Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Cykl broszur – innowacje w winiarstwie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Cykl broszur – innowacje w winiarstwie

3 stycznia 2022 4
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Cykl broszur – innowacje w winiarstwie”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje wydanie broszur i e-broszur w ramach realizacji operacji pn. „Cykl broszur – innowacje w winiarstwie” w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie,

Termin realizacji operacji: I kwartał 2022 r.

Forma realizacji operacji: broszury – 3, e-broszury – 3

Liczba egzemplarzy: broszury – 750 szt., e-broszury – 3

Grupa docelowa: rolnicy, osoby z branży rolniczej – winiarze.

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technologii uprawy winorośli. Zakres tematyczny publikacji ukierunkowany został m.in. na upowszechniania enoturystyki, wprowadzeniu nowych technologii w zakładaniu i prowadzeniu winnicy oraz innowacyjnych rozwiązań dla winnic w warunkach zimnego klimatu.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143, renata.wojas@oodr.pl

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Jadwiga Tymrakiewicz Starszy Specjalista Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 774437144
Data publikacji: 3 stycznia 2022 Wyświetlenia: 103