Strona Główna / Ekologia / INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

20 lutego 2023 4
REKLAMA

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Wymogi interwencji związane są m.in. z:

 • ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów),
 • zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację,
 • uprawą lub wytwarzaniem materiału siewnego zagrożonych erozją genetyczną roślin odmian regionalnych, amatorskich, roślin rzadko uprawianych lub odmian gatunków marginalnych oraz z chowem zwierząt ras lokalnych,
 • zakładaniem i utrzymywaniem, przez odpowiednie użytkowanie wieloletnich pasów kwietnych stanowiących pożytki dla organizmów pożytecznych w tym zapylaczy lub ogródków bioróżnorodności, tj. wielogatunkowych upraw sprzyjających zwiększaniu bioróżnorodności upraw;
 • 5-letnie zobowiązania (wykonywanie wymogów, tj. stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska);
 • płatności rekompensują rolnikom poniesione koszty i utracone dochody wynikające z realizacji zobowiązań wieloletnich.

Poniżej przedstawiono interwencje i stawki płatności zaplanowane w Planie Strategicznym od 2023 roku:

 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych położonych poza obszarami Natura 2000 takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków położonych poza obszarami Natura 2000 jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

Celem jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.

 • stawka płatności – 836 zł/ha
 1. Zachowanie sodów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Celem jest ochrona sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego.

 • stawka płatności – 2117 zł/ha
 1. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Celem jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:

 • Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne – stawka płatności – 3501 zł/ha
 • Wariant 2. Ogródki bioróżnorodność – stawka płatności – 2342 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

 • Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1411zł/ha
 • Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1619 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt, hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych, takich jak:

 • bydło (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;

Wariant 1.1 Zachowanie lokalnych ras bydła -użytkowanie mleczne – stawka płatności – 2738 zł/szt.

Wariant 1.2 Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne – stawka płatności – 1752 zł/szt.

W ramach wariantów 1.1 i 1.2 dodatkowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia (płatność przyznawana jest jednorazowo do danej sztuki)

 • konie (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim);

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 2669 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 5925 zł/szt.

Wariant 2.2.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie śląskie) – stawka płatności – 2461 zł/szt.

Wariant 2.2.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie śląskie) – stawka płatności – 5275 zł/szt.

Wariant 2.3.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 2395 zł/szt.

Wariant 2.3.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 5130 zł/szt.

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2185 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2513 zł/szt.

 • owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna;

Wariant 3. Zachowanie lokalnych ras owiec – stawka płatności – 500 zł/szt.

 • świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;

Wariant 4. Zachowanie lokalnych ras świń – stawka płatności – 1335 zł/szt.

 • kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska.

Wariant 5. Zachowanie lokalnych ras kóz – stawka płatności – 953 zł/szt.


Źródła
 • https://www.gov.pl/web/rolnictwo/vii-interwencje-rolno-srodowiskowo-klimatyczne

 • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
  Data publikacji: 20 lutego 2023 Wyświetlenia: 141

  Wydarzenia tematyczne

  Podobne publikacje

  BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE

  Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe. Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdą Państwo w...

  29 marca 2023szczegóły
  INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

  Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

  20 lutego 2023szczegóły
  Lista odmian zalecanych 2023

  LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

  10 lutego 2023szczegóły
  Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

  Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

  9 lutego 2023szczegóły
  Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 i nowe płatności bezpośrednie

  Wspólna Polityka Rolna na lata 2023 – 2027 składa się z wielu programów dla polskich gospodarstw rolnych, z których skorzystają rolnicy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. WPR stawia przede wszystkim na: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w ...

  8 lutego 2023szczegóły
  IX Forum Sektora Wołowiny – transmisja na żywo

  W imieniu organizatorów IX Forum Sektora Wołowiny https://beefforum.pl/partnerzy/partnerzy zapraszamy do  transmisji online z wydarzenia: IX Forum Sektora Wołowiny „Zrównoważona wołowina – wysoka jakość, dobrostan zwierząt, czyste środowisko”   Link do relacji na żywo dostępny na YouTube na kanale PZPBM: Czas: 27 stycznia 2023 r. godzina 9:00 https://www.youtube.com/watch?v=cHzvA6LYHoQ

  26 stycznia 2023szczegóły
  Jesienna walka z chwastami

  Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

  20 października 2022szczegóły
  Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

  1 września 2022szczegóły
  Rzepak ozimy – Systemy uprawy

  Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

  24 sierpnia 2022szczegóły
  „Ciekawe życie” chwastów

  Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

  15 maja 2022szczegóły
  Gdy kwitnie rzepak

  Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na...

  13 maja 2022szczegóły