Strona Główna / Sir / Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

23 listopada 2022 35
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W drugim półroczu odbyły się spotkania w powiatach: głubczycki, prudnicki, nyski, strzelecki, opolski, namysłowski, kluczborski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, brzeski

Termin realizacji operacji:

27.10.2022 r. powiat brzeski,

28.10.2022 r. powiat oleski,

02.11.2022 r. powiat krapkowicki,

03.11.2022 r. powiat kędzierzyńsko-kozielski,

04.11.2022 r. powiat kluczborski,

07.11.2022 r. powiat opolski,

09.11.2022 r. powiat namysłowski,

10.11.2022 r. powiat strzelecki,

15.11.2022 r. powiat nyski,

17.11.2022 r. powiat prudnicki,

18.11.2022 r. powiat głubczycki,

W spotkaniach udział wzięło 185 osób.

Celem Projektu jest utworzenie lokalnych partnerstw wodnych w całym województwie opolskim. Głównym celem LPW jest transfer wiedzy, podniesienie świadomości oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatów w woj. opolskim.

W programie było przybliżenie koncepcji Lokalnych Partnerstw do spraw wody oraz przedstawienie informacji w zakresie PROW-u przejściowego oraz aktualnych programów wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich przez członka Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW. Na koniec odbyły się dyskusje na temat problemów z jakimi borykają się gminy oraz podsumowanie spotkania.

W powiatach pomyślnie udało się nawiązać LPW.

W ciągu całego roku odbyło się 18 spotkań tematycznych, w których udział wzięło 360 uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z planami rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich w latach 2022-2023 wydanych w ramach realizacji operacji.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat brzeski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat głubczycki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat kędzierzyńsko-kozielski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat kluczborski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat krapkowicki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat namysłowski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat nyski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat oleski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat opolski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat prudnicki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat strzelecki

Jadwiga Tymrakiewicz Główny Specjalista Dział SIR 774437144
Data publikacji: 23 listopada 2022 Wyświetlenia: 324

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym”

W dniach 25-26.04.2023r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Naturalne sposoby na gospodarowanie wodą – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wzięło w nim udział 40 osób, w tym partnerzy LPW:...

30 kwietnia 2024szczegóły
Naturalne sposoby na zatrzymywanie wody – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2024-2025 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Naturalne sposoby na zatrzymywanie wody – retencja w gospodarstwie konwencjonalnym” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje krajowy wyjazd studyjny, w ramach realizacji operacji pn.: „Naturalne...

12 lutego 2024szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Woda stanowi niezwykle istotny czynnik determinujący życie na obszarach wiejskich. Jej dostępność i efektywne gospodarowanie nią mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, ekosystemów oraz codziennego funkcjonowania społeczności wiejskich. Znając centralną rolę wody dla zrównoważonego rozwoju, coraz większą uwagę poświęca się poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą optymalizować jej wykorzystanie. O tym,...

7 grudnia 2023szczegóły
Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję, w ramach realizacji operacji pn.: „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w...

6 września 2023szczegóły
Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Konferencja odbyła się w...

30 listopada 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W...

23 listopada 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły