Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Doradca roku”

W roku 2022 odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”. Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych, prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Realizatorem i...

27 października 2022szczegóły
Wyniki konkursu plastycznego „ODPOCZYWAJ NA WSI”

W dniu 19.10.2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbył się wojewódzki etap konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi”, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było: Promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej...

26 października 2022szczegóły
Innowacje w ofercie turystycznej

W dniach 17-18.10.2022 r. w Opolu odbyła się konferencja pn.: „Innowacje w ofercie turystycznej” realizowana w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Dwudniowa konferencja, w której udział wzięło 50 osób składała się z niezwykle ciekawych...

24 października 2022szczegóły
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Folwarku Wąsowo – przetwórstwo z warzyw lub owoców

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd szkoleniowy w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” a była to demonstracja o tematyce przetwórstwo z warzyw lub owoców. W dniu 19.10.2022 r. uczestnicy szkolenia wyjazdowego zapoznali się z obiektem przetwórczym w Wąsowie. Od 2003 roku rozpoczęto w Folwarku...

22 października 2022szczegóły
Jesienna walka z chwastami

Wybór wariantu ochrony herbicydowej to kluczowe zagadnienie determinujące sukces uprawy zbóż. Istotny jest wybór strategii walki z chwastami, a nie tylko preparatu służącego do ich redukcji. Efektywna eliminacja niepożądanych na polu roślin zwiększa mrozoodporność plantacji,  zapewnia lepszą wiosenną kondycję i szybszy restart. Standardem jest jesienne zwalczanie chwastów. Wiosenne zabiegi...

20 października 2022szczegóły
Spotkania informacyjne dla rolników

Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Wojciech Komarzyński serdecznie zaprasza rolników na cykl otwartych spotkań poświęconych: – Nowym zasadom przyznawania dopłat bezpośrednich w świetle Krajowego Planu Strategicznego, – Zasadom przyznawania pomocy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. – Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

XXX edycja konkursu pn. „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego” wyłoniła zwycięzców

Co roku, od 30 lat czasopisma wydawane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce biorą udział w konkursie, będącym formą współzawodnictwa pomiędzy redakcjami tych czasopism. Dnia 12 października 2022 r. odbyła się konferencja pn.: „Współpraca Producentów Rolnych sposobem na rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady...

19 października 2022szczegóły
Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Sieciowanie Partnerów SIR województwa opolskiego na rzecz wielopodmiotowych inicjatyw badawczo-rozwojowych”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje przeprowadzenie konferencji, w ramach realizacji operacji pn.: „Sieciowanie Partnerów...

17 października 2022szczegóły
Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym” Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie broszury i e-broszury pt. „Ochrona bioróżnorodności. Ogród przyjazny owadom zapylającym„ w ramach realizacji...

13 października 2022szczegóły
Poradnik innowacyjnego pszczelarza

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Poradnik innowacyjnego pszczelarza”. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie poradnika i e-poradnika pt. „Poradnik innowacyjnego pszczelarza„ w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata...

10 października 2022szczegóły
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – relacja z wizyty rolników w Gospodarstwo rybackie w Rytwianach – akwakultura

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował wyjazd szkoleniowy w ramach realizacji operacji: „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” i była to demonstracja o tematyce akwakultura, która odbyła się w dwóch terminach (20.09.2022 r. oraz 5.10.2022 r.) na gospodarstwie rybackim w Rytwianach. We wrześniu uczestnicy zapoznali się z gospodarstwem stawowym,...

8 października 2022szczegóły