Strona Główna / Ekologia / INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

20 lutego 2023 17
REKLAMA

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Wymogi interwencji związane są m.in. z:

 • ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów),
 • zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację,
 • uprawą lub wytwarzaniem materiału siewnego zagrożonych erozją genetyczną roślin odmian regionalnych, amatorskich, roślin rzadko uprawianych lub odmian gatunków marginalnych oraz z chowem zwierząt ras lokalnych,
 • zakładaniem i utrzymywaniem, przez odpowiednie użytkowanie wieloletnich pasów kwietnych stanowiących pożytki dla organizmów pożytecznych w tym zapylaczy lub ogródków bioróżnorodności, tj. wielogatunkowych upraw sprzyjających zwiększaniu bioróżnorodności upraw;
 • 5-letnie zobowiązania (wykonywanie wymogów, tj. stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska);
 • płatności rekompensują rolnikom poniesione koszty i utracone dochody wynikające z realizacji zobowiązań wieloletnich.

Poniżej przedstawiono interwencje i stawki płatności zaplanowane w Planie Strategicznym od 2023 roku:

 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000

Interwencja ta ma za zadanie ochronę cennych siedlisk przyrodniczych położonych poza obszarami Natura 2000 takich jak:

 • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – stawka płatności – 1568 zł/ha
 • zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – stawka płatności – 1452 zł/ha
 • murawy – stawka płatności – 1612 zł/ha
 • półnaturalne łąki wilgotne – stawka płatności – 1115 zł/ha
 • półnaturalne łąki świeże – stawka płatności: – 1497 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe) – stawka płatności– 912 zł/ha
 • torfowiska (wymogi kluczowe i uzupełniające) – stawka płatności – 1536 zł/ha

oraz ochronę siedlisk lęgowych ptaków położonych poza obszarami Natura 2000 jak:

 • ochrona siedlisk lęgowych rzadkich gatunków ptaków siewkowych (rycyk, kszyk, krwawodziób, czajka) – stawka płatności – 1055zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych dubelta i kulika wielkiego – stawka płatności – 1347 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych wodniczki – stawka płatności – 1555 zł/ha
 • ochrona siedlisk lęgowych derkacza – stawka płatności – 1055 zł/ha
 1. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

Celem jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.

 • stawka płatności – 836 zł/ha
 1. Zachowanie sodów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Celem jest ochrona sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego.

 • stawka płatności – 2117 zł/ha
 1. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Celem jest wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnienie miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:

 • Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne – stawka płatności – 3501 zł/ha
 • Wariant 2. Ogródki bioróżnorodność – stawka płatności – 2342 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze.

 • Wariant 1. Uprawa rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1411zł/ha
 • Wariant 2. Wytwarzanie materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin – stawka płatności – 1619 zł/ha
 1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Celem tej interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt, hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych, takich jak:

 • bydło (wsparcie do samic i samców) – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;

Wariant 1.1 Zachowanie lokalnych ras bydła -użytkowanie mleczne – stawka płatności – 2738 zł/szt.

Wariant 1.2 Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne – stawka płatności – 1752 zł/szt.

W ramach wariantów 1.1 i 1.2 dodatkowa płatność rekompensująca koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia (płatność przyznawana jest jednorazowo do danej sztuki)

 • konie (wsparcie do samic i samców) – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim);

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 2669 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie małopolskie i wielkopolskie) – stawka płatności – 5925 zł/szt.

Wariant 2.2.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie śląskie) – stawka płatności – 2461 zł/szt.

Wariant 2.2.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie śląskie) – stawka płatności – 5275 zł/szt.

Wariant 2.3.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 2395 zł/szt.

Wariant 2.3.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i huculskie) – stawka płatności – 5130 zł/szt.

Wariant 2.1.1 Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2185 zł/szt.

Wariant 2.1.2 Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) – stawka płatności – 2513 zł/szt.

 • owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna;

Wariant 3. Zachowanie lokalnych ras owiec – stawka płatności – 500 zł/szt.

 • świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;

Wariant 4. Zachowanie lokalnych ras świń – stawka płatności – 1335 zł/szt.

 • kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska.

Wariant 5. Zachowanie lokalnych ras kóz – stawka płatności – 953 zł/szt.


Źródła
 • https://www.gov.pl/web/rolnictwo/vii-interwencje-rolno-srodowiskowo-klimatyczne

 • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
  Data publikacji: 20 lutego 2023 Wyświetlenia: 417

  Wydarzenia tematyczne

  Podobne publikacje

  Płatność dla małych gospodarstw

  Żeby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

  11 sierpnia 2023szczegóły
  Mikrobiogazownie rolnicze

  Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

  7 sierpnia 2023szczegóły
  MOJA WODA 2023 – zapowiedź kolejnej edycji programu

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza ogłosić kolejny nabór do programu MOJA WODA, wspierającego przydomową retencję. Uruchomienie programu zapowiadane jest na czwarty kwartał 2023r. NFOŚiGW zapewnia, że nie są planowane większe korekty w zasadach programu. W dotychczasowych naborach właściciele domów jednorodzinnych mogli wnioskować  o dotację do pięciu...

  21 czerwca 2023szczegóły
  Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

  19 czerwca 2023szczegóły
  Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

  Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

  2 czerwca 2023szczegóły
  Wiosenne dni innowacji

  W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

  18 maja 2023szczegóły
  Zaproszenie na demonstrację

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

  15 maja 2023szczegóły
  Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

  28 kwietnia 2023szczegóły
  Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”. Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r. Wysokość kosztów kwalifikowalnych:...

  26 kwietnia 2023szczegóły
  Działania na rzecz ochrony środowiska

  Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska”...

  19 kwietnia 2023szczegóły
  HARMONOGRAM – BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

  Szanowni Państwo, Celem ułatwienia wszystkim rolnikom dostępu do naszych doradców, którzy w tym roku będą bezpłatnie wspierać Państwa w zakresie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe, poniżej przedstawiamy harmonogram określający termin przyjmowania rolników z poszczególnych gmin. Proszę zwrócić uwagę, iż harmonogram w pierwszej kolejności uwzględnia rolników prowadzących wyłącznie...

  31 marca 2023szczegóły
  BEZPŁATNA POMOC DORADCÓW W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I OBSZAROWE

  Informujemy, iż nasi doradcy w tym roku bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe. Aby usprawnić proces wypełniania wniosków zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin. Dane kontaktowe do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego znajdą Państwo w...

  29 marca 2023szczegóły