Strona Główna / Transfer Wiedzy / Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

13 września 2022 26
REKLAMA

 

Cdrbelka

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowa o dofinansowanie operacji została podpisana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniu 20.06.2022 r., nr. 00001.DDD.65141.1.00002.2020.00, a całkowity koszt operacji wynosi 45 067 823,30 zł.

Termin realizacji operacji od 20.06.2022 r. do 31.12.2024 r.

Liderem Konsorcjum jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,  w partnerstwie z jednostkami naukowymi oraz ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju.

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

W całym kraju powstaną obiekty demonstracyjne w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym.

Na terenie całego kraju powstanie 265 obiektów demonstracyjnych, w celu przeprowadzenia demonstracji dla 8773 ostatecznych odbiorców. Operacja będzie objęta wsparciem merytorycznym przez 60 opiekunów naukowych i 320 doradców podczas prac naukowych i przeprowadzanych demonstracjach.

Zakres działań, które zostaną przeprowadzone w ramach operacji to:

 • założenie obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją poprzez wydzielenie części gospodarstwa lub podmiotu przygotowującego produkty rolnictwa ekologicznego, w której prowadzona jest działalność zgodna z instrukcją i przygotowanie jej do demonstracji ostatecznych odbiorców
 • przeprowadzenie demonstracji (szkoleń praktycznych) w obiektach demonstracyjnych;
  – 2 wizyty w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  – 1 wizyta w zakresie przetwórstwa oraz uboju zwierząt,
 • organizacja seminariów (45 seminaria dla 2138 ostatecznych odbiorców),
 • organizacja konferencji (2-dniowa konferencja krajowa podsumowująca realizację operacji, dla 180-220 uczestników).

Uczestnikami/odbiorcami ostatecznymi operacji mogą być:

 • rolnicy,
 • domownik rolnika
 • małżonek rolnika
 • osoba zatrudniona w rolnictwie
 • wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na terenie województwa opolskiego powstaną 3 obiekty demonstracyjne. Jednym z nich będzie gospodarstwo z produkcji roślinnej o tematyce sady, oraz 2 obiekty z produkcji zwierzęcej  o tematyce kury rzeźne i kury nioski. Liczba uczestników operacji z województwa opolskiego to 175 osób w 7 osobowych grupach tematycznych.

KOORDYNACJA PROJEKTU: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Renata Huk, tel.774437137, e-mail; renata.huk@oodr.pl


Materiały powiązane
 • Wpis: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w CDR O/Radom – przetwórstwo mięsa
 • Wpis: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w CDR O/Radom – przetwórstwo mleka
 • Wpis: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Folwarku Wąsowo – przetwórstwo z warzyw lub owoców
 • Wpis: Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Gospodarstwo rybackie w Rytwianach – akwakultura

 • Renata Huk Główny Doradca Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 774437137
  Data publikacji: 13 września 2022 Wyświetlenia: 312