Strona Główna / Sir / Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

23 grudnia 2022 6
REKLAMA

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami.

W ramach operacji zrealizowano następujące zadania:

  • Zakup apidomku – celem zadania było doposażenie istniejącej już mini – pasieki przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz zaprezentowanie pszczelarzom i osobom zainteresowanym tą tematyką szerszego spojrzenia na produkcję pszczelarską. Warto podnosić świadomość prozdrowotną społeczeństwa promować zagadnienia związane z uloterapią, czyli wykorzystaniem różnych czynników tj. zapach wnętrza ula, szum pszczół czy drgania i ciepło wytwarzane przez rodziny pszczele jako bodziec wpływający pozytywnie na organizm człowieka.
  • Zakup akcesoriów do prowadzenia pasieki – celem zadania było wyposażenie pasieki w sprzęt niezbędny do prowadzenia pasieki. Sprzęt ten był wykorzystywany podczas warsztatów prowadzonych w Ośrodku dla początkujących pszczelarzy.
  • Warsztaty dla początkujących pszczelarzy „Jak założyć i prowadzić innowacyjną pasiekę” – zrealizowano 15 warsztatów, które odbywały się od kwietnia do września. Podczas praktycznych zajęć uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami pracy przy pasiece, poznali podstawowe zagadnienia pszczelarskie oraz nauczyli się korzystania z podstawowych narzędzi służących pracy w pasiece. W warsztatach wzięło udział łącznie 120 osób.
  • Pokaz miodobrania – dodatkowe warsztaty, które odbyły się 14 lipca 2022 r. a ich celem było zaprezentowanie osobom zainteresowanym procesu pobierania i konfekcjonowania miodu. W pokazie miodobrania uczestniczyło 15 osób.
  • Szkolenie połączone z warsztatami „Przegląd nowatorskich rozwiązań w pszczelarstwie”, które odbyło się 18 sierpnia 2022 roku. Celem szkolenia połączonego z warsztatami było umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy pszczelarzami o różnym doświadczeniu zawodowym oraz naukowcami i osobami zainteresowanymi tematyką. W szkoleniu wzięło udział 50 osób.
  • Film „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa” – publikacja będąca podsumowaniem prowadzonych warsztatów dla początkujących pszczelarzy. Poruszone w nim zostały podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniami i założeniem pasieki.
  • Podcasty – 4 audionagrania, które prezentują dobre praktyki związane z prowadzeniem pasieki oraz wykorzystanie produktów pszczelich w innowacyjny sposób.

Operacja została zrealizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jej głównym celem było promowanie innowacyjnych rozwiązań, których stosowanie w gospodarce pasiecznej ma ułatwić i usprawnić wykonywaną prace, a także wspieranie pszczelarzy, zwłaszcza początkujących w zakładaniu i prowadzeniu własnej pasieki. Współpraca z praktykującymi pszczelarzami pozwoliła na przekazanie fachowej wiedzy zarówno w sposób praktyczny – podczas warsztatów oraz teoretyczny – na szkoleniu. W trakcie szkoleń i warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnymi rozwiązaniami zmierzającymi do utrzymywania siły rodzin pszczelich oraz wspierającymi zdrowotność pszczół. Prezentowane działania mają być przepisem na pozyskiwanie optymalnych zbiorów miodu.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 23 grudnia 2022 Wyświetlenia: 2133

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Ekoschemat – Dobrostan zwierząt od 2023 roku.

Rosnące koszty produkcji zwierzęcej sprawiają, iż przybywa gospodarstw, które z niej rezygnują. Jednym z mechanizmów, które mogą zachęcić rolników do pozostawania przy tej produkcji, a jednocześnie utrzymywania zwierząt w lepszych warunkach, są dopłaty do dobrostanu zwierząt, które od 2023 roku zostaną włączone do ekoschematów. Dobrostan zwierząt to interwencja będąca...

9 lutego 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
„Ciekawe życie” chwastów

Jednym z elementów bioróżnorodności na użytkach rolnych jest roślinność towarzysząca roślinom uprawnym. Rośliny te potocznie nazywamy chwastami, a walka z nimi to odwieczny problem rolników. Chwasty polne są świadomie zwalczane przez rolników, ponieważ ich nadmierny rozwój powoduje częstokroć obniżkę plonu, ale oprócz ujemnych skutków występowania chwastów na polach, spełniają...

15 maja 2022szczegóły
Gdy kwitnie rzepak

Zaczął się miesiąc maj. Rzepak ozimy znajduje się obecnie w fazie kwitnienia. To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów. Rośliny narażone są na infekcje chorób grzybowych, jak i na ataki szkodników. Nasze reakcje na te zagrożenia zdeterminują kondycję plantacji, jej zdrowotność. Trafne decyzje podjęte na...

13 maja 2022szczegóły
Światowy dzień wody

Światowy dzień wody, który był obchodzony 22 marca zbiegł się z upublicznieniem raportu na temat Stanu Wody na Świecie (UNESCO:World Water Development Report). W tym roku pod hasłem: „Wody podziemne: uczynić niewidzialne widocznym” (Groundwater: Making the invisble visible). Motywem przewodnim są wody podziemne niewidoczne, ale ich wpływ na życie...

29 marca 2022szczegóły
Mieszanki zbóż

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych. Ma największy ich udział w strukturze zasiewów w całej Unii Europejskiej. Zainteresowanie rolników tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z redukcji kosztów produkcji, zwiększenia wierności plonowania, ograniczenia chemicznej ochrony plantacji. Duże zróżnicowanie jakości gleb na małej powierzchni także sprzyja temu wyborowi. Mieszanki, w...

13 stycznia 2022szczegóły