Strona Główna / Transfer Wiedzy / Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

1 września 2022 8
REKLAMA

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie: powiat brzeski, powiat głubczycki, powiat kędzierzyńsko-kozielski, powiat kluczborski, powiat krapkowicki, powiat oleski, powiat strzelecki, powiat namysłowski, powiat nyski, powiat opolski, powiat prudnicki

Forma realizacji operacji: szkolenie

Grupa docelowa: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji: od października 2022 r. do marca 2023 r.

Planowane wyniki operacji: przeszkolenie 305 ostatecznych odbiorców szkoleń

Zakres tematyczny:

 • Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie,
 • Zasady integrowanej ochrony zbóż,
 • Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywania,
 • Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego – ich wpływ na jakość i wielkość plonu,
 • Zasady uprawy konserwującej np.: bezorkowej, pasowej

Zapisy prowadzą Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

Dodatkowych informacji udziela:

Kamila Niedzielska, tel. 77 44 37 128, e-mail: agrotechnika@oodr.pl

Katarzyna Mazurek, tel. 77 44 37 129, e-mail: agrotechnika@oodr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Harmonogram szkoleń woj. opolskie Karta zgłoszenia uczestnictwa informacja o przetwarzaniu danych ARiMR klauzula informacyjna ARiMR

Materiały powiązane
 • Wpis: Nowoczesne technologie uprawy zbóż
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 12 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 20 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 26 października 2022 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 10 listopada 2022 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 30 listopada 2022 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 12 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 19 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 25 stycznia 2023 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 9 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 16 lutego 2023 08:45
 • Wydarzenie: Nowoczesne technologie uprawy zbóż - 23 lutego 2023 08:45

 • Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
  Data publikacji: 1 września 2022 Wyświetlenia: 277