Strona Główna / Ekologia / INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

20 lutego 2023 28
REKLAMA

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Wymogi interwencji związane są m.in. z:

 • ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów),
 • zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację,
 • uprawą lub wytwarzaniem materiału siewnego zagrożonych erozją genetyczną roślin odmian regionalnych, amatorskich, roślin rzadko uprawianych lub odmian gatunków marginalnych oraz z chowem zwierząt ras lokalnych,
 • zakładaniem i utrzymywaniem, przez odpowiednie użytkowanie wieloletnich pasów kwietnych stanowiących pożytki dla organizmów pożytecznych w tym zapylaczy lub ogródków bioróżnorodności, tj. wielogatunkowych upraw sprzyjających zwiększaniu bioróżnorodności upraw;
 • 5-letnie zobowiązania (wykonywanie wymogów, tj. stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska);
 • płatności rekompensują rolnikom poniesione koszty i utracone dochody wynikające z realizacji zobowiązań wieloletnich.

Poniżej przedstawiono interwencje i stawki płatności zaplanowane w Planie Strategicznym od 2023 roku:

 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych położonych poza obszarami Natura 2000 takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków położonych poza obszarami Natura 2000 jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

Celem jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.

 • stawka płatności – 836 zł/ha
 1. Zachowanie sodów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Celem jest ochrona sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego.

 • stawka płatności – 2117 zł/ha
 1. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Celem jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:

 • Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne – stawka płatności – 3501 zł/ha
 • Wariant 2. Ogródki bioróżnorodność – stawka płatności – 2342 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

 • Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1411zł/ha
 • Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1619 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt, hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych, takich jak:

 • bydło (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;

Wariant 1.1 Zachowanie lokalnych ras bydła -użytkowanie mleczne – stawka płatności – 2738 zł/szt.

Wariant 1.2 Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne – stawka płatności – 1752 zł/szt.

W ramach wariantów 1.1 i 1.2 dodatkowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia (płatność przyznawana jest jednorazowo do danej sztuki)

 • konie (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim);

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 2669 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 5925 zł/szt.

Wariant 2.2.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie śląskie) – stawka płatności – 2461 zł/szt.

Wariant 2.2.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie śląskie) – stawka płatności – 5275 zł/szt.

Wariant 2.3.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 2395 zł/szt.

Wariant 2.3.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 5130 zł/szt.

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2185 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2513 zł/szt.

 • owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna;

Wariant 3. Zachowanie lokalnych ras owiec – stawka płatności – 500 zł/szt.

 • świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;

Wariant 4. Zachowanie lokalnych ras świń – stawka płatności – 1335 zł/szt.

 • kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska.

Wariant 5. Zachowanie lokalnych ras kóz – stawka płatności – 953 zł/szt.


Źródła
 • https://www.gov.pl/web/rolnictwo/vii-interwencje-rolno-srodowiskowo-klimatyczne

 • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
  Data publikacji: 20 lutego 2023 Wyświetlenia: 550

  Wydarzenia tematyczne

  Podobne publikacje

  Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

  10 kwietnia 2024szczegóły
  Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

  Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

  12 marca 2024szczegóły
  Lista odmian zalecanych 2024

  LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

  15 lutego 2024szczegóły
  Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

  Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

  7 lutego 2024szczegóły
  Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

  1 lutego 2024szczegóły
  Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

  Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

  9 stycznia 2024szczegóły
  KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

  5 stycznia 2024szczegóły
  Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

    W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

  1 grudnia 2023szczegóły
  Działania na rzecz ochrony środowiska

  W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

  27 września 2023szczegóły
  Płatność dla małych gospodarstw

  Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

  11 sierpnia 2023szczegóły
  Mikrobiogazownie rolnicze

  Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

  7 sierpnia 2023szczegóły