Strona Główna / Ekologia / Mikrobiogazownie rolnicze

Mikrobiogazownie rolnicze

koszty7
7 sierpnia 2023 6
REKLAMA

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają możliwość przetworzenia odpadów zielonych na poczet produkcji biogazu.

Zacznijmy jednak od początku co to takie jest ten cały biogaz? Biogaz rolniczy jest to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, odpadów i pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego. Taka mikrobiogazownia to produkcja do 200 tys m3 biogazu rolniczego rocznie, przy zainstalowanej mocy elektrycznej układu kogeneracyjnego do 50 kW (art. 19 ust.1 ustawy o OZE, art. 2 pkt 19 ustawy o OZE), energia elektryczna ok. 360 MWh/rok (na potrzeby użytkowania i odsprzedaż), ciepło 400 MWh (na potrzeby użytkownika) oraz nawóz naturalny (ok. 7 do 15 tysięcy m3/rok pofermentu czyli energetycznie zagospodarowanego odpadu).

Jeśli chodzi o rodzaje biogazowni dzielimy je ze względu na substrat, który będzie wykorzystany do produkcji biogazu. Wyróżniamy biogazownie z fermentacją: mokrą (gnojowica bydła i trzody, płynne odpadki przetwórstwa owocowo-warzywnego) oraz suchą (obornik bydła, trzody, drobiu, stałe odpadki przetwórstwa owocowo-warzywnego, odpady zielone).

Jak to działa?  Biogaz rolniczy (metan), po oczyszczeniu, wykorzystywany jest do napędu układu kogeneracyjnego — a ten z kolei wytwarza energię elektryczną. Energię cieplną natomiast odzyskujemy z tej, wygenerowanej przez pracę bloku silnika i przez spaliny. Pozostaje ona do dyspozycji użytkownika — czyli do ogrzania domu czy budynków inwentarskich. Instalacja podpięta jest do sieci elektroenergetycznej, po niskim napięciu, do istniejącego już punktu przyłączeniowego w danym gospodarstwie. Prąd wytwarzany podczas działania takiej biogazowni jest wykorzystywany przede wszystkim na użytek własny gospodarstwa, a nadwyżki są oddawane do sieci. Poza prądem i ciepłem z gnojowicy w procesie fermentacji powstaje jeszcze poferment. Jest to nawóz organiczny o ulepszonych właściwościach: o zwiększonej przyswajalność, o większej zawartości azotu w postaci amonowej, o lepszej płynnej konsystencji.

Od czego tu zacząć, jeśli chciało by się rozpocząć przygodę z biogazownią? Etap I to weryfikacja, która ma na celu wyliczenie potencjalnej wydajności dostępnych substratów, badanie planistycznego gruntu, zbieranie danych o aktualnej mocy przyłączeniowej, analiza terenu wskazana przez inwestora, weryfikację spełnienia podstawowych warunków otrzymania finansowania publicznego. Etapem nr II jest spotkanie w miejscu planowanej inwestycji, badanie laboratoryjne substratów (pełna analiza wydajności), raport wykonalności biogazowni, dodatkowa analiza prawna stanu prawnego działki pod budowlę. Kolejno następuje etap III, czyli wybór wykonawcy biogazowni. Ten etap obejmuje konsultacje wyników analizy specjalistycznej, analiza możliwości finansowania, prezentacja oraz wybór wariantu inwestycji, negocjacje z wykonawcami. Ostatnim etapem IV jest zapewnienie finansowania. Finansowanie publiczne (energia dla wsi – do 65% dotacji z możliwością pożyczki 100%), finansowanie bankowe, finansowanie przez zewnętrznego inwestora.

Podsumowując z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie tematem mikrobiogazowni i pozyskiwaniu dzięki niej energii elektrycznej oraz ciepła. Widać to na przykład po frekwencji na różnych spotkaniach oraz warsztatach dla firm, osób prywatnych w tym rolników oraz gmin i samorządów. Dzięki wsparciu finansowemu między innymi w projekcie „Energia dla Wsi” możemy zaobserwować znaczny wzrost składanych wniosków o dotację czy pożyczkę na budowę mikrobiogazowni. Wg statystyk do końca marca br. Złożono 30 wniosków o dofinansowanie 15 biogazowni z czego 20 wniosków jest w zaawansowanej fazie składania, a kilkadziesiąt kolejnych rozpoczętych. W większości są to instalacje o niedużej mocy, czyli do 50 kW, co sprawia, że możemy śmiało powiedzieć, iż doskonale wpisują się w definicję lokalnego wykorzystania biomasy.

Fakty mówią same za siebie, jako Państwo rozwijamy się w szybkim tempie w tematyce biogazowni, możemy wykorzystywać substraty pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego i jeszcze na tym zyskać – energię, ciepło oraz pieniądze. Dobrze przemyślana inwestycja zwraca się w przeciągu kilku lat. Ważne abyśmy mieli świadomość, że istnieje coś takiego, że są na to środki i są ludzie, którzy służą pomocą na każdym etapie. Czego chcieć więcej? Ruszajmy wiec z kopyta i galopujmy w technologiczną przyszłość otwierającą nam drzwi na niezwykle ważny, wręcz niezastąpiony element w dziejącym się już procesie projektowania i tworzenia nowego modelu energetyki i gospodarki.

 

Źródło:
Adam Orzech NATURALNA ENERGIA.plus

Autor treści: Sandra Mączyńska


Źródła
 • https://naturalnaenergia.plus/jak-dziala-biogazownia
 • https://www.koniczynabiogaz.pl
 • https://www.magazynbiomasa.pl

 • Sandra Mączyńska Specjalista Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437138
  Data publikacji: 7 sierpnia 2023 Wyświetlenia: 95

  Podobne publikacje

  Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

  8 września 2023szczegóły
  Mikrobiogazownie rolnicze

  Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

  Jesienne dni innowacji

  Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Jesienne dni innowacji” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje stoisko informacyjno-promocyjne, pokaz, konferencję oraz szkolenie, w ramach realizacji operacji pn. „Jesienne dni innowacji” w ramach dwuletniego...

  14 lipca 2023szczegóły
  Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023

  Zarząd województwa opolskiego ogłosił „Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w dniu 3 września 2023r. Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. W tym roku...

  4 lipca 2023szczegóły
  MOJA WODA 2023 – zapowiedź kolejnej edycji programu

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza ogłosić kolejny nabór do programu MOJA WODA, wspierającego przydomową retencję. Uruchomienie programu zapowiadane jest na czwarty kwartał 2023r. NFOŚiGW zapewnia, że nie są planowane większe korekty w zasadach programu. W dotychczasowych naborach właściciele domów jednorodzinnych mogli wnioskować  o dotację do pięciu...

  21 czerwca 2023szczegóły
  Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

  19 czerwca 2023szczegóły
  Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

  Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

  5 czerwca 2023szczegóły
  Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

  Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

  2 czerwca 2023szczegóły
  Wiosenne dni innowacji

  W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

  18 maja 2023szczegóły
  Zaproszenie na demonstrację

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

  15 maja 2023szczegóły
  Gospodarka wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami

  Woda – tak ważna, tak bardzo nieoceniona, służy nam we wszelkich aspektach naszego życia – picie, pranie, gotowanie, sprzątanie, higiena oraz gospodarka rolna mniejsza jak i na potężną skalę. W każdej dziedzinie, w każdej chwili, minucie a nawet sekundzie naszego życia woda jest priorytetem. Bez niej nic nie działa,...

  4 maja 2023szczegóły
  Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

  24 kwietnia 2023szczegóły