Strona Główna / Transfer Wiedzy / Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

25 kwietnia 2022 23
REKLAMA

 

Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, planuje organizacje i przeprowadzenie szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

 

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie: powiat brzeski, powiat głubczycki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki, powiat oleski, powiat strzelecki, powiat namysłowski, powiat nyski, powiat opolski, powiat prudnicki

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione
w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin realizacji: od września 2022 r. do czerwiec 2024 r.

Celem operacji jest osiągnięcie celu szczegółowego dla działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” – „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem
i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów”.

Planowane wyniki operacji: przeszkolenie 1400 ostatecznych odbiorców szkoleń

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Materiały powiązane
  • Wpis: Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  • mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
    Data publikacji: 25 kwietnia 2022 Wyświetlenia: 321