr inż. Katarzyna Mazurek Główny Doradca Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 774437129
Data publikacji: 15 maja 2023 Wyświetlenia: 170

Podobne publikacje

Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

Woda – tak ważna, tak bardzo nieoceniona, służy nam we wszelkich aspektach naszego życia – picie, pranie, gotowanie, sprzątanie, higiena oraz gospodarka rolna mniejsza jak i na potężną skalę. W każdej dziedzinie, w każdej chwili, minucie a nawet sekundzie naszego życia woda jest priorytetem. Bez niej nic nie działa,...

4 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły
Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”. Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r. Wysokość kosztów kwalifikowalnych:...

26 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

24 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd do obiektów demonstracyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – II etap. Wyjazd jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w...

4 kwietnia 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

10 lutego 2023szczegóły
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Miód i produkty pszczele dla zdrowia

Miód oraz produkty pszczele od lat wykorzystywane były, jako sposób na wiele chorób. Jednak, jak się okazało, znalazły one swoje miejsce również w kosmetyce, gdyż poza cudownymi właściwościami prozdrowotnymi są cudownymi produktami pielęgnacyjnymi. Wzrosło znacząco zainteresowanie produktami pszczelimi, do których zaliczamy: pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, wosk, czy propolis....

8 lutego 2023szczegóły
Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

IX Forum Sektora Wołowiny – transmisja na żywo

W imieniu organizatorów IX Forum Sektora Wołowiny https://beefforum.pl/partnerzy/partnerzy zapraszamy do  transmisji online z wydarzenia: IX Forum Sektora Wołowiny „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”   Link do relacji na żywo dostępny na YouTube na kanale PZPBM: Czas: 27 stycznia 2023 r. godzina 9:00 https://www.youtube.com/watch?v=cHzvA6LYHoQ

26 stycznia 2023szczegóły