Strona Główna / Agroinfo / Relacja / KPO – relacja ze spotkania z rolnikami (powiat Kluczbork)

KPO – relacja ze spotkania z rolnikami (powiat Kluczbork)

10 listopada 2022 2
REKLAMA

W ostatnich dniach października w Sali Wiejskiej w Bogacicy, gm. Kluczbork, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników, w których udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kluczborku, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa BP w Kluczborku, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Opolu oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku.

Spotkanie składało się z dwóch paneli informacyjno-szkoleniowych. Pierwszy z nich to „Przegląd aktualnych dofinansowań dla rolnictwa – nabory z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przez Płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach II filaru od 2023 roku”.  Tu przedstawione zostały przez Panią kierownik ARiMR BP w Kluczborku Emilię Michalską informacje dotyczące rozwiązań zaproponowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej WPR na lata 2023-2027. Poruszone zostały między innymi tematy dotyczące: płatności bezpośrednich – zmiany w zakresie warunków kwalifikowalności, szacunkowe stawki jednostkowe poszczególnych płatności na lata 2023-2027, Norm GAEC i ekoschematów.

Pan Leszek Mierzwa, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR OR w Opolu przekazał rolnikom informacje o naborach i działaniach w zakresie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w szczególności Działanie 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kluczborku Pani Magdalena Jeziorna, mówiła o planowanych zmianach w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt IRZ. Rolnicy dowiedzieli się, że dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad prowadzony przez ARiMR i zawierający informacje dotyczące bydła, owiec, kóz i świń zostanie przekształcony w komputerową bazę danych oraz zostanie ona poszerzona również o informacje dotyczące utrzymywanych koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz drobiu.

Drugie szkolenie poprowadził Pan Rafał Gnot, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku. Tematem niniejszego szkolenia była: „Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym w kontekście panujących chorób ASF oraz HAPAI”. Przypomniane zostały zagrożenia jakie niesie ze sobą wystąpienie ASF i HAPAI, a także zasady działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie rozprzestrzeniania się tych chorób. Podkreślone zostało, że przestrzeganie zasad bioasekuracji może skutecznie ograniczyć ryzyko przeniesienia i rozprzestrzeniania się chorób ASF i HAPAI.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników, a każdy z bloków tematycznych szkolenia kończył się burzliwą rozmową oraz dyskusją. Rolnicy mieli możliwość zadawania pytań i otrzymania wyczerpujących odpowiedzi.


Katarzyna Stefaniak Specjalista PZDR Kluczbork 774142301
Data publikacji: 10 listopada 2022 Wyświetlenia: 15