Strona Główna / Transfer Wiedzy / Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Gospodarstwo rybackie w Rytwianach – akwakultura

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Gospodarstwo rybackie w Rytwianach – akwakultura

8 października 2022 19
REKLAMA

Cdrbelka

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd szkoleniowy w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” i była to demonstracja o tematyce akwakultura, która odbyła się w dwóch terminach (20.09.2022 r. oraz 5.10.2022 r.) na gospodarstwie rybackim w Rytwianach.

We wrześniu uczestnicy zapoznali się z gospodarstwem stawowym, szczegółowo omawiany był temat demonstracji i jej nowatorski charakter, uczestnicy mieli też okazję obejrzeć obiekt demonstracyjny. Podczas drugiej wizyty, w październiku, poznali organizację pracy w gospodarstwie prowadzącym ekologiczny chów karpia, praktyczną stronę działań produkcyjnych i certyfikacyjnych w zakresie ekologicznej akwakultury oraz wstępne wyniki z prowadzonego obiektu demonstracyjnego. Ponadto zapoznano ich z walorami przyrodniczymi samych stawów karpiowych, walorami prozdrowotnymi mięsa karpi ekologicznych oraz domowymi sposobami sprawiania tych ryb, aby były „bezostne”. Chów konsumpcyjnych karpi ekologicznych prowadzony jest w obiekcie Rytwiany równolegle z chowem konwencjonalnym, w dwuletnim niepełnym cyklu z obsad bardzo ciężkim narybkiem, hodowanym specjalnie dla potrzeb tego gospodarstwa w innym ekologicznym obiekcie. I na tym właśnie polega nowatorskość rozwiązania zastosowanego w Rytwianach – chów ekologiczny karpi prowadzony równolegle z chowem konwencjonalnym, co, pod pewnymi obostrzeniami i rygorami, dopuszcza ustawodawstwo w zakresie ekologicznej akwakultury. Skala ekologicznej produkcji karpi w naszym kraju jest stosunkowo niewielka, można przyjąć, że wynosi ona obecnie 200 ton rocznie wobec 20.000 ton produkcji konwencjonalnej. Przyczyn małej popularności ekologicznej produkcji karpi upatrywać należy w obawach hodowców co do ryzyka jej podjęcia i opłacalności. Dlatego też w gospodarstwie Wacława Szczoczarza chów ekologiczny prowadzony jest jedynie w jednym stawie o powierzchni 25 ha (obiekt demonstracyjny), celem sprawdzenia w praktyce, jak taka produkcja przełoży się na ogólny wynik ekonomiczny całego gospodarstwa. Hodowca podzielił się z uczestnikami wizyty swoim doświadczenie w ekologicznym chowie karpi. Szczególny nacisk położony został na koszty produkcji (chociażby dwukrotnie droższa pasza ekologiczna) oraz fakt, że ekologiczna akwakultura nie ma obecnie żadnej formy wsparcia ze środków budżetowych czy okołobudżetowych, jak ma to miejsce w przypadku innych działalności rolnictwa ekologicznego czy też przetwórstwa produktów ekologicznych.

Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy z województwa opolskiego i każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Podczas zajęć szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności rolniczej.

Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.


Materiały powiązane
  • Wpis: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

  • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
    Data publikacji: 8 października 2022 Wyświetlenia: 124