Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Innowacje w ofercie turystycznej

Innowacje w ofercie turystycznej

1 czerwca 2022 11
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Innowacje w ofercie turystycznej”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencje w ramach realizacji operacji pn. Innowacje w ofercie turystycznej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji: październik 2022 r.

Forma realizacji operacji: konferencja

Liczba uczestników: 50 (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów restauracyjno-hotelarskich z terenów wiejskich woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, przedstawiciele JST z terenów woj. opolskiego, doradcy rolniczy)

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich, prowadzących do dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych, a także pobudzenie kreatywności właścicieli gospodarstw agroturystycznych w celu stworzenia bogatszej oferty turystycznej województwa opolskiego.

Dodatkowych informacji udziela:


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 1 czerwca 2022 Wyświetlenia: 130