Lista odmian zalecanych 2024

15 lutego 2024 33
REKLAMA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna
/Typ odmiany
PSZENICA OZIMA
1 AREVUS 2024 chlebowa
2 ARTIST 2016 chlebowa
3 EUFORIA 2022 jakościowa
4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa
5 LG KERAMIK 2022 chlebowa
6 LINUS 2012 jakościowa
7 PLEJADA 2020 chlebowa
8 RGT BILANZ 2020 chlebowa
9 RGT KILIMANJARO 2017 jakościowa
10 RGT SPECIALIST 2021 chlebowa
11 VENECJA 2021 chlebowa
JĘCZMIEŃ OZIMY
1 ESPRIT 2024 pastewna
2 JAKUBUS 2020 pastewna
3 KWS MORRIS 2023 pastewna
4 LAUTETIA (2rz) 2024 pastewna
5 SU MIDNIGHT 2024 pastewna
PSZENŻYTO OZIME
1 LOMBARDO k 2017 pastewna
2 PANASO 2024 pastewna
3 SU ATLETUS 2024 pastewna
4 SU LIBORIUS 2023 pastewna
5 TADEUS 2020 pastewna
ŻYTO OZIME
1 DAŃKOWSKIE GRANAT 2020 populacyjna
2 KWS BERADO 2023 mieszańcowa
3 KWS DOLARO 2017 mieszańcowa
4 KWS IGOR 2024 mieszańcowa
5 KWS JETHRO 2021 mieszańcowa
6 KWS ROTOR 2024 mieszańcowa
7 KWS SERAFINO 2020 mieszańcowa
8 KWS VINETTO 2020 mieszańcowa
RZEPAK OZIMY
1 AKILAH 2024 mieszańcowa
2 AMBASADOR 2023 mieszańcowa
3 ARTEMIS 2021 mieszańcowa
4 AURELIA 2022 mieszańcowa
5 DERRICK 2021 populacyjna
6 DK EXCITED 2022 mieszańcowa
7 DYNAMIC 2022 mieszańcowa
8 LG ARETI 2023 mieszańcowa
9 LG ARNOLD 2024 mieszańcowa
10 LG AVIRON 2023 mieszańcowa
2rz – odmiana dwurzędowa
k – odmian krótkosłoma
Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna
/Typ odmiany
SOJA
1 ABACA 2022 średniowczesna
2 ACARDIA 2020 późna
3 ACHILLEA 2021 późna
4 ADELFIA 2024 średniowczesna
5 AMIATA 2023 średniowczesna
6 KAROK 2024 średniowczesna
7 KOFU 2020 późna
8 MAGNOLIA PZO 2024 średniowczesna
9 TERTIA 2021 późna
BOBIK
1 ALBUS 2019 niskotaninowy
2 APOLLO 2019 wysokotaninowy
3 CAPRI 2020 wysokotaninowy
4 FANFARE 2019 wysokotaninowy
5 TRUMPET 2023 wysokotaninowy
GROCH
1 ASTRONAUTE 2019 średniowysoka
2 BATUTA 2021 średniowysoka
3 GROT 2023 średniowysoka
4 MEFISTO 2024 wysoka
5 OLIMP 2020 średniowysoka
6 ORCHESTRA 2024 średniowysoka
7 OSTINATO 2023 średniowysoka
8 PROSPER 2023 średniowysoka
ZIEMNIAK JADALNY
1 DENAR 2008 bardzo wczesny
2 IMPRESJA 2024 bardzo wczesny
3 RIVIERA 2024 bardzo wczesny
4 GWIAZDA 2024 wczesny
5 IGNACY 2015 wczesny
6 LAWENDA 2024 wczesny
7 MICHALINA 2011 wczesny
8 VINETA 2008 wczesny
9 JUREK 2018 średniowczesny
10 LASKARA 2023 średniowczesny
11 JELLY 2009 średniopóźny
PSZENICA JARA
1 AKVITAN* 2024 jakościowa
2 ITAKA 2023 jakościowa
3 KWS DORIUM 2023 jakościowa
4 MERKAWA 2022 jakościowa
5 WPB PEBBLES 2023 jakościowa
6 WPB TROY 2021 jakościowa
JĘCZMIEŃ JARY
1 AVATAR 2023 pastewna
2 BENTE 2020 pastewna
3 FARMER 2020 pastewna
4 FEEDWAY 2023 pastewna
5 FLORENCE 2024 pastewna
6 KWS VERMONT 2018 pastewna
7 RADEK 2019 pastewna
8 TILMOR 2024 pastewna
9 TROFEUM 2023 pastewna
OWIES
1 FIGARO 2022 żółtoziarnista
2 LION 2023 żółtoziarnista
3 PANTEON 2023 żółtoziarnista
4 PERUN 2022 żółtoziarnista
5 POKER 2022 żółtoziarnista
6 RAMBO 2022 żółtoziarnista

*- odmiana zalecana głównie do uprawy na intensywnym poziomie agrotechniki

 

>Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim do roku 2023.

>Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

>Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.


Pliki do pobrania
Lista odmian zalecanych 2024

mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 15 lutego 2024 Wyświetlenia: 980

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Komunikat dotyczący zasad rejestracji podmiotów uprawiających ziemniaki inne niż sadzeniaki w Polsce

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu przypomina, że podmioty zajmujące się uprawą, magazynowaniem, pakowaniem, sortowaniem, wprowadzaniem lub przemieszczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków muszą być wpisane do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych (URPP) prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zakres rejestracji uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra...

28 marca 2024szczegóły
Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Cykl spotkań on-line w sprawie KSeF

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”. W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać...

20 listopada 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Zaproszenie wystawców na Wojewódzkie Święto Karpia

Szanowni Państwo! W imieniu  Grupy  Rybackiej „Opolszczyzna” zapraszamy na Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Impreza odbywa się na Zamku Książęcym w Niemodlinie w dn. 7-8 października 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia wystawcy jest wypełnienie elektronicznego formularza z regulaminem formularz WŚKO 23 lub odesłania skanu/zdjęcia wydrukowanego...

29 sierpnia 2023szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

24 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd do obiektów demonstracyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – II etap. Wyjazd jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w...

4 kwietnia 2023szczegóły
HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

Szanowni Państwo, Celem ułatwienia wszystkim rolnikom dostępu do naszych doradców, którzy w tym roku będą bezpłatnie wspierać Państwa w zakresie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe, poniżej przedstawiamy harmonogram określający termin przyjmowania rolników z poszczególnych gmin. Proszę zwrócić uwagę, iż harmonogram w pierwszej kolejności uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie...

31 marca 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły