Strona Główna / Transfer Wiedzy / Cykl szkoleń: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Cykl szkoleń: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

1 września 2022 37
REKLAMA

ZAPROSZENIE NA CYKL SZKOLEŃ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (część nr 49 zamówienia) realizuje operację zgodnie z Umową Konsorcjum w ramach umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR Nr 00047.DDD.65140.1.49078.2019.00 pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Celem realizowanej operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”.

Pomoc przyznawana w ramach PROW 2014–2020 ma umożliwić zwiększanie bazy wiedzy i innowacyjności na obszarach wiejskich oraz wzmocnić powiązania między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie, w celu zwiększenia potencjału ludzkiego w sektorach rolnym i leśnym. Szkolenia i informacje ukierunkowane są na tematy użyteczne osobom pracującym w sektorze rolnictwa i leśnictwa dla ich rozwoju zawodowego i poprawy funkcjonowania ich gospodarstw oraz zapewniają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w danym zakresie tematycznym, w tym do wyników badań oraz nowych i innowacyjnych rozwiązań.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na obszarze województwa opolskiego w okresie od września 2022 r. do grudnia 2022 r. zaplanowano 11 takich szkoleń dla 300 osób. Będą się one odbywać w różnych miejscowościach. Grupy szkoleniowe będą organizować doradcy rolniczy w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Więcej informacji o realizowanych szkoleniach dot. operacji: „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” udzielają Koordynatorzy  operacji:

– Renata Huk, tel.: 77 4437137, e-mail: renata.huk@oodr.pl

– Kamila Niedzielska, tel.: 774437128, e-mail: kamila.niedzielska@oodr.pl

Szkolenia są bezpłatne i kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniach.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Harmonogram szkoleń woj. opolskie Karta zgłoszenia uczestnictwa informacja o przetwarzaniu danych ARiMR klauzula informacyjna ARiMR

Materiały powiązane
 • Wpis: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 9 września 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 23 września 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 7 października 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 11 października 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 14 października 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 25 października 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 27 października 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 9 listopada 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 22 listopada 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 1 grudnia 2022 08:30
 • Wydarzenie: Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej - 8 grudnia 2022 08:30

 • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
  Data publikacji: 1 września 2022 Wyświetlenia: 582