Strona Główna / Agrotechnika / Mieszanki zbóż

Mieszanki zbóż

13 stycznia 2022 8
REKLAMA

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych. Ma największy ich udział w strukturze zasiewów w całej Unii Europejskiej. Zainteresowanie rolników tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z redukcji kosztów produkcji, zwiększenia wierności plonowania, ograniczenia chemicznej ochrony plantacji. Duże zróżnicowanie jakości gleb na małej powierzchni także sprzyja temu wyborowi. Mieszanki, w porównaniu z czystymi zasiewami, są bardziej tolerancyjne zarówno na gorsze warunki siedliskowe, jak i agrotechniczne. Skutkuje to większą stabilnością plonowania.

Mniej korzystne warunki dla rozwoju jednego komponentu, mogą być optymalne dla drugiego. Uzyskuje on wówczas pozycję dominującą i rekompensuje stratę plonu pierwszego. Uprawa mieszanek wpisuje się w stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Redukcji stosowanych pestycydów sprzyja zdecydowanie większa konkurencyjność mieszanek w stosunku do chwastów, mniejsza tendencja do wylegania, a także i wyższa zdrowotność. W odpowiednio skomponowanej mieszance porażenie chorobami  może być nawet o połowę niższe w porównaniu ze średnim natężeniem infekcji z czystych siewów. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość zmniejszenia nakładów na nawożenie. Zróżnicowane systemy korzeniowe skuteczniej penetrują glebę i efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe. Plantacje mieszanek cechuje też zdecydowanie większa tolerancja na okresowe niedobory wody.

Uprawa mieszanek rekomendowana jest przede wszystkim w gospodarstwach wielkoobszarowych, w których udział zbóż w strukturze zasiewów jest wysoki, a uproszczenia uprawowe prowadzą do zaburzenia równowagi biologicznej.

Wysokie, a przede wszystkim stabilne plonowanie mieszanek związane jest z komplementarnością, kompensacją i konkurencyjnością roślin. Wynika z korzystnego oddziaływania na siebie różnych gatunków, lepszego wykorzystania przestrzeni przez komponenty mieszanki i zróżnicowania roślin w poszczególnych fazach rozwojowych.

Popularne są mieszanki jęczmienia z owsem, szczególnie na słabych stanowiskach. Na glebach lepszych wysiewa się na ogół jęczmień z owsem i pszenicą lub też mieszankę owsa z pszenicą. Można też uprawiać tylko jęczmień z pszenicą.

Istotnym kryterium jest dobór odmian. Najważniejszym rozpatrywanym parametrem jest wysokość plonowania. Nie można oczywiście zapominać o parametrach jakościowych, szczególnie o zawartości białka. Najlepiej wybierać późno dojrzewający jęczmień i wcześnie dojrzewające odmiany pszenicy i owsa. By wyrównać wysokość łanu należy łączyć wysokie odmiany jęczmienia z niskimi pszenicy i owsa.

Mozaikowatość gleb, niekorzystna aura zwiększa ryzyko niepowodzenia uprawy zbóż. Wysiew mieszanek zdecydowanie je redukuje. Zwiększa wierność plonowania. Dobór właściwych odmian jest ważnym czynnikiem decydującym o wysokości plonowania mieszanek zbóż jarych. Warto poświęcić czas na weryfikację najkorzystniejszych kombinacji dostępnych na rynku odmian.

 

 


Kamila Niedzielska Kierownik Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 774437128
Data publikacji: 13 stycznia 2022 Wyświetlenia: 466