Strona Główna / Sir / Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne

28 listopada 2022 6
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował warsztaty w ramach realizacji operacji pn. „Nowatorskie spojrzenie na melioracje wodne” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła 75 osób. Byli to potencjalni partnerzy LPW, przedstawiciele jednostek naukowych, samorządów terytorialnych, spółek wodnych, rolnicy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego oraz osoby zainteresowane tematem.

Celem operacji było przedstawienie i promowanie nowości technicznych oraz naukowych, a także transfer wiedzy na temat melioracji. Wymiana doświadczeń oraz podniesienie świadomości na temat suszy i sposobów minimalizowania jej skutków, a także zwrócenie uwagi jak ważne jest dbanie o systemy melioracyjne aby spełniały swoją funkcję regulującą było kluczowym elementem tematu warsztatów. Zwrócenie uwagi na zapotrzebowanie na wodę dla produkcji rolniczej oraz norm prawnych w zakresie prawa wodnego w funkcjonowaniu spółek wodnych to kolejne dziedziny, w których uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Wykładowcy przedstawiali tematykę z zakresu innowacyjnych technologii stosowanych w gospodarowaniu wodą w rolnictwie oraz zagadnienia dotyczące zadań rozwoju systemu melioracji, innowacyjnego systemu sterowania obiegiem wody na obiektach melioracyjnych a także problemy związane z tym systemem. Zostały zaprezentowane urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do nawodnień oraz regulatory do ręcznej lub automatycznej regulacji odpływu wody z odwadnianych obiektów. Spotkania przykuły uwagę uczestników i skłoniły do wielu dyskusji.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego w ramach realizacji operacji.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Magdalena Semeniuk

Były pracownik

Data publikacji: 28 listopada 2022 Wyświetlenia: 474