Strona Główna / Sir / Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego

9 grudnia 2022 11
REKLAMA

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 24 listopada 2022 roku zorganizował szkolenie on-line pn. „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu stadem bydła mlecznego”

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy zakresu dotyczącego zarządzania stadem bydła mlecznego. Inicjatywa polega na przedstawieniu najnowszych informacji, nowatorskich technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji mleka w województwie opolskim. Operacja umożliwiła transfer wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań z zakresu nowości w produkcji pasz i żywieniu oraz profilaktyki i dobrostanu jako narzędzia w ograniczeniu stosowania antybiotyków. Szkolenie będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i podzielenia się naukowymi nowinkami z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji bydła mlecznego.

Wykłady przeprowadził doświadczony wykładowca, tj. dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie, który omówił tematy: „Nowości w produkcji pasz i żywieniu bydła” oraz „Dobrostan i profilaktyka jako narzędzie w ograniczaniu stosowania antybiotyków w hodowli bydła mlecznego”. Najważniejszym czynnikiem warunkującym produkcyjność i zdrowotność krów mlecznych jest żywienie, które jest bilansem białka i energii z pasz objętościowych uzupełnionym paszami treściwymi. Produkcja pasz i żywienie krów to dziedziny, w których nowe technologie i innowacje wywołały ogromny postęp co przełożyło się na widoczny wzrost wydajności krów mlecznych. Wzrost wydajności i wielkości stada to także zasługa mechanizacji i automatyzacji, czy nawet robotyzacji cyklu produkcji mleka. Wykorzystanie przez producentów i firmy zootechniczne specjalistycznych programów żywienia krów oraz ciągła kontrola wartości pokarmowej pasz sprzyja precyzyjnemu bilansowaniu składników pokarmowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań wpływa na poprawę efektów produkcyjnych, ograniczenie strat i eliminację niekorzystnych czynników, umożliwiając podejmowanie właściwych decyzji w żywieniu krów. W kolejnym wykładzie profesor zwrócił uwagę na duże znaczenie dobrostanu i profilaktyki weterynaryjnej jako czynnika wpływającego na ograniczenie stosowania antybiotyków w chowie i hodowli bydła mlecznego. Narastanie zjawiska oporności bakterii na antybiotyki to jeden z głównych problemów medycznych, epidemiologicznych i ekonomicznych. Od 28 stycznia 2022 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz rutynowego stosowania antybiotyków, we wszystkich formach, w tym także w formie profilaktycznego leczenia całych grup zwierząt. Zakazane stało się używanie antybiotyków w hodowli w celu zrekompensowania niskiego dobrostanu czy braku dostatecznej higieny w hodowli. Przedstawiając argumenty wykładowca krok po kroku udowadniał, że zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków fizycznych i psychicznych oraz stosowanie przede wszystkim higieny i profilaktyki w gospodarstwie to podstawowe czynniki zmierzają ce do ograniczenia stosowania antybiotyków.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 9 grudnia 2022 Wyświetlenia: 58