Strona Główna / Sir / Zarządzanie innowacyjną pasieką

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Zarządzanie innowacyjną pasieką

zdrowie4
29 grudnia 2023 7
REKLAMA

Innowacyjna pasieka to obszar, który nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także stanowi źródło nowatorskich rozwiązań w dziedzinie rolnictwa. Zarządzanie taką pasieką wymaga nie tylko troski o zdrowie pszczół, ale także stworzenia warunków sprzyjających ich rozwijaniu się i skutecznemu zapyleniu roślin. W artykule tym omówimy kluczowe aspekty zarządzania innowacyjną pasieką, uwzględniając technologie, praktyki rolnicze i świadomość ekologiczną.

Skuteczne zarządzanie innowacyjną pasieką wymaga również edukacji zarówno pszczelarzy, jak i społeczności lokalnej. Popularyzacja wiedzy na temat znaczenia pszczół dla środowiska, rolnictwa i całego ekosystemu jest kluczowa. Obecna sytuacja na rynku oraz trwający problem z zapewnieniem bazy pożytkowej dla pszczół oraz dostępnością pokarmu powoduje potrzebę spojrzenia na gospodarstwo pasieczne również ze strony ekonomicznej.

Zarządzanie innowacyjną pasieką to kompleksowe przedsięwzięcie, które obejmuje zdrowie pszczół, wykorzystanie nowoczesnych technologii, zrównoważone praktyki rolnicze oraz edukację społeczności. Tylko poprzez holistyczne podejście do tego zagadnienia możemy zapewnić przyszłość pszczelarstwa, ochronić środowisko i korzystać z innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

W ramach operacji zrealizowano 10 warsztatów dla początkujących pszczelarzy, których zakres tematyczny obejmował prace pasieczne od wiosny do późnej jesieni, kiedy opieka nad pszczołami i zarządzanie pasieką wymaga największej uwagi. Zorganizowano szkolenie pn. „Zarządzanie innowacyjną pasieką”. Uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi problemami dotykającymi obszar pszczelarstwa a także będą mieć szansę na poznanie nowych rozwiązań. Został wydany również poradnik pt. „Ekonomia w zarządzaniu innowacyjną pasieką”, który trafi do zainteresowanych odbiorców podczas szkoleń, warsztatów oraz innych wydarzeń i stoisk informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Ośrodek. Na jesień została zorganizowana konferencja pn. „Innowacyjna gospodarska pasieczna”, podczas której wykładowcy omówili zrównoważone praktyki w pszczelarstwie.

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem pt. „Ekonomia w zarządzaniu innowacyjną pasieką” (plik .PDF do pobrania poniżej).

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Ekonomia w zarządzaniu innowacyjną pasieką (poradnik do pobrania)

Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 29 grudnia 2023 Wyświetlenia: 179

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
Zarządzanie innowacyjną pasieką

Innowacyjna pasieka to obszar, który nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także stanowi źródło nowatorskich rozwiązań w dziedzinie rolnictwa. Zarządzanie taką pasieką wymaga nie tylko troski o zdrowie pszczół, ale także stworzenia warunków sprzyjających ich rozwijaniu się i skutecznemu zapyleniu roślin. W artykule tym omówimy kluczowe aspekty...

29 grudnia 2023szczegóły
Podcasty pszczelarskie

Zapraszamy Państwa do wysłuchania podcastu „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” wykonanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podcast ten stanowi nieocenioną wartość dla wszystkich pszczelarzy, ponieważ skupia się on na odkrywaniu nowych, innowacyjnych podejść do pszczelarstwa.

29 grudnia 2022szczegóły