„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Warsztaty polowe – relacja

17 czerwca 2024 2
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wchodząc naprzeciw potrzebom rolników, promujemy innowacyjne praktyki w gospodarstwach rolnych, sprzyjające ochronie środowiska naturalnego jak również zdrowia roślin i ludzi, poprzez ograniczenie zużycia środków ochrony rośli i nawozów mineralnych.

13 czerwca 2024 roku na polu doświadczalnym Ośrodka odbyło się szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej”. Wydarzenie miało charakter spotkania producentów rolnych, doradców rolniczych, ekspertów naukowych oraz przedstawicieli firm nasiennych, nawozowych, chemicznych i innych z sektora rolniczego. Podczas szkolenia zwiedziliśmy pole doświadczalne Ośrodka, gdzie prowadzonych jest ponad 1000 poletek doświadczeń i demonstracji. Na ponad 20 hektarowym areale upraw prezentowano doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w uprawach ozimych: jęczmienia, pszenicy, żyta, pszenżyta i uprawach jarych: pszenicy, jęczmienia, owsa, soi; kolekcje odmian roślin uprawnych, demonstracje z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych lub opartych na biokomponentach. Na stoiskach wystawowych można było zasięgnąć informacji o nowościach w branży rolniczej – w tematyce odmian, technologii uprawy, nowościach stosowanych w uprawie poszczególnych gatunków, jak również w mechanizacji, a w zakresie rolnictwa precyzyjnego można był zobaczyć symulator nawigacji.

Uczestnicy warsztatów otrzymali publikacje Ośrodka tj. Przewodnik po polu doświadczalnym OODR 2024 oraz Wyniki doświadczeń polowych 2023, zawierające szczegółowe informacje o technologii prowadzonych doświadczeń i demonstracji.

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu oraz przedstawicielom firm za współpracę w sezonie 2023/2024!!!

Jednocześnie zapraszamy do zwiedzania pola doświadczalnego oraz kontaktu z Działem Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa.

Warsztaty Polowe – Relacja

Autor treści: mgr inż. Kamila Niedzielska, mgr inż. Piotr Foryś

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 17 czerwca 2024 Wyświetlenia: 29

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Warsztaty polowe – relacja

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz...

17 czerwca 2024szczegóły
Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

15 lutego 2024szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

10 lutego 2023szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Współczesne rolnictwo a Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) jest strategią rozwoju mającą na celu przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. To również odpowiedź na kryzys klimatyczny oraz intensywne procesy degradacji środowiska. W myśl założeń ogólnych Zielonego Ładu UE ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim z gospodarką...

4 lutego 2022szczegóły
Mieszanki zbóż

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych. Ma największy ich udział w strukturze zasiewów w całej Unii Europejskiej. Zainteresowanie rolników tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z redukcji kosztów produkcji, zwiększenia wierności plonowania, ograniczenia chemicznej ochrony plantacji. Duże zróżnicowanie jakości gleb na małej powierzchni także sprzyja temu wyborowi. Mieszanki, w...

13 stycznia 2022szczegóły