Strona Główna / Agrotechnika / Mieszanki zbóż

Mieszanki zbóż

13 stycznia 2022 29
REKLAMA

Polska jest liderem w uprawie mieszanek zbożowych. Ma największy ich udział w strukturze zasiewów w całej Unii Europejskiej. Zainteresowanie rolników tym rozwiązaniem wynika przede wszystkim z redukcji kosztów produkcji, zwiększenia wierności plonowania, ograniczenia chemicznej ochrony plantacji. Duże zróżnicowanie jakości gleb na małej powierzchni także sprzyja temu wyborowi. Mieszanki, w porównaniu z czystymi zasiewami, są bardziej tolerancyjne zarówno na gorsze warunki siedliskowe, jak i agrotechniczne. Skutkuje to większą stabilnością plonowania.

Mniej korzystne warunki dla rozwoju jednego komponentu, mogą być optymalne dla drugiego. Uzyskuje on wówczas pozycję dominującą i rekompensuje stratę plonu pierwszego. Uprawa mieszanek wpisuje się w stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Redukcji stosowanych pestycydów sprzyja zdecydowanie większa konkurencyjność mieszanek w stosunku do chwastów, mniejsza tendencja do wylegania, a także i wyższa zdrowotność. W odpowiednio skomponowanej mieszance porażenie chorobami  może być nawet o połowę niższe w porównaniu ze średnim natężeniem infekcji z czystych siewów. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość zmniejszenia nakładów na nawożenie. Zróżnicowane systemy korzeniowe skuteczniej penetrują glebę i efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe. Plantacje mieszanek cechuje też zdecydowanie większa tolerancja na okresowe niedobory wody.

Uprawa mieszanek rekomendowana jest przede wszystkim w gospodarstwach wielkoobszarowych, w których udział zbóż w strukturze zasiewów jest wysoki, a uproszczenia uprawowe prowadzą do zaburzenia równowagi biologicznej.

Wysokie, a przede wszystkim stabilne plonowanie mieszanek związane jest z komplementarnością, kompensacją i konkurencyjnością roślin. Wynika z korzystnego oddziaływania na siebie różnych gatunków, lepszego wykorzystania przestrzeni przez komponenty mieszanki i zróżnicowania roślin w poszczególnych fazach rozwojowych.

Popularne są mieszanki jęczmienia z owsem, szczególnie na słabych stanowiskach. Na glebach lepszych wysiewa się na ogół jęczmień z owsem i pszenicą lub też mieszankę owsa z pszenicą. Można też uprawiać tylko jęczmień z pszenicą.

Istotnym kryterium jest dobór odmian. Najważniejszym rozpatrywanym parametrem jest wysokość plonowania. Nie można oczywiście zapominać o parametrach jakościowych, szczególnie o zawartości białka. Najlepiej wybierać późno dojrzewający jęczmień i wcześnie dojrzewające odmiany pszenicy i owsa. By wyrównać wysokość łanu należy łączyć wysokie odmiany jęczmienia z niskimi pszenicy i owsa.

Mozaikowatość gleb, niekorzystna aura zwiększa ryzyko niepowodzenia uprawy zbóż. Wysiew mieszanek zdecydowanie je redukuje. Zwiększa wierność plonowania. Dobór właściwych odmian jest ważnym czynnikiem decydującym o wysokości plonowania mieszanek zbóż jarych. Warto poświęcić czas na weryfikację najkorzystniejszych kombinacji dostępnych na rynku odmian.

 

 


mgr inż. Kamila Niedzielska Kierownik Dział Laboratorium 774437128
Data publikacji: 13 stycznia 2022 Wyświetlenia: 964

Wydarzenia tematyczne

Podobne publikacje

Lista odmian zalecanych 2024

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2024 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna /Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 AREVUS 2024 chlebowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 5 LG KERAMIK 2022 chlebowa 6 LINUS 2012 jakościowa...

15 lutego 2024szczegóły
Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował szkolenie połączone z warsztatami polowymi w ramach realizacji operacji pn. „Warsztaty polowe – innowacje w produkcji roślinnej drogą do sukcesu” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci...

19 czerwca 2023szczegóły
Zaproszenie na demonstrację

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w demonstracjach w zakresie „Nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Temat demonstracji: „Racjonalna...

15 maja 2023szczegóły
INTERWENCJE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Zaprojektowane interwencje to w dużym stopniu kontynuacja pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Wymogi interwencji związane są m.in. z: ekstensywnym rolniczym użytkowaniem gruntu (ekstensywny wypas, dostosowanie terminów koszenia/wypasu do potrzeb ochrony przyrody, odpowiednia liczba pokosów), zachowaniem sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, poprzez ich odpowiednie użytkowanie i pielęgnację, uprawą lub wytwarzaniem...

20 lutego 2023szczegóły
Lista odmian zalecanych 2023

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWYW WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA ROK 2023 Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Wartość technologiczna/Typ odmiany PSZENICA OZIMA 1 ARKADIA 2012 jakościowa 2 ARTIST 2016 chlebowa 3 EUFORIA 2022 jakościowa 4 FORMACJA 2021 jakościowa 5 KWS DONOVAN 2021 chlebowa 6 LG KERAMIK 2022 chlebowa 7 LINUS 2012 jakościowa 8 OPOKA...

10 lutego 2023szczegóły
Informacje dotyczące projektu eDWIN

Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, co ma pozytywnie wpłynąć na jakość produkowanej w Polsce żywności. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). W województwie...

10 stycznia 2023szczegóły
Nowatorskie podejście do pszczelarstwa

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w 2022 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zrealizowana została operacja „Nowatorskie podejście do pszczelarstwa”. Było to bardzo złożone przedsięwzięcie, obejmujące wiele zadań służących wsparciu początkujących pszczelarzy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy praktykującymi pszczelarzami oraz naukowcami. W ramach...

23 grudnia 2022szczegóły
Jesienna walka z chwastami

Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

20 października 2022szczegóły
Cykl szkoleń: Nowoczesne technologie uprawy zbóż

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenia: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, w ramach poddziałania 1.1...

1 września 2022szczegóły
Rzepak ozimy – Systemy uprawy

Rzepak ozimy, dzięki ciągłej ewolucji technologii, niesie za sobą wiele możliwości upraw. Ciągła ewolucja technologii uprawy rzepaku ozimego niesie za sobą wiele możliwości. Głównym jej celem jest zmniejszenie energochłonności i czasochłonności produkcji, dlatego przez uproszczenia w uprawie dąży się do ograniczenia kosztów paliwa, a także kosztów eksploatacji maszyn rolniczych...

24 sierpnia 2022szczegóły