Strona Główna / Agroinfo / Relacja / Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

14 listopada 2023 3
REKLAMA

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu było:

  1. Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;
  2. Kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;
  3. Promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”
  4. Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży

Zadaniem konkursowym było wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Do konkursu z województwa opolskiego przystąpiło 11 szkół i zgłoszonych zostało 36 prac plastycznych.

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OODR Pana Mariusza Litwinowicza, dokonała oceny prac według kryteriów zawartych w regulaminie konkursu i wyłoniła po 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 

I grupa – uczniowie klas 0 – III szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

  • Julia Kocot – kl. I – Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle, ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.
  • Lena Kotyńska – kl. I – Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle, , ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.
  • Hanna Smieskol – kl. II – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. 1-go Maja 5, 47-113 Kolonowskie.

II grupa – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej wyłoniono 3 laureatów:

  • Marcel Gawlak – kl. V – Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle, ul Akacjowa 27, 49-318 Skarbimierz-Osiedle.
  • Maria Olszewska – kl. VII – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte, ul. Reymonta 43, 45-072 Opole.
  • Paulina Kozłowska – kl. VIII – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Mossora 4, 49-300 Brzeg. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Prace konkursowe zostały przekazane do ogólnopolskiego etapu konkursowego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laureatom zostały przekazane upominki ufundowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.


Elżbieta Bober Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437152
Data publikacji: 14 listopada 2023 Wyświetlenia: 25

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Wyniki konkursu plastycznego ODPOCZYWAJ NA WSI

W dniu 24.10.2023 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

14 listopada 2023szczegóły
Znakowanie miodu – przewodnik

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w Opolu opracował przewodnik dotyczący zasad znakowania miodu. Pomijanie istotnych informacji w oznakowaniu miodów, wskazywanie informacji niejednoznacznych lub nieprawdziwych to praktyki, z którymi spotykają się Inspektorzy IJHARS podczas urzędowych kontroli. Stwierdzane nieprawidłowości nie muszą jednak wynikać ze złej woli podmiotów działających na rynku produktów...

13 listopada 2023szczegóły
AKIS – konferencja w Warszawie

AKIS czyli System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System) – sieć jednostek organizacyjnych i ludzi uczestniczących w procesie tworzeniu wiedzy rolniczej, jej upowszechnianiu oraz wdrażaniu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Poprzez system następuje generowanie wiedzy, promowanie innowacji, wzajemne uczenie się, dzielenie się i wykorzystanie informacji...

30 października 2023szczegóły
Cykl szkoleń: Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w...

8 września 2023szczegóły
Innowacje w rolnictwie: wspieranie przyszłości

Dnia 10 września 2023 roku odbyło się niezwykle istotne wydarzenie w Pałacu w Łosiowie, jakim było szkolenie pn. „Sesje networkingowe wspierania innowacji w rolnictwie”. Stworzyło ono unikalną okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacji rolniczych, jednocząc rolników, naukowców, przedsiębiorców i inne osoby zainteresowane tym tematem. To wyjątkowe...

7 września 2023szczegóły
Mikrobiogazownie rolnicze

Zmiany w światowej gospodarce i notowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost cen energii znacząco wpływają na coraz większe koszty produkcji rolniczej. By je obniżyć, rolnicy sięgają po innowacyjne rozwiązania. Metoda ta kierowana jest do rolników posiadających liczne stada bydła, trzody lub drobiu, jak i również do rolników, którzy mają...

7 sierpnia 2023szczegóły
Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023

Zarząd województwa opolskiego ogłosił „Wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2023”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w dniu 3 września 2023r. Celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi. W tym roku...

4 lipca 2023szczegóły
Nowoczesna technologia chowu i hodowli bydła ras mięsnych

W maju i czerwcu bieżącego roku odbyły się pierwsze wizyty w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tematem demonstracji w gospodarstwie była „Racjonalna gospodarka pastwiskami...

22 czerwca 2023szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej – czy warto?

Mając na uwadze popularny już dziś system prosumencki – panele fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia takie jak pompy ciepła czy inteligentne liczniki, biorę pod lupę nowinkę jaką są magazyny energii elektrycznej. Zapytacie się – po co to mieć, czy jest to opłacalne? Na takie pytania chciałabym odpowiedzieć Wam wszystkim ciekawskim...

5 czerwca 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły