Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących

3 czerwca 2022 9
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn.„Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji pn. Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo podlaskie

Termin realizacji operacji: 14-16.09.2022 r.

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

Liczba uczestników: 30 (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnych woj. opolskiego, członkowie stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania, doradcy rolniczy, osoby zainteresowane tematem)

Celem operacji jest pokazanie dobrych praktyk i innowacji w zakresie produkcji ziół, ich wykorzystania jako źródła dochodu w gospodarstwach rolnych i wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Podczas operacji nastąpi zgłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod wytwarzania produktów z wykorzystaniem ziół, a także ich doboru pod kątem innowacyjnego zastosowania w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy dowiedzą się jakie właściwości zdrowotne i odżywcze posiadają zioła, zapoznają się z uprawą i gatunkami ziół, sposobem ich pozyskiwania oraz łączenia ze sobą.  Operacja przyczyni się do nawiązania wielopodmiotowych kontaktów, które w przyszłości mogą owocować we wspólnie podjętych inicjatywach.

Dodatkowych informacji udziela:

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 3 czerwca 2022 Wyświetlenia: 86
REKLAMA