Lista odmian zalecanych 2023

10 lutego 2023 12
REKLAMA

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
PSZENICA OZIMA
1 ARKADIA 2012 jakościowa
2 ARTIST 2016 chlebowa
3 EUFORIA 2022 jakościowa
4 FORMACJA 2021 jakościowa
5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa
6 LG KERAMIK 2022 chlebowa
7 LINUS 2012 jakościowa
8 OPOKA 2021 jakościowa
9 PLEJADA 2020 chlebowa
10 RGT BILANZ 2020 chlebowa
11 RGT KILIMANJARO 2017 jakościowa
12 RGT SPECIALIST 2021 chlebowa
13 VENECJA 2021 chlebowa

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
JĘCZMIEŃ OZIMY
1 JAKUBUS 2020 pastewna
2 KWS HIGGINS 2021 pastewna
3 KWS KOSMOS 2016 pastewna
4 KWS MORRIS 2023 pastewna
5 SU LAUTINE (2rz) 2021 pastewna

(2rz) – odmiana dwurzędowa

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
PSZENŻYTO OZIME
1 BELCANTO 2021 pastewna
2 CARMELO 2020 pastewna
3 LOMBARDO (k) 2017 pastewna
4 MELOMAN 2016 pastewna
5 ORINOKO 2021 pastewna
6 SU LIBORIUS 2023 pastewna
7 TADEUS 2020 pastewna

(k) – odmiana krótkosłoma

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
ŻYTO OZIME
1 DAŃKOWSKIEGRANAT 2020 populacyjna
2 KWS BERADO 2023 mieszańcowa
3 KWS DOLARO 2017 mieszańcowa
4 KWS JETHRO 2021 mieszańcowa
5 KWS SERAFINO 2020 mieszańcowa
6 KWS TAYO 2022 mieszańcowa
7 KWS VINETTO 2020 mieszańcowa
8 PIANO 2021 mieszańcowa
9 SU PERFORMER 2016 mieszańcowa

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
RZEPAK OZIMY
1 ABSOLUT 2022 mieszańcowa
2 ADVOCAT 2022 mieszańcowa
3 AMBASADOR 2023 mieszańcowa
4 ARTEMIS 2021 mieszańcowa
5 AURELIA 2022 mieszańcowa
6 DERRICK 2021 populacyjna
7 DK EXCITED 2022 mieszańcowa
8 DOMINATOR 2021 mieszańcowa
9 DUKE 2023 mieszańcowa
10 DYNAMIC 2022 mieszańcowa
11 LG ARETI 2023 mieszańcowa
12 LG AVIRON 2023 mieszańcowa
Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ
SOJA
1 ABACA 2022
2 ACARDIA CCA 2020
3 ACHILLEA CCA 2021
4 ALBIENSIS CCA 2021
5 AMIATA CCA 2023
6 ES CHANCELLOR 2023
7 ES GOVERNOR 2022
8 KOFU CCA 2020
9 TERTIA CCA 2021
Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ
BOBIK
1 ALBUS 2019
2 APOLLO 2019
3 CAPRI 2020
4 FANFARE 2019
5 TRUMPET 2023

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ
GROCH
1 ASTRONAUTE 2019
2 BATUTA 2021
3 GROT 2023
4 MANDARYN 2021
5 OLIMP 2020
6 OSTINATO 2023
7 PROSPER 2023
8 TARCHALSKA 2019

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ
ZIEMNIAK BARDZO WCZESNY
1 DENAR 2008
2 IMPALA 2017
ZIEMNIAK WCZESNY
1 IGNACY 2015
2 MICHALINA 2011
3 VINETA 2008
ZIEMNIAK ŚREDNIOWCZESNY I ŚREDNIOPÓŹNY
1 JUREK 2018
2 LASKARA 2023
3 JELLY     odm.średniopóźna 2009

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
PSZENICA JARA
1 AURA 2021 jakościowa
2 FRAJDA * 2019 chlebowa
3 HARENDA 2016 chlebowa
4 ITAKA 2023 jakościowa
5 KWS DORIUM 2023 jakościowa
6 MERKAWA 2022 jakościowa
7 MHRJUTRZENKA 2020 jakościowa
8 WPB PEBBLES 2023 jakościowa
9 WPB TROY 2021 jakościowa

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
JĘCZMIEŃ JARY
1 ADWOKAT 2021 pastewna
2 AVATAR 2023 pastewna
3 BENTE 2020 pastewna
4 FARMER 2020 pastewna
5 FEEDWAY 2023 pastewna
6 KWS VERMONT 2018 pastewna
7 RADEK 2019 pastewna
8 TROFEUM 2023 pastewna

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany
OWIES
1 FIGARO 2022 żółtoziarnista
2 LION 2023 żółtoziarnista
3 PANTEON 2023 żółtoziarnista
4 PERUN 2022 żółtoziarnista
5 POKER 2022 żółtoziarnista
6 RAMBO 2022 żółtoziarnista

*- odmiana skreślona z Krajowego Rejestru w 2023 r

 

>Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych wramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim do roku 2022.

>Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

>Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektówgospodarczych niż uprawa innych odmian.


Pliki do pobrania
Lista odmian zalecanych 2023

mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 10 lutego 2023 Wyświetlenia: 558

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

Miód i produkty pszczele dla zdrowia

Miód oraz produkty pszczele od lat wykorzystywane były, jako sposób na wiele chorób. Jednak, jak się okazało, znalazły one swoje miejsce również w kosmetyce, gdyż poza cudownymi właściwościami prozdrowotnymi są cudownymi produktami pielęgnacyjnymi. Wzrosło znacząco zainteresowanie produktami pszczelimi, do których zaliczamy: pyłek kwiatowy, pierzga, mleczko pszczele, wosk, czy propolis....

8 lutego 2023szczegóły
Poradnik innowacyjnego pszczelarza

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem wydanym w ramach realizacji operacji pn. „Poradnik innowacyjnego pszczelarza” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem operacji jest wsparcie rozwoju pszczelarstwa poprzez przygotowanie poradnika dla osób zainteresowanych pszczelarstwem...

22 grudnia 2022szczegóły
Jesienna walka z chwastami

Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

20 października 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Gdy kwitnie rzepak

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na...

13 maja 2022szczegóły
Współczesne rolnictwo a Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) jest strategią rozwoju mającą na celu przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. To również odpowiedź na kryzys klimatyczny oraz intensywne procesy degradacji środowiska. W myśl założeń ogólnych Zielonego Ładu UE ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim z gospodarką...

4 lutego 2022szczegóły