Gdy kwitnie rzepak

13 maja 2022 19
REKLAMA

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów.

Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na tym etapie produkcji przyniosą  satysfakcjonujące rezultaty. Zaważą na rentowności. Ochrona fungicydowa i insektycydowa to aktualnie priorytet. To także ostatni moment na wybór strategii i wariantu zwalczania patogenów i szkodników. Na szczęście istnieją skuteczne narzędzia, dzięki którym w prosty sposób można utrzymać plantację wolną od chorób.

Trzeba działać zapobiegawczo, by utrzymać wysoki poziom zdrowotności. Jeżeli na polach pojawią się patogeny chorobotwórcze, należy bezzwłocznie interweniować. Aby skutecznie walczyć z chorobami, należy regularnie przeprowadzać lustracje. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zastosować efektywny preparat, zawierający zestaw substancji aktywnych, na które patogen nie jest uodporniony.

Kwitnienie to okres korzystny dla rozwoju infekcji. Trzy główne zagrożenia chorobotwórcze w tym newralgicznym okresie to:

Zgnilizna twardzikowa

Sprzyja jej wysoka wilgotność powietrza oraz gleby i opadające płatki kwiatowe. Pozostają one w rozwidleniach łodyg i u nasady liści rzepaku, stwarzając komfortowe warunki dla rozwoju grzyba. Na łodygach powstają jasne plamy z nalotem białej, watowatej grzybni. Plamy te obejmują cały obwód łodygi, a w jej wnętrzu tworzą się czarne skleroty (formy przetrwalnikowe). Zgnilizna twardzikowa jest chorobą odglebową. Za infekcję pierwotną odpowiedzialne są sklerocja, które potrafią zalegać w glebie nawet do15 lat. Już 1% porażonych grzybem roślin nakazuje zastosowanie odpowiedniego fungicydu. To próg szkodliwości tej choroby.

Czerń krzyżowych

Zimuje w formie zarodników przetrwalnikowych najczęściej w resztkach pożniwnych roślin pozostawionych po zbiorze na polu, w samosiewach rzepaku, a także w chwastach z rodziny kapustowatych. Pierwotnym źródłem infekcji są także nasiona. W okresie wegetacji zarodniki konidialne grzyba przenoszone są przez wiatr i wodę. Grzyb poraża rośliny w trakcie całego okresu wegetacyjnego. Na liściach rzepaku pojawiają się koncentryczne, ciemnobrązowe plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi przebarwieniami. Z liści choroba rozprzestrzenia się na pęd główny i pędy boczne. Plamy występują też na łodydze. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 20°C.

Szara pleśń

Rozwija się w podobnych warunkach. Jej objawy to szary, pylący nalot pojawiający się na wszystkich organach nadziemnych rośliny

Aby skutecznie zredukować rozwój tych patogenów należy wybrać odpowiedni fungicyd. Ważne, by był przeznaczony do zwalczania całego spektrum chorób, a nie tylko wybranej. Na rynku dostępnych jest tylko kilka spełniających to kryterium produktów.

Producenci fungicydów na ogół zalecają użycie preparatów zawierających dwie substancje czynne, w jednej dawce, w terminie od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia, najczęściej w fazie opadania płatka. Jednak praktyka rolnicza często pokazuje jej podział na dwie mniejsze. Zastosowanie ⅓ dawki na początku kwitnienia, a pozostałej jej części pod koniec, gdy rośliny przekwitają. Rolnicy często łączą te zabiegi z zastosowaniem insektycydów. Pierwszy oprysk przeprowadzają wspólnie z tym przeciwko słodyszkowi i chowaczom, zwłaszcza czterozębnemu, a drugi z tym przeciw pryszczarkowi i chowaczowi podobnikowi. Taki manewr wydłuża działanie zarówno fungicydu, jak i insektycydu.

Ochrona łanu rzepaku w okresie kwitnienia jest działaniem obligatoryjnym. Zastosowanie skutecznego preparatu zwalczającego pełne spektrum chorób nie tylko pozytywnie wpłynie na wysokość plonu, ale także poprawi jego jakość.

Autor treści: Anna Rogowska


Bożena Chruszczewska Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 13 maja 2022 Wyświetlenia: 760

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

10 lutego 2023szczegóły
Miód i produkty pszczele dla zdrowia

Miód oraz produkty pszczele od lat wykorzystywane były, jako sposób na wiele chorób. Jednak, jak się okazało, znalazły one swoje miejsce również w kosmetyce, gdyż poza cudownymi właściwościami prozdrowotnymi są cudownymi produktami pielęgnacyjnymi. Wzrosło znacząco zainteresowanie produktami pszczelimi, do których zaliczamy: pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, wosk, czy propolis....

8 lutego 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Jesienna walka z chwastami

Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

20 października 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022szczegóły
Kukurydza na kiszonkę – kiedy zbierać?

Kukurydza na kiszonkę Odpowiedź na pytanie – kiedy zbierać kukurydzę? –  wydaje się oczywista. Gdy będzie gotowa do zbioru! Jednak określenie gotowości roślin do żniw, tak oczywiste już nie jest. Wpływa na nią wiele czynników, jak choćby odmiana, przebieg wegetacji, warunki pogodowe czy region uprawy. Zależy także od kierunku...

27 sierpnia 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Gdy kwitnie rzepak

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na...

13 maja 2022szczegóły