Strona Główna / Sir / Realizacje SIR / Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym

27 stycznia 2022 5
REKLAMA

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2022-2023 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich planuje szkolenie pn. „Małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie, powiat opolski, Opole

Termin realizacji operacji: 7-8.03.2022

Forma realizacji operacji: szkolenie

Liczba uczestników: 40 (przedsiębiorcy, rolnicy, osoby z branży rolniczej – winiarzy, serowarzy, wędliniarzy, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki.)

Celem operacji jest wyposażenie odbiorców w wiedzę w zakresie przetwórstwa wędlin dojrzewających, przetwórstwa serów i produkcji winiarskiej na niewielką skalę. Poprzez promowanie małego przetwórstwa operacja wspiera tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Operacja przyczyni się do pozyskiwania nowych partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas, tel. 77 44 37 143, renata.wojas@oodr.pl

 

Operacja opracowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 27 stycznia 2022 Wyświetlenia: 117