Strona Główna / Transfer Wiedzy / Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

1 września 2022 8
REKLAMA

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie: powiat brzeski, powiat głubczycki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki, powiat oleski, powiat strzelecki, powiat namysłowski, powiat nyski, powiat opolski, powiat prudnicki

Forma realizacji operacji: szkolenie

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji: od września 2022 r. do czerwca 2024 r.

Planowane wyniki operacji: przeszkolenie 1400 ostatecznych odbiorców szkoleń

Zakres tematyczny:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa. Korzystanie z wód, usługi wodne, własność wód oraz obowiązki ich właścicieli. Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz funkcjonowania spółek wodnych i związków wałowych. Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
 • Zarządzanie wodami, w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Zasady ochrony wód, w tym rolnicze wykorzystanie ścieków oraz zakaz gromadzenia odchodów zwierzęcych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Kontrola gospodarowania wodami. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami – system opłat.
 • Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.
 • Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: Działania obowiązkowe – Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w tym:

✓ sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,
✓ terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,
✓ warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,
✓ zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,
✓ dokumentowanie,
✓ kontrola i opłaty,
✓ finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Działania dobrowolne – zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.

 

Zapisy prowadzą Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Palij, tel. 77 44 37 130, e-mail: joanna.palij@oodr.pl

Patrycja Borkowska, tel. 77 44 37 138, e-mail: patrycja.borkowska@oodr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Harmonogram szkoleń woj. opolskie Karta zgłoszenia uczestnictwa informacja o przetwarzaniu danych ARiMR klauzula informacyjna ARiMR

Materiały powiązane
 • Wpis: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 7 września 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 6 września 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 20 września 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 21 września 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 4 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 5 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 18 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 19 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 15 listopada 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 16 listopada 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 17 listopada 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 6 grudnia 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 7 grudnia 2022 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 3 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 4 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 10 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 11 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 17 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 7 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 8 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 14 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 15 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 21 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 1 marca 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 2 marca 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 7 marca 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 8 marca 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 18 kwietnia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne - 19 kwietnia 2023 08:45

 • Joanna Palij Kierownik Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437130
  Data publikacji: 1 września 2022 Wyświetlenia: 461

  Wydarzenia tematyczne

  Podobne publikacje

  Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

  1 września 2022czytaj dalej
  Światowy dzień wody

  Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

  29 marca 2022czytaj dalej
  Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

  Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje spotkania tematyczne w ramach realizacji operacji: „Spotkania...

  10 stycznia 2022czytaj dalej
  Gospodarka wodno-ściekowa – ochrona zasobów wodnych

  Woda to życie. Zaledwie 0,03% zasobów wodnych Ziemi stanowi czysta woda pitna. Woda jest jednym z najcenniejszych skarbów, jakie posiadamy, ponieważ nie można jej zastąpić niczym innym. Zasoby wodne w Polsce są dość skromne. Odnawialne zasoby słodkiej wody wynoszą 1600 m3 na mieszkańca (średnia roczna z wielolecia, GUS 2016)....

  23 grudnia 2021czytaj dalej