Strona Główna / Agroinfo / Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r.

4 kwietnia 2022 12
REKLAMA

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Ministerstwo Rolnictwa wprowadza zmiany w finansowaniu polis rolniczych. Koszty ubezpieczenia w większości pokryje Państwo, a rolnik swoją część będzie mógł zapłacić nawet za pół roku, kiedy otrzyma dopłaty bezpośrednie. Pozwoli to na odciążenie finansowe gospodarstw w okresie wiosennym wiążącym się z dużymi wydatkami takimi jak koszty nawozów, paliw bądź zakupu materiału siewnego. Jednocześnie firmy ubezpieczeniowe ruszają ze sprzedażą polis z dopłatą Państwa. Ten dodatkowy wydatek będzie możliwy do odsunięcia w czasie nawet do jesiennej kampanii wypłaty dopłat bezpośrednich. Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapłata dużej kwoty w przypadku większych gospodarstw jest problematyczne z uwagi na co łatwiej jest zadysponować na ten cel pieniądze, które rolnicy uzyskają w ramach przyszłych dopłat. Zmiany wprowadzone przez resort rolnictwa polegają na wyjściu naprzeciw oczekiwaniom samych organizacji rolniczych, alarmujących, że nie każdego rolnika stać wiosną na ubezpieczenia i pomimo obowiązku nie wszyscy rolnicy podpisywali umowy z firmami ubezpieczeniowymi. W ubiegłym roku w budżecie na dopłaty do polis przeznaczono 400 mln zł a pula została szybko wyczerpana. W tym roku kwotę zwiększono do 1,5 mld zł co powinno pokryć zapotrzebowanie na ubezpieczenie około 9 mln ha.

Ustawa z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2047, z późn. zm.) daje możliwość rolnikom uzyskanie dotacji w wysokości do 65% do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
  • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  3. Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  4. AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
  6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  7. VH VVaG Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
  8. Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

Ewelina Stalska – ewelina.stalska@oodr.pl tel. 774437127

Piotr Foryś – piotr.forys@oodr.pl tel. 774437127

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2021-r


mgr inż. Ewelina Stalska Doradca Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 774437154
Data publikacji: 4 kwietnia 2022 Wyświetlenia: 2008