Strona Główna / Transfer Wiedzy / Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

1 lutego 2024 13
REKLAMA

Demonstracje Z Zakresu Produkcji I Wykorzystania Krajowych źródeł Białka Roślinnego Na Cele Paszowe

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Umowa o dofinansowanie operacji pn. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” została podpisana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 27 grudnia 2023 r. Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Instytutem Zootechniki w Krakowie, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz 16 ośrodkami doradztwa rolniczego. Operacja jest wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Operacja polega na:

 • założeniu i utrzymaniu w okresie realizacji operacji obiektów demonstracyjnych, zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego i wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności z zakresu: produkcji roślinnej, hodowli i utrzymania zwierząt, przetwórstwa produktów rolnych i produkcji pasz), przeprowadzenia demonstracji:
  • Typ A – wizyty ostatecznych odbiorców w obiektach demonstracyjnych prowadzących uprawę roślin białkowych w tym w ramach PDO w szczególności w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian,
  • Typ B – wizyty ostatecznych odbiorców w obiektach demonstracyjnych prowadzących uprawę roślin białkowych i wykorzystujących krajowe rośliny białkowe w żywieniu zwierząt,
  • Typ C – wizyty ostatecznych odbiorców w obiekcie demonstracyjnym – podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju,
Obiekty demonstracyjne
typu A
Obiekty demonstracyjne
typu B
Obiekty demonstracyjne
typu C
Gospodarstwa prowadzące PDO oraz produkcję roślin białkowych na nasiona Gospodarstwa uprawiające rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane w tym gospodarstwie, przy czym liczba świń nie może być mniejsza niż 10 szt., a liczba drobiu 100 szt. Podmioty wytwarzające pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju
 • organizacji konferencji.

W kraju zostanie założonych 91 obiektów demonstracyjnych; w województwie opolskim – 3 obiekty:

1 obiekt typu A w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach,

1 obiekt typu B w gospodarstwie rolnym Pana Waldemara Fogel w miejscowości Buczki, gm. Ujazd, powiat strzelecki,

1 obiekt typu C – wytwórnia pasz Blattin Polska Sp. z o.o. w Siedlcu, gm. Izbicko, powiat strzelecki.

Uczestnikami demonstracji będą:

 • rolnicy,
 • domownicy rolników,
 • małżonkowie rolników,
 • osoby zatrudnione w rolnictwie,
 • właściciele lasów,
 • wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski.

Liczba uczestników demonstracji wynosi 3302 osoby w Polsce.

Liczba uczestników demonstracji w województwie opolskim wynosi 60 osób.

Termin operacji: do końca sierpnia 2025 roku.

Autor treści: Kamila Niedzielska (Dział Technologii Produkcji), Iwona Goral (PZDR Strzelce Opolskie)


Źródła
 • https://www.cdr.gov.pl/projekty-i-wspolpraca/demonstracje-bialko/4681-demonstracje-z-zakresu-produkcji-i-wykorzystania-krajowch-zrodel-bialka-roslinnego-na-cele-paszowe

 • mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
  Data publikacji: 1 lutego 2024 Wyświetlenia: 78

  Wydarzenia tematyczne

  Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 18 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
  Chrząstowice

  Podobne publikacje

  Szkolenie dla rolników dot. antybiotykooporności – e-Learning

  Bezpłatne szkolenie dla rolników na platformie e-learningowej OODR  pn. „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt” Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z...

  21 czerwca 2024szczegóły
  Wykorzystanie źródeł białka na cele paszowe

  Zaproszenie na demonstracje Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracji z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

  15 maja 2024szczegóły
  Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

  19 kwietnia 2024szczegóły
  Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

  10 kwietnia 2024szczegóły
  Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

  Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

  12 marca 2024szczegóły
  Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

  1 lutego 2024szczegóły
  KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

  5 stycznia 2024szczegóły
  Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

    W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

  1 grudnia 2023szczegóły
  Działania na rzecz ochrony środowiska

  W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

  27 września 2023szczegóły
  Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

  Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

  2 czerwca 2023szczegóły
  Wiosenne dni innowacji

  W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

  18 maja 2023szczegóły
  Zaproszenie na demonstrację

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

  15 maja 2023szczegóły