Strona Główna / Sir / Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

30 listopada 2022 19
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 listopada 2022r. w Sulisławiu. Uczestnikami konferencji byli potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz osoby zainteresowane tematem. W sumie udział wzięło 50 osób.

Głównym celem operacji było podsumowanie działań lokalnych partnerstw do spraw wody na terenie województwa opolskiego oraz transfer wiedzy w obrębie działań lokalnych partnerstw do spraw wody w celu podniesienia świadomości na temat dobrych praktyk w gospodarce wodnej, właściwego funkcjonowania spółek wodnych wraz z ich wsparciem, możliwości dofinasowania inwestycji wodnych, działalności spółek i zasad korzystania z wód oraz pozyskania zgód wodnoprawnych, a także przedstawienie innowacyjnych działań na temat racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodą na terenach wiejskich.

Prelegenci w pierwszym dniu konferencji przedstawili tematykę związaną ze zmianami klimatu w województwie opolskim, sposobami gospodarowania wodą zwiększającymi jej dostępność do celów rolniczych oraz działania Wód Polskich w tym zakresie. Poruszono tematy dotyczące retencji glebowej oraz praktyk zwiększających jej retencję, monitoringu wilgotności gleby, innowacyjnych produktów wspomagających nawadnianie i uprawę roślin, a takżę erozji wodnej. Poza bardzo interesującymi wykładami, odbył się również panel dyskusyjny o wodzie w rolnictwie. W drugim dniu konferencji tematyka obejmowała zagadnienia o konsekwencjach nieprawidłowej gospodarki wodą w rolnictwie i sposobach naprawy sytuacji oraz systemach sterowania obiegiem wody na obiektach melioracyjnych, a także został przedstawiony stan spółek wodnych i ich problemy.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy szeroko wymianiali się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wielu intensywnych rozmów.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Magdalena Semeniuk

Były pracownik

Data publikacji: 30 listopada 2022 Wyświetlenia: 151

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w rolnictwie” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję, w ramach realizacji operacji pn.: „Współczesne rozwiązania dla gospodarowania wodą w...

6 września 2023szczegóły
Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował konferencję w ramach realizacji operacji pn.: „Podsumowanie działań i kierunki rozwoju Lokalnych Partnerstw do spraw wody w województwie opolskim” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Konferencja odbyła się w...

30 listopada 2022szczegóły
Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania tematycznych w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W...

23 listopada 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły