Strona Główna / Agroinfo / Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka z wizytą w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka z wizytą w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

22 lutego 2022 20
REKLAMA

W dniu 21 lutego 2022 roku, na zaproszenie Pani Poseł Violetty Porowskiej oraz Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Mariusza Litwinowicza, mieliśmy okazję gościć Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Annę Gembicką. Pani Wiceminister w murach Pałacu zarządzanego przez OODR, miała okazję spotkać się z Dyrektorami jednostek rolniczych w województwie oraz przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich i przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania z środowiskiem rolniczym województwa Pani Wiceminister podkreśliła rolę, zasługi i zaangażowanie KGW w społeczności wiejskie oraz wskazała drogę do dalszego rozwoju i osiągnięcia zamierzonych celów. Podała doskonałe przykłady wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych z ARiMR, jednocześnie zapewniając, że kobiety wiejskie, stowarzyszenia i świetlice są fenomenem współpracy, rozwoju, zaangażowania, a przede wszystkim dbałości o zachowanie tradycji kulturowych i regionalnych. Podczas rozmów z OSP zwróciła uwagę na rolę niesienia pomocy przez strażaków w każdej sytuacji, zauważyła jak duże znaczenie dla lokalnej społeczności ma ciągłe modernizowanie jednostek OSP na terenach wiejskich, a jednocześnie wyraziła uznanie dla ich codziennej pracy i pełnego zaangażowania w ratowanie życia ludzkiego. Pani Wiceminister wysłuchała również pytań, które nurtowały KGW i OSP jednocześnie zapewniając, że wiele niedogodności pozostających do rozwiązania można zniwelować, poprzez udział w wielu projektach proponowanych przez Rząd w ramach Polskiego Ładu oraz innych programach proponowanych przez MRiRW i samorząd województwa opolskiego.

Po spotkaniu z przedstawicielami środowiska wiejskiego, Pani Wiceminister spotkała się również z Dyrektorami jednostek rolniczych w województwie. Podczas tego spotkania omawiane były realizacje zadań poszczególnych instytucji, najważniejsze cele merytoryczne na najbliższe miesiące oraz znaczenie wprowadzenia PS WPR w nowej perspektywie finansowej. Po prawie 2,5 godzinnej wizycie w Opolski Ośrodku Doradztwa Rolniczego Pani Wiceminister podziękowała wszystkim przybyłym za spotkanie, jednocześnie deklarując chęć ponownego przyjazdu do Łosiowa, być może w ramach zbliżających się wydarzeń: Opolskich dni Innowacji oraz Targów Ogrodniczych Wiosna Kwiatów, zaplanowanych do zorganizowania w maju.

Serdecznie zapraszamy!

Autor treści: Tomasz Musielak, Zastępca Dyrektora OODR w Łosiowie
Data publikacji: 22 lutego 2022 Wyświetlenia: 459