Strona Główna / Sir / Działanie „Współpraca” – promocja innowacyjności w rolnictwie. Dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Działanie „Współpraca” – promocja innowacyjności w rolnictwie. Dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych

20 maja 2022 11
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą wydaną w ramach realizacji operacji pn. „Działanie „Współpraca” – promocja innowacyjności w rolnictwie. Dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest wydanie broszury oraz e-broszury z kompendium wiedzy w dziedzinie możliwości jakie dają środki pomocowe w ramach działania „Współpraca” wraz opisem dobrych praktyk we wdrażaniu innowacji w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego i usług rolniczych. Broszura będzie materiałem dydaktycznym podczas operacji realizowanych w 2022 roku.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Broszura Działanie "Współpraca" - promocja innowacyjności w rolnictwie

Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 20 maja 2022 Wyświetlenia: 144