Gdy kwitnie rzepak

13 maja 2022 34
REKLAMA

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów.

Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na tym etapie produkcji przyniosą  satysfakcjonujące rezultaty. Zaważą na rentowności. Ochrona fungicydowa i insektycydowa to aktualnie priorytet. To także ostatni moment na wybór strategii i wariantu zwalczania patogenów i szkodników. Na szczęście istnieją skuteczne narzędzia, dzięki którym w prosty sposób można utrzymać plantację wolną od chorób.

Trzeba działać zapobiegawczo, by utrzymać wysoki poziom zdrowotności. Jeżeli na polach pojawią się patogeny chorobotwórcze, należy bezzwłocznie interweniować. Aby skutecznie walczyć z chorobami, należy regularnie przeprowadzać lustracje. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zastosować efektywny preparat, zawierający zestaw substancji aktywnych, na które patogen nie jest uodporniony.

Kwitnienie to okres korzystny dla rozwoju infekcji. Trzy główne zagrożenia chorobotwórcze w tym newralgicznym okresie to:

Zgnilizna twardzikowa

Sprzyja jej wysoka wilgotność powietrza oraz gleby i opadające płatki kwiatowe. Pozostają one w rozwidleniach łodyg i u nasady liści rzepaku, stwarzając komfortowe warunki dla rozwoju grzyba. Na łodygach powstają jasne plamy z nalotem białej, watowatej grzybni. Plamy te obejmują cały obwód łodygi, a w jej wnętrzu tworzą się czarne skleroty (formy przetrwalnikowe). Zgnilizna twardzikowa jest chorobą odglebową. Za infekcję pierwotną odpowiedzialne są sklerocja, które potrafią zalegać w glebie nawet do15 lat. Już 1% porażonych grzybem roślin nakazuje zastosowanie odpowiedniego fungicydu. To próg szkodliwości tej choroby.

Czerń krzyżowych

Zimuje w formie zarodników przetrwalnikowych najczęściej w resztkach pożniwnych roślin pozostawionych po zbiorze na polu, w samosiewach rzepaku, a także w chwastach z rodziny kapustowatych. Pierwotnym źródłem infekcji są także nasiona. W okresie wegetacji zarodniki konidialne grzyba przenoszone są przez wiatr i wodę. Grzyb poraża rośliny w trakcie całego okresu wegetacyjnego. Na liściach rzepaku pojawiają się koncentryczne, ciemnobrązowe plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi przebarwieniami. Z liści choroba rozprzestrzenia się na pęd główny i pędy boczne. Plamy występują też na łodydze. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i temperatura powyżej 20°C.

Szara pleśń

Rozwija się w podobnych warunkach. Jej objawy to szary, pylący nalot pojawiający się na wszystkich organach nadziemnych rośliny

Aby skutecznie zredukować rozwój tych patogenów należy wybrać odpowiedni fungicyd. Ważne, by był przeznaczony do zwalczania całego spektrum chorób, a nie tylko wybranej. Na rynku dostępnych jest tylko kilka spełniających to kryterium produktów.

Producenci fungicydów na ogół zalecają użycie preparatów zawierających dwie substancje czynne, w jednej dawce, w terminie od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia, najczęściej w fazie opadania płatka. Jednak praktyka rolnicza często pokazuje jej podział na dwie mniejsze. Zastosowanie ⅓ dawki na początku kwitnienia, a pozostałej jej części pod koniec, gdy rośliny przekwitają. Rolnicy często łączą te zabiegi z zastosowaniem insektycydów. Pierwszy oprysk przeprowadzają wspólnie z tym przeciwko słodyszkowi i chowaczom, zwłaszcza czterozębnemu, a drugi z tym przeciw pryszczarkowi i chowaczowi podobnikowi. Taki manewr wydłuża działanie zarówno fungicydu, jak i insektycydu.

Ochrona łanu rzepaku w okresie kwitnienia jest działaniem obligatoryjnym. Zastosowanie skutecznego preparatu zwalczającego pełne spektrum chorób nie tylko pozytywnie wpłynie na wysokość plonu, ale także poprawi jego jakość.

Autor treści: Anna Rogowska


Bożena Chruszczewska Specjalista Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 774437144
Data publikacji: 13 maja 2022 Wyświetlenia: 1105

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

15 lutego 2024szczegóły
Gala Opolskich Grup Operacyjnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej odbyła się „Gala Opolskich Grup Operacyjnych”. Konferencja zorganizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023,zgromadziła 50 rolników, przedsiębiorców, naukowców i doradców zainteresowanych innowacjami w rolnictwie. Konferencję otworzył Mariusz Litwinowicz, Dyrektor OODR, a następnie Mariusz Drożdż, broker...

30 listopada 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne podejście do pszczelarstwa” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach pszczelarzy, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się...

24 kwietnia 2023szczegóły
Zaproszenie na wyjazd do obiektów demonstracyjnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie rolnictwa ekologicznego – II etap. Wyjazd jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w...

4 kwietnia 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

10 lutego 2023szczegóły
Miód i produkty pszczele dla zdrowia

Miód oraz produkty pszczele od lat wykorzystywane były, jako sposób na wiele chorób. Jednak, jak się okazało, znalazły one swoje miejsce również w kosmetyce, gdyż poza cudownymi właściwościami prozdrowotnymi są cudownymi produktami pielęgnacyjnymi. Wzrosło znacząco zainteresowanie produktami pszczelimi, do których zaliczamy: pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, wosk, czy propolis....

8 lutego 2023szczegóły
Informacje dotyczące projektu eDWIN

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). W województwie...

10 stycznia 2023szczegóły