Strona Główna / Sir / Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

23 listopada 2022 23
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W drugim półroczu odbyły się spotkania w powiatach: głubczycki, prudnicki, nyski, strzelecki, opolski, namysłowski, kluczborski, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, brzeski

Termin realizacji operacji:

27.10.2022 r. powiat brzeski,

28.10.2022 r. powiat oleski,

02.11.2022 r. powiat krapkowicki,

03.11.2022 r. powiat kędzierzyńsko-kozielski,

04.11.2022 r. powiat kluczborski,

07.11.2022 r. powiat opolski,

09.11.2022 r. powiat namysłowski,

10.11.2022 r. powiat strzelecki,

15.11.2022 r. powiat nyski,

17.11.2022 r. powiat prudnicki,

18.11.2022 r. powiat głubczycki,

W spotkaniach udział wzięło 185 osób.

Celem Projektu jest utworzenie lokalnych partnerstw wodnych w całym województwie opolskim. Głównym celem LPW jest transfer wiedzy, podniesienie świadomości oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatów w woj. opolskim.

W programie było przybliżenie koncepcji Lokalnych Partnerstw do spraw wody oraz przedstawienie informacji w zakresie PROW-u przejściowego oraz aktualnych programów wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich przez członka Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW. Na koniec odbyły się dyskusje na temat problemów z jakimi borykają się gminy oraz podsumowanie spotkania.

W powiatach pomyślnie udało się nawiązać LPW.

W ciągu całego roku odbyło się 18 spotkań tematycznych, w których udział wzięło 360 uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z planami rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich w latach 2022-2023 wydanych w ramach realizacji operacji.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat brzeski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat głubczycki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat kędzierzyńsko-kozielski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat kluczborski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat krapkowicki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat namysłowski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat nyski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat oleski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat opolski Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat prudnicki Plan rozwoju gospodarki wodą - powiat strzelecki

Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 23 listopada 2022 Wyświetlenia: 245

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję, w ramach realizacji operacji pn.: „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w...

6 września 2023szczegóły
Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Konferencja odbyła się w...

30 listopada 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W...

23 listopada 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły