Strona Główna / Agroinfo / Informacje dotyczące projektu eDWIN

Informacje dotyczące projektu eDWIN

eDWIN6
10 stycznia 2023 23
REKLAMA

Informacje Dotyczące Projektu Edwin

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). W województwie opolskim powstało 11 stacji w jedenastu powiatach.

Lp. Lokalizacja stacji meteo
Powiat Gmina Miejscowość
1 brzeski Grodków Nowa Wieś Mała
2 głubczycki Głubczyce Głubczyce
3 kędzierzyńsko-kozielski Bierawa Lubieszów
4 kluczborski Kluczbork Bogdańczowice
5 krapkowicki Krapkowice Ligota
6 namysłowski Namysłów Namysłów
7 nyski Skoroszyce Sidzina
8 oleski Olesno Olesno
9 opolski Komprachcice Komprachcice
10 strzelecki Strzelce Rożniątów
11 prudnicki Prudnik Prudnik

Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik może podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Czas trwania projektu od 01.06.20219 do 31.10.2022 rok. eDWIN jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowią środki z budżetu państwa. w Projekt zaangażowane są: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

System składa się z czterech elektronicznych usług, które można realizować dzięki nowej platformie i aplikacji opracowanych w projekcie eDWIN:

 • wirtualne gospodarstwo:
 • wspomaganie decyzji rolników w sprawie stosowania ŚOR
 • informacje dotyczące zagrożenia upraw przez szkodniki i choroby
 • możliwość zadania pytania doradcy (weryfikacja zaobserwowanych zagrożeń)
 • dostęp do powiatowych raportów meteorologicznych
 • możliwość uzyskania indywidualnej analizy agrometeorologicznej wskazanego pola
 • dostęp do wirtualnej karty pola (e-plany ochrony roślin)
 • śledzenie pochodzenia produktów – skierowana do producentów rolnych, ale także konsumentów, czyli w praktyce każdego z nas. Dzięki tej usłudze producenci będą mogli wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy. Z kolei konsumenci będą mogli zapoznać się z tymi informacjami
 • raportowanie zagrożeń – będzie przeznaczona dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki tej usłudze możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie
 • udostępnianie danych meteorologicznych – dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych

Aplikacja z założenia będzie wspomagać unijną dyrektywę dotyczącą obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Przełoży się to na zwiększenie świadomości wśród profesjonalnych użytkowników ŚOR którzy powinni w sposób racjonalnych podchodzić do kwestii ochrony środowiska oraz zwiększać bezpieczeństwo przy produkowanej żywności. Ponadto kadry doradcze ośrodków doradztwa rolniczego wyposażone w dodatkowe narzędzie do pracy będzie w sposób efektywniejszy identyfikować aktualne potrzeby wśród użytkowników.

Wyszczególnieni odbiorcy usługi internetowej to głównie:

 • Użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
 • Doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
 • Konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
 • Uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
 • Inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.

Data publikacji: 10 stycznia 2023 Wyświetlenia: 127

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Cykl szkoleń dla rolników PS WPR 2023-2027

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie w ramach interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 organizuje cykl szkoleń dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa opolskiego. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów...

19 kwietnia 2024szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Informacje dotyczące projektu eDWIN

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). W województwie...

10 stycznia 2023szczegóły
Platforma doradcza eDWIN ze Złotym Medalem!

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, została nagrodzona Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda jest przyznawana produktom wyróżniającym się innowacyjnością w oparciu o autorskie rozwiązana. Teraz platforma eDWIN uczestniczy w głosowaniu na Złoty Medal Wybór Konsumenta...

16 grudnia 2022szczegóły
Podwójne Złoto platformy doradczej eDWIN na targach Polagra Premiery!

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, otrzymała dwa Złote Medale na targach Polagra Premiery. Nagrody są przyznawane produktom wyróżniającym się innowacyjnością przez ekspertów oraz samych konsumentów i uczestników targów. – To dla nas bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie motywacja do dalszej, wytężonej pracy nad rozwiązaniami,...

16 grudnia 2022szczegóły
Jesienna walka z chwastami

Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

20 października 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły
Platforma doradcza eDWIN oficjalnie zaprezentowana na targach w Sielinku! Prapremiera za nami

Platforma doradcza eDWIN jest już dostępna dla wszystkich chętnych! Podczas targów w Sielinku, organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, platforma została oficjalnie zaprezentowana w ramach prapremiery. Od teraz rolnicy mogą korzystać już z Wirtualnego gospodarstwa, dzięki któremu będą otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach na polu, występowaniu szkodników, ostrzeżenia...

5 czerwca 2022szczegóły