Transfer Wiedzy

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Folwarku Wąsowo – przetwórstwo z warzyw lub owoców

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd szkoleniowy w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” a była to demonstracja o tematyce przetwórstwo z warzyw lub owoców. W dniu 19.10.2022 r. uczestnicy szkolenia wyjazdowego zapoznali się z obiektem przetwórczym w Wąsowie. Od 2003 roku rozpoczęto w Folwarku...

22 października 2022czytaj dalej
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Gospodarstwo rybackie w Rytwianach – akwakultura

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd szkoleniowy w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” i była to demonstracja o tematyce akwakultura, która odbyła się w dwóch terminach (20.09.2022 r. oraz 5.10.2022 r.) na gospodarstwie rybackim w Rytwianach. We wrześniu uczestnicy zapoznali się z gospodarstwem stawowym,...

8 października 2022czytaj dalej
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w CDR O/Radom – przetwórstwo mleka

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w dniu 04.10.2022 r. zorganizował wyjazd szkoleniowy do przetwórni ekologicznych w CDR O/Radom w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”. Podczas szkolenia wyjazdowego zostały zaprezentowane przeroby surowców z dwóch tematów: przetwórstwo mięsa oraz przetwórstwo mleka. W ramach demonstracji „przetwórstwo mleka”...

8 października 2022czytaj dalej
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w CDR O/Radom – przetwórstwo mięsa

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w dniu 03.10.2022 r. zorganizował wyjazd szkoleniowy do przetwórni ekologicznych w CDR O/Radom w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”. Podczas szkolenia wyjazdowego zostały zaprezentowane przeroby surowców z dwóch tematów: przetwórstwo mięsa oraz przetwórstwo mleka. Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa...

6 października 2022czytaj dalej
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego...

13 września 2022czytaj dalej
Cykl szkoleń: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

ZAPROSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum...

1 września 2022czytaj dalej
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022czytaj dalej
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

1 września 2022czytaj dalej
Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania...

27 maja 2022czytaj dalej
Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i...

25 kwietnia 2022czytaj dalej
Nowoczesne technologie uprawy zbóż

  Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i...

13 kwietnia 2022czytaj dalej