Strona Główna / Transfer Wiedzy / Wykorzystanie źródeł białka na cele paszowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Wykorzystanie źródeł białka na cele paszowe

15 maja 2024 4
REKLAMA

Wykorzystanie źródeł Białka Na Cele Paszowe

Zaproszenie na demonstracje

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracji z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miejsce realizacji operacji:

 • Gospodarstwo rolne w Buczkach, Buczki 12, 47-143 Ujazd – obiekt demonstracyjny typ B
 • Blattin Polska sp. z o.o. Siedlec, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko – obiekt demonstracyjny typ C
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, ul. Kolejowa 5 – obiekt demonstracyjny typ A

Forma realizacji operacji: demonstracja

Udział w demonstracji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione
w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Termin realizacji operacji:

Lp. Wizyta w obiekcie demonstracyjnym Typ obiektu demonstracyjnego Grupa uczestników Daty demonstracji*
1 Pierwsza B I 04.06.2024
Druga C 04.06.2024
Trzecia A 11.06.2024
2 Pierwsza B II 05.06.2024
Druga C 05.06.2024
Trzecia A 12.06.2024

Ważne: Uczestnicy deklarują udział w 3 wizytach w obiektach demonstracyjnych na terenie województwa opolskiego.

Planowane wyniki operacji w województwie opolskim: przeprowadzenie demonstracji dla 60 ostatecznych odbiorców demonstracji.

Zakres tematyczny wizyt:

Wizyta I:

 • przedstawienie tematu demonstracji,
 • prezentacja gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk,
 • prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk
 • omówienie napotkanych problemów, rodzajów ryzyka i sposobów ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt

Wizyta II:

 • Przedstawienie wymogów skupu nasion roślin białkowych do produkcji własnych pasz (z uwzględnieniem jakości nasion), poinformowanie o zasadach współpracy z rolnikami
 • Przedstawienie zakresu produkcji w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju, w tym dobowych możliwości produkcyjnych
 • Przedstawienie schematu produkcyjnego (od wejścia surowca do wyjścia gotowego produktu czyli paszy)
 • Podstawowe zasady tworzenia receptur na bazie krajowych roślin białkowych
 • Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju – zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca, procesem magazynowania dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego
 • Analiza parametrów produkcyjnych jakości pasz

Wizyta III:

 • przedstawienie tematu demonstracji,
 • prezentacja gospodarstwa ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk,
 • prezentacja uprawy ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk podczas pierwszej wizyty w obiekcie
 • omówienie napotkanych problemów, rodzajów ryzyka i sposobów ograniczania ryzyka, opłacalności uprawy

Uczestnicy demonstracji mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na demonstrację i powrotu do miejsca zamieszkania.

Zapisy prowadzą:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich – Helena Kryś, Iwona Goral, tel. 774618918, e-mail: helena.krys@oodr.pl, iwona.goral@oodr.pl,

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Kamila Niedzielska,
tel.: 77 4437128, e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl

Koordynacja projektu:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich – Helena Kryś, Iwona Goral, tel. 774618918, e-mail: helena.krys@oodr.pl, iwona.goral@oodr.pl,

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Kamila Niedzielska,
tel.: 77 4437128, e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Karta zgłoszenia uczestnictwa (wersja do edycji .docx) Karta zgłoszenia uczestnictwa (wersja do wydruku .pdf)

mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 15 maja 2024 Wyświetlenia: 29

Wydarzenia tematyczne

Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 27 czerwca 2024 ul. Łucznicza 1 48-200
Prudnik
Szkolenie Współpraca rolników 2 lipca 2024 ul. Kilińskiego 1 47-303
Krapkowice
Szkolenie Ekoschemat – dobrostan zwierząt 18 lipca 2024 ul. Opolska 15 46-053
Chrząstowice

Podobne publikacje

Wykorzystanie źródeł białka na cele paszowe

Zaproszenie na demonstracje Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracji z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

15 maja 2024szczegóły
Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

10 kwietnia 2024szczegóły
Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

12 marca 2024szczegóły
Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

1 lutego 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły