Strona Główna / Sir / Wiosenne dni innowacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Wiosenne dni innowacji

18 maja 2023 16
REKLAMA

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz do udziału w konferencji serdecznie zaprosił przedstawicieli rządu RP, przedstawicieli samorządów województwa opolskiego, przedstawicieli instytucji rolniczych, przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji branży rolniczej, a także przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego z innych województw. Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Pani Jolanty Wasiel – zastępcy dyrektora OODR w Łosiowie, która wprowadziła uczestników w obszar zagadnień związanych z innowacyjnym doradztwem w XXI wieku. Podczas swojej prelekcji omówiła obecnie obchodzone 100-lecie doradztwa rolniczego, co stanowi ważną okazję do refleksji na temat postępów dokonanych w tej dziedzinie, gdyż doradztwo rolnicze jest kluczowym elementem wspierającym rolników w efektywnym prowadzeniu ich gospodarstw i osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Nawiązując do tematyki postępu w rolnictwie podczas kolejnego bloku tematycznego konferencji odbyła się prezentacja filmu pn. „ Z dziada pradziada – ewolucja opolskiego rolnictwa”, którego celem było zobrazowanie rolnictwa jako części naszej kultury i historii, od wieków nasze rodziny zajmowały się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt, jednak w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci rolnictwo uległo znacznej modernizacji, jednocześnie zachowując swoje korzenie. Następnie prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski zaprezentował kolejne dwa bloki tematyczne poświęcone wymianie wiedzy, informacji i doświadczeń pomiędzy nauką, a doradztwem rolniczym oraz innowacji w gospodarowaniu wodami dla potrzeb rolnictwa w oparciu o postęp technologiczny. Konferencja była również okazją nagrodzenia laureatów konkursu Agroliga 2022, który rok rocznie przyczynia się do budowy potencjału rolnictwa województwa opolskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które uroczyście zostały wręczone przez zaproszonych gości.

W ramach „Wiosennych dni innowacji” przybywający na targi ogrodnicze mieli okazję uczestniczyć w pokazach kulinarnych z tematyki poświęconej walorom zdrowotnym mięsa wołowego w kontekście kształtowania pozycji opolskich hodowców bydła w łańcuchu dostaw żywności. Dla odwiedzających przygotowane były również stoiska informacyjno-promocyjne z dziedziny pszczelarstwa oraz ochrony bioróżnorodności, a także Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, gdzie trwały dyskusje z opolskim brokerem innowacji oraz zatrudnionymi ekspertami z ww. dziedzin. Każdy z odwiedzjących otrzymał fachową poradę, materiały informacyjno-promocyjne oraz publikacje wydawane przez OODR, a także przygotowane pakiety produktów pszczelich oraz nasion roślin miododajnych.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Ewa Semeniuk Główny Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437145
Data publikacji: 18 maja 2023 Wyświetlenia: 122

Wydarzenia tematyczne

Szkolenie Rachunkowość rolna 26 lutego 2024 ,
Szkolenie Ustawa o ochronie zwierząt 26 lutego 2024 ,
Szkolenie Ochrona bioróżnorodności, w tym Natura 2000 27 lutego 2024 ,
Szkolenie Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej 27 lutego 2024 ,

Podobne publikacje

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

19 lutego 2024szczegóły
Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

7 lutego 2024szczegóły
Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

9 stycznia 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Relacja z targów Jesienne Dni Innowacji

Dnia 10.09.2023r. na placu wystawowym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się Jesienne Targi Innowacji, którym towarzyszyły Dożynki Sołecko-Parafialne oraz Dzień Kukurydzy. Wydarzenie rozpoczęliśmy od konferencji nt. „Wpływu zmian klimatu na ochronę środowiska w rolnictwie”. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na poletka doświadczalne, gdzie w ramach Dnia Kukurydzy miało miejsce zwiedzanie...

14 września 2023szczegóły