Strona Główna / Agroinfo / Szkolenie e-learningowe CDR

Szkolenie e-learningowe CDR

10 sierpnia 2022 13
REKLAMA

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na organizowane w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 szkolenie e-learningowym pn.

„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”,

Szkolenie kierowane jest do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.
Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
3. Zasoby gminy
4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego 5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.
Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:

https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:
• w sprawach merytorycznych:
Andżelika Wdowicz – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl
• w sprawach organizacji i rekrutacji:
Magdalena Hojniak – Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, tel. 12 424 05 24; e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl

Autor treści: CDR Kraków

Pliki do pobrania
Harmonogram zajęć
Data publikacji: 10 sierpnia 2022 Wyświetlenia: 195