Strona Główna / Ochrona Środowiska / Lokalne Partnerstwa ds. Wody / „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” – styczeń, luty

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” – styczeń, luty

1 marca 2022 8
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował spotkania stacjonarne w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dot. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: opolski, strzelecki, nyski, oleski, prudnicki, głubczycki, brzeski

Termin realizacji operacji:

25.01.2022 r. powiat opolski,

28.01.2022 r. powiat strzelecki,

09.02.2022 r. powiat nyski,

10.02.2022 r. powiat oleski,

18.02.2022 r. powiat prudnicki,

22.02.2022 r. powiat głubczycki,

24.02.2022 r. powiat brzeski.

W spotkaniach udział wzięło 175 osób.

Celem Projektu jest utworzenie lokalnych partnerstw wodnych w całym województwie opolskim. Głównym celem LPW jest transfer wiedzy, podniesienia świadomości oraz poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatów w woj. opolskim.

W programie w było przybliżenie koncepcji Lokalnych Partnerstw do spraw wody oraz w połączeniu online przedstawiciel Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW przekazał informacje w zakresie PROW-u przejściowego oraz aktualnych programów wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Na koniec była dyskusja na temat problemów z jakimi borykają się gminy i podsumowanie spotkania.

W powiatach pomyślnie udało się nawiązać LPW.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 1 marca 2022 Wyświetlenia: 142