Strona Główna / Ekologia / Mikrobiogazownie rolnicze

Mikrobiogazownie rolnicze

koszty9
7 sierpnia 2023 25
REKLAMA

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają możliwość przetworzenia odpadów zielonych na poczet produkcji biogazu.

Zacznijmy jednak od początku co to takie jest ten cały biogaz? Biogaz rolniczy jest to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, odpadów i pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Taka mikrobiogazownia to produkcja do 200 tys m3 biogazu rolniczego rocznie, przy zainstalowanej mocy elektrycznej układu kogeneracyjnego do 50 kW (art. 19 ust.1 ustawy o OZE, art. 2 pkt 19 ustawy o OZE), energia elektryczna ok. 360 MWh/rok (na potrzeby użytkowania i odsprzedaż), ciepło 400 MWh (na potrzeby użytkownika) oraz nawóz naturalny (ok. 7 do 15 tysięcy m3/rok pofermentu czyli energetycznie zagospodarowanego odpadu).

Jeśli chodzi o rodzaje biogazowni dzielimy je ze względu na substrat, który będzie wykorzystany do produkcji biogazu. Wyróżniamy biogazownie z fermentacją: mokrą (gnojowica bydła i trzody, płynne odpadki przetwórstwa owocowo-warzywnego) oraz suchą (obornik bydła, trzody, drobiu, stałe odpadki przetwórstwa owocowo-warzywnego, odpady zielone).

Jak to działa?  Biogaz rolniczy (metan), po oczyszczeniu, wykorzystywany jest do napędu układu kogeneracyjnego — a ten z kolei wytwarza energię elektryczną. Energię cieplną natomiast odzyskujemy z tej, wygenerowanej przez pracę bloku silnika i przez spaliny. Pozostaje ona do dyspozycji użytkownika — czyli do ogrzania domu czy budynków inwentarskich. Instalacja podpięta jest do sieci elektroenergetycznej, po niskim napięciu, do istniejącego już punktu przyłączeniowego w danym gospodarstwie. Prąd wytwarzany podczas działania takiej biogazowni jest wykorzystywany przede wszystkim na użytek własny gospodarstwa, a nadwyżki są oddawane do sieci. Poza prądem i ciepłem z gnojowicy w procesie fermentacji powstaje jeszcze poferment. Jest to nawóz organiczny o ulepszonych właściwościach: o zwiększonej przyswajalność, o większej zawartości azotu w postaci amonowej, o lepszej płynnej konsystencji.

Od czego tu zacząć, jeśli chciało by się rozpocząć przygodę z biogazownią? Etap I to weryfikacja, która ma na celu wyliczenie potencjalnej wydajności dostępnych substratów, badanie planistycznego gruntu, zbieranie danych o aktualnej mocy przyłączeniowej, analiza terenu wskazana przez inwestora, weryfikację spełnienia podstawowych warunków otrzymania finansowania publicznego. Etapem nr II jest spotkanie w miejscu planowanej inwestycji, badanie laboratoryjne substratów (pełna analiza wydajności), raport wykonalności biogazowni, dodatkowa analiza prawna stanu prawnego działki pod budowlę. Kolejno następuje etap III, czyli wybór wykonawcy biogazowni. Ten etap obejmuje konsultacje wyników analizy specjalistycznej, analiza możliwości finansowania, prezentacja oraz wybór wariantu inwestycji, negocjacje z wykonawcami. Ostatnim etapem IV jest zapewnienie finansowania. Finansowanie publiczne (energia dla wsi – do 65% dotacji z możliwością pożyczki 100%), finansowanie bankowe, finansowanie przez zewnętrznego inwestora.

Podsumowując z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie tematem mikrobiogazowni i pozyskiwaniu dzięki niej energii elektrycznej oraz ciepła. Widać to na przykład po frekwencji na różnych spotkaniach oraz warsztatach dla firm, osób prywatnych w tym rolników oraz gmin i samorządów. Dzięki wsparciu finansowemu między innymi w projekcie „Energia dla Wsi” możemy zaobserwować znaczny wzrost składanych wniosków o dotację czy pożyczkę na budowę mikrobiogazowni. Wg statystyk do końca marca br. Złożono 30 wniosków o dofinansowanie 15 biogazowni z czego 20 wniosków jest w zaawansowanej fazie składania, a kilkadziesiąt kolejnych rozpoczętych. W większości są to instalacje o niedużej mocy, czyli do 50 kW, co sprawia, że możemy śmiało powiedzieć, iż doskonale wpisują się w definicję lokalnego wykorzystania biomasy.

Fakty mówią same za siebie, jako Państwo rozwijamy się w szybkim tempie w tematyce biogazowni, możemy wykorzystywać substraty pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego i jeszcze na tym zyskać – energię, ciepło oraz pieniądze. Dobrze przemyślana inwestycja zwraca się w przeciągu kilku lat. Ważne abyśmy mieli świadomość, że istnieje coś takiego, że są na to środki i są ludzie, którzy służą pomocą na każdym etapie. Czego chcieć więcej? Ruszajmy wiec z kopyta i galopujmy w technologiczną przyszłość otwierającą nam drzwi na niezwykle ważny, wręcz niezastąpiony element w dziejącym się już procesie projektowania i tworzenia nowego modelu energetyki i gospodarki.

 

Źródło:
Adam Orzech NATURALNA ENERGIA.plus

Autor treści: Sandra Mączyńska


Źródła
 • https://naturalnaenergia.plus/jak-dziala-biogazownia
 • https://www.koniczynabiogaz.pl
 • https://www.magazynbiomasa.pl

 • Sandra Mączyńska Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437138
  Data publikacji: 7 sierpnia 2023 Wyświetlenia: 216

  Wydarzenia tematyczne

  Podobne publikacje

  Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – III etap. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie...

  19 lutego 2024szczegóły
  Skąd się wzięło OZE? Fotowoltaika – historia prawdziwa

  Na samym wstępie wypadało by wytłumaczyć co oznacza skrót OZE? Jest to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa z 20 lutego...

  7 lutego 2024szczegóły
  Instalacja fotowoltaiczna off-grid – o co tu chodzi?

  Temat fotowoltaiki jest już powszechnie znany, patrząc na połacie dachowe, pola czy duże budynki inwentarskie, możemy dostrzec mieniące się w słońcu panele fotowoltaiczne. Dynamika rozwoju i coraz nowsze możliwości tworzenia tego typu instalacji, pchnęły nas do patrzenia na temat fotowoltaiki w sposób innowacyjny – rozszerzony. Tradycyjny schemat instalacji fotowoltaicznej...

  9 stycznia 2024szczegóły
  KOMUNIKAT

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

  5 stycznia 2024szczegóły
  Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

  Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

  7 grudnia 2023szczegóły
  Gala Opolskich Grup Operacyjnych

  W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

  30 listopada 2023szczegóły
  Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

  W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

  14 listopada 2023szczegóły
  Znakowanie miodu – przewodnik

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

  13 listopada 2023szczegóły
  AKIS – konferencja w Warszawie

  AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

  30 października 2023szczegóły
  Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

  Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję w ramach realizacji operacji pn. „Innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”...

  20 września 2023szczegóły
  Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

  8 września 2023szczegóły
  Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

  Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

  7 września 2023szczegóły