Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej

17 stycznia 2022 4
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie połączone z warsztatami polowymi pn. „Innowacyjne rozwiązania w produkcji roślinnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, Łosiów

Termin realizacji operacji: 23.06.2022 r.

Forma realizacji operacji: szkolenie połączone z warsztatami polowymi

Liczba uczestników: 150 (producenci rolni, specjaliści i doradcy rolniczy, naukowcy oraz przedstawiciele z branży rolniczej)

Celem szkolenia połączonego z warsztatami polowymi jest przedstawienie nowych rozwiązań w produkcji roślinnej. XXI wiek to dobry moment na wprowadzanie nowoczesnych technologii w uprawach polowych. Operacja umożliwi transfer wiedzy w zakresie najnowszych technologii w produkcji roślinnej ograniczających zużycie nawozów mineralnych, promującymi preparaty oparte na naturalnych komponentach oraz ograniczającymi stosowanie środków ochrony roślin, obejmie prezentację doświadczeń i odmian poszczególnych gatunków roślin uprawnych na polu doświadczalnym Ośrodka wraz z omówieniem ich właściwości, wymagań glebowych i klimatycznych. Szkolenie będzie okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i podzielenia się naukowymi nowinkami z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej. Prezentowane rozwiązania mają być korzystne zarówno dla producentów jak i środowiska.

Dodatkowych informacji udziela: Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa, tel. 77 44 37 127-129

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 17 stycznia 2022 Wyświetlenia: 94