Wydarzenia / Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Szkolenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne.

Zapraszamy na szkolenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne.
Wydarzenie odbędzie się 7 lutego o godzinie 08:45 w miejscowości Głubczyce.

Szczegóły wydarzenia:
Data wydarzenia 7 lutego 2023
Godzina rozpoczęcia 08:45
Typ wydarzenia Szkolenie
Lokacja Hotel Domino
Juliusza Słowackiego 3
48-100 Głubczyce
Organizator
Telefon
informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pobierz plik
klauzula informacyjna ARiMR Pobierz plik
Karta zgłoszenia uczestnictwa Pobierz plik
Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres tematyczny:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
  • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
  • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

✓ sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
✓ terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
✓ warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
✓ zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
✓ dokumentowanie,
✓ kontrola i opłaty,
✓ finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela:

Joanna Palij, tel. 77 44 37 130, e-mail: joanna.palij@oodr.pl

Patrycja Borkowska, tel. 77 44 37 138, e-mail: patrycja.borkowska@oodr.pl

PROGRAM:

8.45 – 9.00 Rejestracja uczestników  
9.00 – 10.55 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze zródeł rolniczych mgr inż. Leszek Ciemniak
10.55 – 11.10 Przerwa kawowa  
11.10 – 12.20 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne – jej znaczenie dla rolnictwa dr hab. inż. Iwona Kłosok – Bazan
12.20 – 13.05 Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
13.05 – 13.20 Przerwa kawowa  
13.20 – 14.05 Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy dr Anna Kuczuk
14.05 – 15.00 Obiad

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Materiały powiązane
  • Wpis: Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  • Joanna Palij Kierownik Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437130
    Data publikacji: 30 listopada 2022 Wyświetlenia: 374