Strona Główna / Sir / Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym

16 grudnia 2022 6
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą wydaną w ramach realizacji operacji pn. „Rachunkowość rolna jako innowacyjne narzędzie w zarządzaniu gospodarstwem rolnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest przybliżenie wiedzy fachowej w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarstwem rolnym. Dzisiejsze rolnictwo jest determinowane przez warunki przyrodnicze, technologiczne, organizacyjne i ekonomiczne. Aby osiągnąć zadowalające wyniki produkcyjne w gospodarstwie niezbędnym staje się być skuteczne zarzadzanie gospodarstwem rolnym. Taką możliwość daje rachunkowość rolna. We współczesnym gospodarstwie rolnym informacja o kosztach i przychodach jest jednym z najważniejszych czynników pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji finansowych i ekonomicznych, a w konsekwencji rozwoju gospodarstwa lub jego stagnacji. Rolnicy jako przedsiębiorcy, muszą mieć wiarygodną i rzetelną bazę do podejmowania wszelkich decyzji.  Celem operacji jest również wielopodmiotowe sieciowanie kontaktów oraz możliwe pozyskanie nowych partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pliki do pobrania
Broszura "Rachunkowość rolna" do pobrania (PDF)

Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 16 grudnia 2022 Wyświetlenia: 50