Strona Główna / Rozwój Wsi / Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

26 kwietnia 2023 24
REKLAMA

Wyjazd Studyjny. Produkcja Wyrobów Z Mleka – Skracanie łańcucha Dostaw

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”.

Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 43.376,85 zł.

Zakres operacji: Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu 3-dniowego wyjazdu studyjnego do profesjonalnej i funkcjonującej serowarni farmerskiej produkującej przetwory mleczne, sery świeże i długo dojrzewające. Wyjazd studyjny skierowany będzie do 15 osób z województwa opolskiego – rolników oraz osób produkujących przetwory z mleka i sery farmerskie, posiadających podstawowe kompetencje w w/w zakresie. Podczas wyjazdu studyjnego wykłady składać się będą z części praktycznej i teoretycznej, które poprowadzą: serowar farmerski z doświadczeniem szkoleniowym, specjalista z zakresu marketingu produktów lokalnych oraz specjalista z zakresu MLO/RHD

Cel operacji: Operacja ma na celu poznanie etapów i metod w procesie produkcji rodzajów wybranych wyrobów z mleka – przetworów mlecznych: sery gouda, sery kwasowo podpuszczkowe, produkcja fety, wariacje jogurtowe. Zdobycie wiedzy na temat: higieny personelu, higieny mleka i serów w dojrzewalni, rodzajów drobnoustrojów używanych w produkcji omawianych serów, poszczególnych etapów produkcji, funkcjonowania profesjonalnej dojrzewalni serów.

Zostanie zaprezentowany sprzęt do produkcji omawianych serów i niezbędne wyposażenie profesjonalnej serowarni. Uczestnicy poznają podstawy formalno-prawnych rejestracji małego zakładu oraz obowiązujące przepisy w zakresie RHD i MLO. Ponadto wymienią informacje na temat rozpoznawania wad i problemów technologicznych w produkowanych serach oraz zapoznają się z zasadami marketingu internetowego, budowania dobrych relacji z klientem (obsługa klienta) i podstawami merchandisingu.

Przewidywane efekty realizacji operacji: Podczas 3-dniowego wyjazdu studyjnego w części praktycznej i teoretycznej zostanie przeszkolonych 15 osób.

Przewidywane efekty wyjazdu studyjnego dla rolników i osób produkujących przetwory z mleka i serów farmerskich:

– poznanie podstaw formalno-prawnych rejestracji małego zakładu,

– poznanie obowiązujących przepisów w zakresie RHD i MLO,

– rozpoznawanie wad i problemów technologicznych w produkowanych serach,

– poznanie zasad marketingu sprzedaży produktów serowarskich,

– zapoznanie się z nowymi recepturami poszerzającymi zakres produkcji u uczestników wyjazdu studyjnego,

 

Działanie 3: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.

Cel 2 KSOW: Podniesienie jakości realizacji Programu.

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do stronu internetowej Komisji dotyczącej EFRROW  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pl

 

Dodatkowych informacji udziela:
Renata Wojas, tel. 77 44 37 143, 600403526 renata.wojas@oodr.pl
Anna Borkowska, tel. 77 44 37 152, anna.borkowska@oodr.pl


Renata Wojas Kierownik Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437143
Data publikacji: 26 kwietnia 2023 Wyświetlenia: 228

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Ekoschemat Dobrostan zwierząt – korzyści dla rolników należących do Systemu QMP

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego jako administrator systemu QUALITY MEAT PROGRAM (QMP) informuje, iż od 12 marca br. zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości. By zyskać dodatkowe pieniądze wystarczy przystąpić do...

10 kwietnia 2024szczegóły
Bobry na terenach rolniczych – kłopotliwi sprzymierzeńcy

Bóbr europejski Castor fiber jest największym krajowym gryzoniem. Osiąga wagę od 18 do 29 kilogramów i długość ciała od 90 do 110 cm. Zamieszkuje siedliska wodno-lądowe, może osiedlać się na terenach leśnych czy bagnistych, ale coraz częściej można go też spotkać na terenach rolniczych, gdzie buduje tamy na rzekach,...

12 marca 2024szczegóły
Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem...

1 lutego 2024szczegóły
KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowego brzmienia przepisu art. 53 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), uwzględniając fakt, że do tego terminu system teleinformatyczny służący prowadzeniu dokumentacji leczenia zwierząt przez właścicieli...

5 stycznia 2024szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

  W listopadzie 2023 roku zakończył się cykl „Demonstracji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w gospodarstwie rolnym Pana Rafała Kolanusa w Kujakowicach Górnych w powiecie kluczborskim w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

1 grudnia 2023szczegóły
Działania na rzecz ochrony środowiska

W dniach 20-22 września 2023 roku odbyło się szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Działania na rzecz ochrony środowiska” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie umożliwiło rolnikom oraz przedstawicielom instytucji wspierających działalność rolników przyjrzenie...

27 września 2023szczegóły
Komunikat w sprawie uproszczeń dla gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek

Rolniku! Od 10 maja 2023 r. zmniejszone zostały wymagania bioasekuracyjne w stosunku do gospodarstw utrzymujących świnie w celu produkcji mięsa na użytek własny.   Ułatwienia znoszą obowiązek stosowania części wymagań wynikających z rozporządzenia MRiRW z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego...

2 czerwca 2023szczegóły
Wiosenne dni innowacji

W dniach 13-14 maja br. podczas Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich odbyły się „Wiosenne dni innowacji”. Dwudniowe przedsięwzięcie rozpoczęliśmy od uroczystej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnego doradztwa w rolnictwie XXI wieku. Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Mariusz Litwinowicz...

18 maja 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

28 kwietnia 2023szczegóły
Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW planuje realizację operacji pn. „Wyjazd studyjny. Produkcja wyrobów z mleka – skracanie łańcucha dostaw”. Termin realizacji operacji: 12.04.2023 r. – 20.10. 2023 r. Wysokość kosztów kwalifikowalnych:...

26 kwietnia 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły