Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe

23 lutego 2022 31
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pt. „Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie broszury i e-broszury pt. „Rolnictwo przyjazne środowisku, a bezpieczeństwo żywnościowe” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: I-II kw.2022r.,

Forma realizacji operacji: broszura – 1, e-broszura – 1

Liczba egzemplarzy: broszura – 300 szt., e-broszura – 1

Grupa docelowa: doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, producenci, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz osoby zainteresowane tematem.

Celem wydania publikacji będzie pokazanie praktycznego wymiaru realizowanych przedsięwzięć, zaprezentowanie „dobrych praktyk” oraz ułatwienie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie przyjaznemu środowisku. Publikacja podniesie świadomość odbiorców w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości, ochrony środowiska i bioróżnorodności, promocji produktów regionalnych, możliwości ich wytwarzania w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Huk, tel. tel.77 44 37 137, renata.huk@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 23 lutego 2022 Wyświetlenia: 349